Các công ty của Các công ty Trung Quốc hoạt động trong một ngành: Other Transportation

Danh sách sau có Các công ty Trung Quốc hoạt động trong cùng ngành, Other Transportation. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
000089SHN AIRPORT
6.54 CNY+1.24%13.178M0.7613.248B CNY−0.04 CNY+90.49%0.46%Vận chuyển
Mua
000507ZHUHAI PORT HOLDIN
5.01 CNY+2.66%13.093M0.904.488B CNY14.290.35 CNY−14.15%1.45%Vận chuyển
000557NINGXIA WESTERN VE
4.54 CNY+2.71%8.843M0.686.446B CNY31.950.14 CNY−19.49%0.00%Vận chuyển
000582BEIBU GULF PORT CO
7.57 CNY+0.93%9.921M0.7813.221B CNY12.770.59 CNY+18.80%2.31%Vận chuyển
000755SHANXI ROAD & BRID
4.52 CNY+2.49%12.36M0.556.471B CNY14.390.31 CNY+7.42%0.00%Vận chuyển
000828DONGGUAN DEVELOPME
9.76 CNY+2.20%10.514M0.839.927B CNY11.780.83 CNY+0.51%2.62%Vận chuyển
000900XIANDAI INVEST CO
3.73 CNY+1.36%9.468M0.775.586B CNY14.080.26 CNY−15.88%2.72%Vận chuyển
000905XIAMEN PORT DEV
6.39 CNY+1.43%8.864M0.994.673B CNY17.370.37 CNY−4.04%0.95%Vận chuyển
001872CHINA MERCHANTS P.
17.69 CNY+3.45%6.805M0.9741.033B CNY11.841.49 CNY+1.50%2.63%Vận chuyển
001965CHINA MERCHANTS EX
10.55 CNY−0.47%46.771M0.9466.294B CNY12.990.81 CNY+21.51%3.91%Vận chuyển
Sức mua mạnh
002023SICHUAN HAITE HIGH
7.79 CNY+4.85%12.518M0.985.386B CNY182.010.04 CNY−56.85%0.00%Vận chuyển
002040NANJING PORT CO LT
6.05 CNY+3.42%8.425M0.862.871B CNY23.300.26 CNY−18.95%1.15%Vận chuyển
002320HAINAN STRAIT SHIP
6.43 CNY+4.05%26.132M0.9413.775B CNY36.040.18 CNY+274.79%0.73%Vận chuyển
002357SICHUAN FULIN TRAN
5.67 CNY+3.09%18.362M1.081.724B CNY11.920.48 CNY+211.53%0.00%Vận chuyển
002492ZHUHAI WINBASE INT
4.77 CNY+5.30%12.24M0.951.835B CNY16.490.29 CNY+7.03%1.77%Vận chuyển
002682LONGZHOU GROUP CO
4.75 CNY+8.45%82.943M1.242.463B CNY−0.28 CNY−151.69%0.00%Vận chuyển
002930GUANGDONG GREAT RI
16.79 CNY+1.21%2.373M0.917.611B CNY27.250.62 CNY+16.13%1.81%Vận chuyển
Mua
201872CHINA MERCHANTS P.
8.44 HKD+1.56%402.755K1.1141.033B CNY5.101.54 CNY−5.78%6.03%Vận chuyển
300013HENAN XINNING MODE
2.85 CNY+1.79%34.662M0.921.251B CNY−0.10 CNY+72.66%0.00%Vận chuyển
300424GUANGZHOU HANGXIN
9.45 CNY+3.50%5.467M0.762.196B CNY165.790.06 CNY−55.08%0.11%Vận chuyển
300807ZHENGZHOU TIAMAES
22.65 CNY+6.19%4.988M0.871.451B CNY−0.59 CNY−184.89%0.00%Vận chuyển
301339JIANGSU TONGXINGBA
16.44 CNY+5.79%6.492M0.846.325B CNY33.560.49 CNY+27.08%1.09%Vận chuyển
Mua
600004GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL AIRPORT CO.,LTD.
10.13 CNY+1.20%21.232M0.8523.691B CNY−0.07 CNY+68.70%0.00%Vận chuyển
Mua
600009SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT
35.18 CNY+0.92%13.315M1.0586.748B CNY−0.16 CNY+87.09%0.00%Vận chuyển
Mua
600012ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
13.44 CNY+1.59%7.893M0.8419.374B CNY13.740.98 CNY+1.49%4.16%Vận chuyển
Sức mua mạnh
600018SHANGHAI INTERNATIONAL PORT (GROUP) CO., LTD
5.43 CNY+0.37%28.214M0.66125.399B CNY9.650.56 CNY−29.49%2.59%Vận chuyển
Bán
600020HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
3.64 CNY+0.83%12.17M0.658.113B CNY12.610.29 CNY+72.09%0.53%Vận chuyển
600033FUJIAN EXPRESSWAY DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
3.24 CNY+0.62%25.046M0.788.837B CNY9.850.33 CNY+6.50%4.66%Vận chuyển
600057XIAMEN XIANGYU
6.83 CNY+1.04%12.273M0.7015.041B CNY7.850.87 CNY−11.73%9.02%Vận chuyển
Sức mua mạnh
600190JINZHOU PORT CO.,LTD.
2.55 CNY+2.41%14.951M0.774.72B CNY53.350.05 CNY+48.91%0.00%Vận chuyển
600326TIBET TIANLU
3.67 CNY+2.80%39.224M0.804.389B CNY−0.46 CNY−126.77%0.00%Vận chuyển
600350SHANDONG HI-SPEED COMPANY LIMITED
8.19 CNY+0.49%12.578M0.7039.449B CNY14.250.57 CNY−4.26%4.91%Vận chuyển
Sức mua mạnh
600368GUANGXI WUZHOU COMMUNICATIONS CO.,LTD.
3.81 CNY+1.06%24.781M0.854.668B CNY7.010.54 CNY+16.99%1.14%Vận chuyển
600377JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
12.05 CNY+0.84%10.382M0.7554.575B CNY13.050.92 CNY+37.13%3.85%Vận chuyển
Mua
600515HAINAN AIRPORT INFRASTRUCTURE CO., LTD
3.75 CNY+1.90%35.012M0.8542.045B CNY45.450.08 CNY−47.75%0.00%Vận chuyển
Mua
600548SHENZHEN EXPRESSWAY CORPORATION LIMITED
9.05 CNY+1.12%3.857M0.5317.505B CNY12.820.71 CNY−42.78%5.16%Vận chuyển
Mua
600561JIANGXI CHANGYUN
4.38 CNY+3.30%13.821M0.861.206B CNY−0.11 CNY+81.12%0.00%Vận chuyển
600611DAZHONG TRANSPORTATION(GROUP)CO.,LTD.
2.71 CNY+1.88%14.42M0.765.072B CNY16.680.16 CNY1.13%Vận chuyển
600717TIANJIN PORT HOLDINGS CO.,LTD.
4.27 CNY+1.67%23.942M0.9812.155B CNY13.470.32 CNY−12.84%1.83%Vận chuyển
600730CHINA HI-TECH GROUP CO.,LTD.
4.95 CNY+2.70%25.973M0.992.828B CNY−0.15 CNY−832.54%0.00%Vận chuyển
600834SHANGHAI SHENTONG METRO
6.98 CNY+2.65%3.645M0.743.246B CNY42.950.16 CNY+8.19%0.68%Vận chuyển
600897XIAMEN INTERNATIONAL AIRPORT CO.,LTD
12.87 CNY+1.66%2.414M0.595.278B CNY19.740.65 CNY+8712.16%0.49%Vận chuyển
Theo dõi
601000TANGSHAN PORT GROUP CO.,LTD.
4.36 CNY+2.83%44.116M0.6825.126B CNY13.480.32 CNY+10.98%4.72%Vận chuyển
Sức mua mạnh
601008JIANGSU LIANYUNGANG PORT CO.,LTD.
3.71 CNY+2.20%9.61M0.854.464B CNY26.480.14 CNY+6.78%1.38%Vận chuyển
601107SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
5.11 CNY+1.59%27.093M0.9715.382B CNY12.610.41 CNY−21.35%1.99%Vận chuyển
601188HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO., LTD
3.48 CNY+3.26%21.345M0.784.435B CNY31.440.11 CNY−6.74%1.69%Vận chuyển
601228GUANGZHOU PORT COMPANY LIMITED
3.15 CNY+0.96%23.256M0.7523.539B CNY22.520.14 CNY−26.02%1.38%Vận chuyển
601298QINGDAO PORT INTERNATIONAL
7.33 CNY0.00%16.013M0.7344.102B CNY9.790.75 CNY+12.06%3.67%Vận chuyển
Sức mua mạnh
601326QINHUANGDAO PORT CO., LTD.*
3.21 CNY−0.31%76.302M2.1016.475B CNY12.110.27 CNY+25.05%2.20%Vận chuyển
601518JILIN EXPRESSWAY COMPANY LTD.
2.36 CNY+1.72%19.513M0.744.386B CNY9.550.25 CNY+25.37%0.00%Vận chuyển
601880LIAONING PORT
1.48 CNY+1.37%80.951M0.8130.376B CNY28.910.05 CNY−24.59%1.19%Vận chuyển
603032DELIXI NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD
19.75 CNY+4.55%14.858M0.844.448B CNY25.450.78 CNY+21.31%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
603069HAINAN HAIQI TRANSPORTATION GROUP CO.,LTD.
16.89 CNY+0.96%5.023M1.025.337B CNY56.150.30 CNY0.00%Vận chuyển
Mua
603117JIANGSU WANLIN MODERN LOGISTICS CO
3.22 CNY+0.94%1.981M0.942.02B CNY−0.89 CNY−55.43%0.00%Vận chuyển
603128CTS LNTERNATIONAL LOGISTICS CORPORATION LIMITED
7.57 CNY+1.34%8.482M0.519.699B CNY13.910.54 CNY−21.60%6.32%Vận chuyển
Mua
603167BOHAI FERRY GROUP CO.,LTD.
9.14 CNY+1.11%5.002M0.754.179B CNY16.210.56 CNY+61.04%1.66%Vận chuyển
603199ANHUI JIUHUASHAN TOURISM DEVELOPMENT
32.30 CNY+1.03%2.691M0.603.538B CNY26.071.24 CNY+1133.86%0.00%Vận chuyển
Mua
603569BEIJING CHANGJIU LOGISTICS CORP.
9.83 CNY+4.69%17.445M0.975.667B CNY52.650.19 CNY+159.67%0.00%Vận chuyển
605151WEST SHANGHAI AUTOMOTIVE SERVICE CO.,LTD.
19.28 CNY+0.68%15.347M5.152.591B CNY22.750.85 CNY−2.20%1.51%Vận chuyển
900903DAZHONG TRANSPORTATION(GROUP)CO.,LTD.
0.200 USD+0.50%511.55K0.815.072B CNY8.660.17 CNY2.09%Vận chuyển
900952JINZHOU PORT CO.,LTD.
0.184 USD+2.22%210.121K0.674.72B CNY27.060.05 CNY+36.00%0.00%Vận chuyển