Phần mềm đã đóng gói (Công nghiệp)

134
Cổ phiếu
1554.922B
Giá trị vốn hóa thị trường
21.886M
Khối lượng
+0.45%
Thay đổi
+0.78%
Hiệu suất Tháng
−8.99%
Hiệu suất Năm
−3.61%
Hiệu suất YTD
          
000158 SHIJIAZHUANG CHAN
7.75-2.15%-0.17Mua96.827M12.661B96.350.085125.00
000676 GENIMOUS TECHNOLOG
6.99-2.37%-0.17Bán43.025M9.140B-2.05895.00
000835 GREAT WALL INTERNA
2.34-4.88%-0.12Bán11.135M803.831M-0.6951.00
002063 YGSOFT INC
7.49-1.83%-0.14Mua23.754M10.094B38.090.204923.00
002065 DHC SOFTWARE CO
7.820.90%0.07Mua39.735M24.145B40.090.197823.00
002113 HUNAN TIANRUN DIGI
1.54-1.91%-0.03Bán13.381M2.372B8.900.18227.00
002123 MONTNETS CLOUD TEC
17.40-2.47%-0.44Bán14.466M13.771B95.050.20999.00
002148 BEIJING BEWINNER C
4.73-2.47%-0.12Mua6.057M2.692B61.240.08247.00
002153 BEIJING SHIJI INFO
25.9110.02%2.36Sức mua mạnh43.282M35.315B-0.044757.00
002168 SHENZHEN HIFUTURE
3.76-2.59%-0.10Sức bán mạnh7.623M3.027B-1.36639.00
002247 ZHEJIANG JULI CULT
2.68-7.27%-0.21Mua36.626M2.459B32.580.09
002280 HANGZHOU LIAISON I
6.07-4.41%-0.28Bán38.669M13.825B36.880.171954.00
002322 NINGBO LIGONG ENVI
10.38-3.17%-0.34Theo dõi5.236M3.989B16.620.642179.00
002341 XINLUN NEW MATERIA
6.29-7.36%-0.50Mua55.734M7.824B-1.141605.00
002354 DALIAN ZEUS ENTERT
3.19-1.85%-0.06Bán10.760M5.405B10.470.31947.00
002405 NAVINFO CO LTD
11.35-1.13%-0.13Bán19.799M26.045B-0.104518.00
002417 SUNA CO LTD
4.83-1.83%-0.09Bán4.181M1.328B292.860.02105.00
002425 KAISER (CHINA) CUL
7.29-1.49%-0.11Bán19.808M7.079B30.540.24756.00
002517 KINGNET NETWORK CO
4.51-3.63%-0.17Mua27.861M9.962B24.210.191191.00
002555 WUHU SANQI INTERAC
22.961.82%0.41Mua41.694M50.013B25.410.894062.00
002602 ZHEJIANG CENTURY G
7.102.45%0.17Mua86.648M51.106B13.300.527250.00
002605 SHANGHAI YAOJI TEC
17.09-0.75%-0.13Bán2.137M6.892B10.731.651655.00
002619 EGLS CO LTD
1.99-3.86%-0.08Mua78.567M3.801B-0.72283.00
002624 PERFECT WORLD CO L
16.011.59%0.25Mua29.660M30.528B60.850.265665.00
002912 SHENZHEN SINOVATIO
34.92-0.14%-0.05Bán745.711K5.971B44.140.791273.00
002995 BEIJING QUANSHI WO
25.22-1.56%-0.40Sức bán mạnh740.260K2.341B20.431.25988.00
003007 BEIJING ZZNODE TEC
17.03-0.70%-0.12Bán582.260K1.784B141.150.12884.00
300020 ENJOYOR CO LTD
8.39-1.99%-0.17Bán11.904M5.614B41.150.21650.00
300031 WUXI BOTON TECHNOL
20.70-1.76%-0.37Mua24.940M8.114B18.661.171194.00
300036 BEIJING SUPERMAP S
25.20-4.00%-1.05Bán17.649M12.851B48.570.553884.00
300038 BEIJING SHUZHI TEC
2.01-2.90%-0.06Bán29.407M2.426B-7.121910.00
300047 SHENZHEN TIANYUAN
7.950.51%0.04Mua71.677M5.045B44.170.185218.00
300052 SZ ZHONGQINGBAO IN
16.727.66%1.19Mua80.026M4.087B-0.51404.00
300076 NINGBO GQY VIDEO &
5.00-3.29%-0.17Sức bán mạnh7.453M2.192B-0.01233.00
300113 HANGZHOU SHUNWANG
13.130.77%0.10Mua25.078M8.808B80.680.161469.00
300148 TANGEL CULTURE CO.
3.67-2.39%-0.09Mua45.990M3.083B-1.08737.00
300157 LANDOCEAN GROUP LI
5.090.00%0.00Mua48.614M3.625B-1.741368.00
300227 SHENZHEN SUNSHINE
9.90-2.85%-0.29Bán10.985M5.030B34.580.291500.00
300271 BEIJING THUNISOFT
11.36-2.07%-0.24Bán38.006M9.619B19.660.607797.00
300292 WUTONG HOLDING GRO
3.70-3.14%-0.12Sức bán mạnh14.274M5.126B-0.441364.00
300344 CUBIC DIGITAL TECH
5.01-3.47%-0.18Sức bán mạnh5.143M3.313B-1.02269.00
300352 BEIJING VRV SOFTWA
6.77-2.45%-0.17Mua88.606M10.062B363.350.021459.00
300365 BEIJING FOREVER TE
13.41-2.54%-0.35Mua26.039M8.140B91.130.151080.00
300369 NSFOCUS TECHNOLOGI
18.150.00%0.00Bán14.193M14.051B42.250.433402.00
300399 JIANGXI TIANLI TEC
10.751.61%0.17Bán2.963M2.091B301.420.04334.00
300459 ZHEJIANG JINKE TOM
4.041.51%0.06Mua291.720M13.823B19.710.20925.00
300496 THUNDER SOFTWARE T
118.600.69%0.81Bán2.936M50.067B91.381.297375.00
300518 SHENZHEN SHENGXUND
37.24-2.56%-0.98Sức bán mạnh1.472M3.567B16.212.36158.00
300520 GUOCHUANG SOFTWARE
21.534.16%0.86Sức mua mạnh8.862M5.041B89.600.233287.00
300523 BEIJING GLOBAL SAF
23.00-1.71%-0.40Sức bán mạnh911.800K5.444B-0.011940.00
300525 FUJIAN BOSS SOFTWA
19.62-1.06%-0.21Mua5.111M7.845B51.880.393695.00
300532 NEW TREND INTERNAT
9.88-1.79%-0.18Bán4.868M2.749B54.030.19551.00
300533 SHENZHEN BINGCHUAN
16.40-1.09%-0.18Bán894.099K2.494B-0.01916.00
300541 BEIJING ADVANCED D
14.450.70%0.10Bán11.197M4.388B24.090.602219.00
300550 HEREN HEALTH CO LT
12.35-1.04%-0.13Bán972.781K3.285B56.550.22720.00
300561 SGSG SCIENCE&TECHN
10.55-1.86%-0.20Bán3.126M3.524B167.970.06285.00
300571 HANGZHOU ANYSOFT I
39.450.25%0.10Bán930.400K4.896B18.542.12417.00
300588 XINJIANG SAILING I
14.12-1.47%-0.21Mua20.576M2.274B-0.58354.00
300592 HUNAN HUAKAI CULTU
19.93-0.85%-0.17Bán1.990M5.812B-0.59149.00
300598 ARCHERMIND TECHNOL
74.8015.41%9.99Sức mua mạnh26.709M10.360B133.350.494435.00
300603 LEON TECHNOLOGY CO
8.97-0.66%-0.06Bán2.487M3.286B-2.33863.00
300605 HENGFENG INFORMATI
12.13-2.49%-0.31Sức bán mạnh1.503M2.041B33.330.37585.00
300624 WONDERSHARE TECH
50.354.40%2.12Mua4.579M6.204B75.580.651229.00
300634 RICHINFO TECHNOLOG
16.12-0.68%-0.11Bán2.118M7.206B47.650.342211.00
300659 ZHONGFU INFORMATIO
45.870.37%0.17Sức mua mạnh3.981M10.255B39.821.151677.00
300663 CLIENT SERVICE INT
19.254.00%0.74Mua37.882M8.582B128.540.145268.00
300678 CHENGDU INFORMATIO
18.392.05%0.37Mua4.777M3.244B108.690.17506.00
300682 LONGSHINE TECHNOLO
25.902.01%0.51Mua18.777M25.545B34.760.744969.00
300730 HUNAN CREATOR INFO
15.363.02%0.45Mua5.733M2.356B70.930.221205.00
300738 GUANGDONG AOFEI DA
19.190.10%0.02Bán2.515M7.316B56.800.34252.00
300766 ZHEJIANG MERIT INT
13.20-2.22%-0.30Sức bán mạnh5.515M5.201B72.460.19686.00
300768 HANGZHOU DPTECH TE
42.783.11%1.29Sức mua mạnh1.740M16.596B56.040.74
300826 NANJING RESEARCH I
18.68-2.61%-0.50Sức bán mạnh470.151K2.148B29.640.66920.00
300830 JINXIANDAI INFORMA
11.99-5.29%-0.67Mua28.638M5.445B79.720.162833.00
300845 ZHENGZHOU JIEAN HI
18.98-2.67%-0.52Bán928.600K1.801B29.450.66577.00
300857 SHARETRONIC DATA T
24.28-0.33%-0.08Bán567.900K5.032B47.310.512251.00
300872 TANSUN TECHNOLOGY
30.55-0.20%-0.06Bán1.697M6.878B43.110.716808.00
300899 KEYSINO SEPARATION
37.77-2.65%-1.03Sức bán mạnh528.146K2.475B64.620.6087.00
300925 SHENZHEN FARBEN IN
24.18-5.25%-1.34Sức bán mạnh5.129M5.617B42.930.5913335.00
300930 HANG ZHOU YITONG N
29.29-6.00%-1.87Bán2.413M3.116B36.680.85179.00
300935 BEIJING YJK BUILDI
61.03-1.34%-0.83Bán264.098K3.495B88.010.70192.00
300941 CHASE SCIENCE CO L
41.670.36%0.15Bán1.741M5.667B41.231.01242.00
300996 PANSOFT COMPANY LT
36.150.44%0.16Mua5.386M5.075B1420.00
600198 DATANG TELECOM TECHNOLOGY
8.490.83%0.07Mua8.122M7.427B-1.47918.00
600212 SHAN DONG JIANG QUAN INDUSTRY
3.86-2.03%-0.08Sức bán mạnh11.330M2.016B123.120.03489.00
600271 AISINO CORPORATION
12.460.32%0.04Mua12.404M23.013B17.510.7120200.00
600446 SHENZHEN KINGDOM SCI-TECH CO., LTD
13.20-3.01%-0.41Sức bán mạnh11.375M12.745B54.140.258401.00
600476 HUNAN COPOTE SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.
10.75-1.56%-0.17Mua1.672M1.759B177.560.06518.00
600536 CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE COMPANY LIMITED
49.89-0.28%-0.14Bán6.835M24.743B211.450.2410321.00
600570 HUNDSUN TECHNOLOGIES INC.
54.660.51%0.28Bán12.830M79.023B46.791.169739.00
600571 SUNYARD SYSTEM ENGINEERING
9.8610.04%0.90Sức mua mạnh39.196M4.274B11.210.806437.00
600588 YONYOU NETWORK TECHNOLOGY
33.993.00%0.99Mua26.531M107.928B91.110.3718082.00
600633 ZHEJIANG DAILY DIGITAL CULTURE GROUP CO.,LTD.
6.99-1.27%-0.09Bán3.774M8.961B20.530.342350.00
600652 SHANGHAI U9 GAME CO.,LTD.
2.28-0.44%-0.01Mua2.747M1.907B-0.04197.00
601360 360 SECURITY TECHNOLOGY INC.
11.83-2.39%-0.29Sức bán mạnh46.890M86.602B35.160.346639.00
601519 SHANGHAI DZH LIMITED
7.88-1.50%-0.12Sức bán mạnh17.609M15.902B176.600.05980.00
603039 SHANGHAI WEAVER NETWORK CO.,LTD
65.262.14%1.37Bán1.100M16.380B55.641.161302.00
603171 SERVYOU SOFTWARE GROUP CO., LTD
36.481.59%0.57Bán1.550M14.576B5800.00
603189 SHANGHAI WONDERTEK SOFTWARE CO.,LTD
18.80-2.49%-0.48Bán2.471M5.197B54.770.351441.00
603232 KOAL SOFTWARE CO.,LTD.
14.08-0.78%-0.11Bán1.753M3.288B49.020.29730.00
603236 QUECTEL WIRELESS SOLUTIONS CO.,LTD.
153.20-1.53%-2.38Bán1.214M22.617B100.661.553025.00
603258 HANGZHOU ELECTRONIC SOUL NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD
23.03-2.42%-0.57Bán1.670M5.683B14.541.631129.00
603383 FUJIAN APEX SOFTWARE CO.,LTD
28.75-1.03%-0.30Bán1.220M4.888B41.970.701490.00
603444 G-BITS NETWORK TECHNOLOGY(XIAMEN)CO., LTD
396.802.11%8.20Bán709.288K27.927B19.9919.44751.00
603533 IREADER TECHNOLOGY CO LTD
20.39-1.07%-0.22Bán3.780M9.046B29.950.69876.00
603776 YOUON TECHNOLOGY CO LTD
16.23-2.70%-0.45Bán2.659M3.824B7.542.265301.00
603869 ENC DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD
10.780.37%0.04Mua5.080M5.346B35.760.30588.00
603918 SHANGHAI GOLDEN BRIDGE INFOTECH CO.,LTD.
7.60-3.06%-0.24Bán3.689M2.856B24.150.33689.00
603927 SINOSOFT CO.,LTD
25.511.47%0.37Mua6.072M14.923B28.920.8718226.00
688023 DBAPPSECURITY CO.LTD
347.006.21%20.28Sức mua mạnh559.928K24.201B467.680.702719.00
688039 HANGZHOU ARCVIDEO TECHNOLOGY CO LTD
67.51-0.43%-0.29Bán735.530K5.424B48.011.41330.00
688051 ROCKONTROL TECHNOLOGY GROUP CO LTD
52.712.17%1.12Bán515.337K3.990B32.161.601184.00
688058 BEIJING BAOLANDE SOFTWARE CORPORATION.
86.070.36%0.31Bán575.770K3.430B48.521.77416.00
688078 BEIJING LONGRUAN TECHNOLOGIES INC.
67.13-1.50%-1.02Bán523.777K4.822B93.200.73339.00
688081 WUHAN XINGTU XINKE ELECTRONICS CO.,LTD.
26.59-2.03%-0.55Sức bán mạnh442.202K1.998B50.540.54518.00
688088 ARCSOFT CORPORATION LIMITED
42.130.65%0.27Bán1.416M16.902B77.600.54460.00
688095 FUJIAN FOXIT SOFTWARE DEVELOPMENT JOINT STOCK CO.,LTD
172.022.64%4.43Bán572.494K8.068B555.00
688111 BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE.INC
257.000.07%0.19Bán3.409M118.389B110.692.322824.00
688118 PRIMETON INFORMATION TECHNOLOGIES, INC.
25.310.56%0.14Mua3.428M2.363B67.730.371197.00
688121 SHANGHAI SUPEZET ENGINEERING TECHNOLOGY CORP.,LTD
36.04-9.38%-3.73Sức bán mạnh5.038M8.060B692.00
688158 UCLOUD?TECHNOLOGY?CO.,?LTD.
34.81-0.31%-0.11Sức bán mạnh414.752K14.764B-1.371157.00
688168 BEIJING ABT NETWORKS
51.96-0.93%-0.49Bán345.300K2.684B52.091.01230.00
688188 SHANGHAI FRIENDESS ELECTRONIC TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED
456.344.15%18.20Bán707.220K43.944B83.295.28296.00
688191 ZHIYANG INNOVATION TECHNOLOGY CO.,LTD.
19.44-9.07%-1.94Sức bán mạnh3.296M3.272B35.500.60
688229 BONREE DATA TECHNOLOGY
57.05-0.99%-0.57Bán198.178K2.558B-0.83472.00
688288 HANGZHOU HOPECHART IOT TECHNOLOGY
33.67-1.26%-0.43Bán563.238K3.422B36.780.93553.00
688365 HANGZHOU RAYCLOUD TECHNOLOGY CO.,LTD
14.47-1.77%-0.26Bán1.573M5.907B170.090.09
688369 BEIJING SEEYON INTERNET SOFTWARE CORP.
63.731.21%0.76Bán327.734K4.848B43.021.461833.00
688418 GENEW TECHNOLOGIES CO.,LTD.
15.05-0.33%-0.05Bán484.543K2.924B139.560.11666.00
688555 ESSENCE INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.
28.61-1.85%-0.54Sức bán mạnh203.922K2.423B31.300.93222.00
688568 GEOVIS TECHNOLOGY CO.,LTD
62.87-2.18%-1.40Bán1.118M14.139B82.690.78841.00
688579 DAREWAY SOFTWARE CO.,LTD.
12.05-0.50%-0.06Bán590.892K4.844B40.750.301533.00
688588 LINKAGE SOFTWARE
16.07-1.83%-0.30Sức bán mạnh1.687M6.548B1746.00
688619 ROPEOK TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD?
22.75-2.02%-0.47Sức bán mạnh590.435K4.349B432.00
Tải thêm