Các công ty của Các công ty Trung Quốc hoạt động trong một ngành: Packaged Software

Danh sách sau có Các công ty Trung Quốc hoạt động trong cùng ngành, Packaged Software. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
000158SHIJIAZHUANG CHAN
8.53 CNY+3.14%105.638M0.9813.575B CNY−0.13 CNY−799.45%0.00%Dịch vụ Công nghệ
000638VANFUND URBAN INVE
5.05 CNY+3.27%23.518M0.651.566B CNY−0.00 CNY−101.63%0.00%Dịch vụ Công nghệ
000676GENIMOUS TECHNOLOG
7.42 CNY−0.40%136.393M1.189.377B CNY−0.28 CNY−1508.00%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
001339JWIPC TECHNOLOGY C
32.07 CNY+10.02%29.597M1.407.92B CNY152.500.21 CNY0.12%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
002063YGSOFT INC
5.64 CNY+2.17%45.148M1.5510.745B CNY0.74%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
002065DHC SOFTWARE CO
5.90 CNY+2.25%39.432M0.9418.912B CNY41.550.14 CNY+73.38%0.85%Dịch vụ Công nghệ
002123MONTNETS CLOUD TEC
9.92 CNY+2.80%17.409M0.827.644B CNY−0.92 CNY−141.04%0.26%Dịch vụ Công nghệ
Mua
002148BEIJING BEWINNER C
4.56 CNY+2.47%25.323M0.792.474B CNY183.870.02 CNY−41.51%0.22%Dịch vụ Công nghệ
002153BEIJING SHIJI INFO
8.09 CNY+0.50%23.626M0.9922.076B CNY−0.28 CNY−40.19%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
002168CHONGQING HIFUTURE
3.74 CNY+1.91%15.581M0.982.884B CNY−0.10 CNY+52.12%0.00%Dịch vụ Công nghệ
002174YOOZOO INTERACTIVE
10.68 CNY+1.71%39.635M0.819.558B CNY−0.78 CNY−520.81%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Bán
002195SHANGHAI STONEHILL
2.89 CNY+1.05%128.318M0.7716.101B CNY74.870.04 CNY−46.24%0.69%Dịch vụ Công nghệ
002253WISESOFT CO LTD
11.40 CNY+6.54%17.033M1.102.572B CNY−0.39 CNY−2016.76%0.00%Dịch vụ Công nghệ
002261TALKWEB INFORMATIO
15.66 CNY+5.24%135.344M1.2819.635B CNY−0.84 CNY−1175.32%0.00%Dịch vụ Công nghệ
002298ANHUI SINONET AND
4.37 CNY+2.58%20.095M0.553.135B CNY−1.54 CNY−658.87%0.00%Dịch vụ Công nghệ
002306CLOUD LIVE TECHNOL
3.29 CNY+1.23%23.076M0.542.792B CNY−0.15 CNY−3156.25%0.00%Dịch vụ Công nghệ
002322NINGBO LIGONG ENVI
11.53 CNY+6.07%11.76M1.334.091B CNY19.250.60 CNY+1682.74%0.43%Dịch vụ Công nghệ
002354TIANYU DIGITAL TEC
4.89 CNY+1.88%105.032M0.778.091B CNY−0.15 CNY−2085.07%0.00%Dịch vụ Công nghệ
002373CHINA TRANSINFO TE
10.65 CNY+2.31%20.641M0.9316.643B CNY724.490.01 CNY0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
002405NAVINFO CO LTD
7.55 CNY+2.72%41.07M0.9517.967B CNY−0.34 CNY−818.68%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Bán
002425KAISER (CHINA) CUL
3.49 CNY+1.16%27.502M0.633.328B CNY−0.75 CNY−202.83%0.00%Dịch vụ Công nghệ
002502DINGLONG CULTURE C
1.88 CNY−1.57%12.019M0.611.613B CNY−0.13 CNY−66.29%0.00%Dịch vụ Công nghệ
002517KINGNET NETWORK CO
12.45 CNY−0.40%65.567M0.8126.474B CNY22.120.56 CNY+16.45%0.80%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
00255537 INTERACTIVE ENT
19.66 CNY+0.92%62.83M1.0442.576B CNY15.051.31 CNY−15.44%4.58%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
002558GIANT NETWORK GROU
11.83 CNY+4.51%91.241M1.3921.659B CNY18.870.63 CNY+30.97%2.45%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
002602ZHEJIANG CENTURY G
4.96 CNY+1.43%99.626M0.9236.467B CNY−0.86 CNY−2313.92%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
002605SHANGHAI YAOJI TEC
27.68 CNY+0.91%47.389M1.4111.343B CNY18.831.47 CNY+47.48%0.90%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
002624PERFECT WORLD CO L
11.74 CNY+0.17%51.603M0.9422.613B CNY40.710.29 CNY−44.46%2.98%Dịch vụ Công nghệ
Mua
002777SICHUAN JIUYUAN YI
21.50 CNY+3.86%13.615M0.948.777B CNY50.650.42 CNY−22.14%0.47%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
002912SHENZHEN SINOVATIO
29.00 CNY+7.01%19.485M1.874.827B CNY0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
002995BEIJING QUANSHI WO
17.91 CNY+0.79%16.778M1.363.178B CNY−0.13 CNY−6.31%0.28%Dịch vụ Công nghệ
003007BEIJING ZZNODE TEC
34.70 CNY+3.80%8.966M0.893.609B CNY76.570.45 CNY0.29%Dịch vụ Công nghệ
300020ENJOYOR TECHNOLOGY
6.93 CNY+1.61%36.866M0.845.504B CNY51.330.14 CNY+21.51%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
300031WUXI BOTON TECHNOL
15.90 CNY−0.38%26.817M0.976.374B CNY−0.95 CNY−331.02%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
300036BEIJING SUPERMAP S
17.09 CNY+1.42%15.846M0.918.421B CNY−0.54 CNY−267.08%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
300043RASTAR GROUP
3.03 CNY+2.71%48.664M0.864.079B CNY−0.16 CNY+55.89%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
300047SHENZHEN TIANYUAN
7.87 CNY+0.25%49.844M0.984.955B CNY195.770.04 CNY+216.54%0.19%Dịch vụ Công nghệ
300052SZ ZHONGQINGBAO IN
16.21 CNY+1.57%17.07M0.884.254B CNY−0.25 CNY−24.29%0.00%Dịch vụ Công nghệ
300075BEIJING EGOVA CO L
15.17 CNY+3.90%25.961M1.119.418B CNY33.800.45 CNY−5.46%0.23%Dịch vụ Công nghệ
300078HANGZHOU CENTURY C
3.40 CNY−4.49%42.595M0.802.853B CNY−1.21 CNY−27.98%0.00%Dịch vụ Công nghệ
300081HENGXIN SHAMBALA C
7.86 CNY+3.29%38.788M0.704.584B CNY−0.65 CNY+46.38%0.00%Dịch vụ Công nghệ
300085SHENZHEN INFOGEM T
11.49 CNY+2.04%21.83M0.938.119B CNY−0.16 CNY+63.37%0.00%Dịch vụ Công nghệ
300113HANGZHOU SHUNWANG
12.78 CNY+2.49%17.84M0.878.639B CNY−0.47 CNY−1028.57%0.55%Dịch vụ Công nghệ
Bán Mạnh
300148TANGEL CULTURE CO.
3.25 CNY+2.20%41.577M0.842.636B CNY−0.42 CNY+49.94%0.00%Dịch vụ Công nghệ
300150BEIJING CENTURY RE
3.34 CNY+1.83%14.679M0.771.954B CNY−0.63 CNY−1263.42%0.00%Dịch vụ Công nghệ
300157NEW JCM GROUP CO L
3.36 CNY+2.13%83.385M1.972.438B CNY−0.11 CNY+88.82%0.00%Dịch vụ Công nghệ
300166BUSINESS-INTELLIGE
8.72 CNY+3.81%51.69M0.8010.049B CNY−0.31 CNY−280.53%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Bán Mạnh
300227SHENZHEN SUNSHINE
6.40 CNY+3.56%14.564M0.713.165B CNY0.00%Dịch vụ Công nghệ
300229TRS INFORMATION TE
16.04 CNY+6.15%72.482M1.2212.766B CNY246.390.07 CNY−81.39%0.25%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
300235SHENZHEN KINGSUN S
9.90 CNY+1.23%14.393M0.822.492B CNY109.390.09 CNY−9.32%0.18%Dịch vụ Công nghệ
300271BEIJING THUNISOFT
6.60 CNY+3.13%21.042M0.555.504B CNY−1.32 CNY−798.16%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Bán Mạnh
300290BRINGSPRING SCIENC
6.19 CNY−2.98%76.359M1.033.943B CNY−0.39 CNY−395.27%0.00%Dịch vụ Công nghệ
300292WUTONG HOLDING GRO
3.16 CNY+2.60%30.564M0.754.24B CNY73.830.04 CNY+207.91%0.00%Dịch vụ Công nghệ
300299FUCHUN TECHNOLOGY
4.94 CNY+2.07%27.223M0.893.415B CNY152.940.03 CNY−41.59%0.00%Dịch vụ Công nghệ
300315OURPALM CO LTD
5.46 CNY+1.11%230.842M0.8314.841B CNY118.700.05 CNY0.00%Dịch vụ Công nghệ
Bán Mạnh
300344CUBIC DIGITAL TECH
4.26 CNY+0.95%23.594M0.652.706B CNY−0.18 CNY+14.78%0.00%Dịch vụ Công nghệ
300348SHENZHEN SUNLINE T
8.53 CNY+3.39%14.756M0.956.071B CNY342.570.02 CNY−84.16%0.07%Dịch vụ Công nghệ
Mua
300352BEIJING VRV SOFTWA
4.39 CNY+2.09%25.411M0.876.365B CNY−0.13 CNY+56.81%0.00%Dịch vụ Công nghệ
300359QTONE EDUCATION GR
5.31 CNY−2.03%38.574M0.883.359B CNY−0.08 CNY−184.00%0.00%Dịch vụ Công nghệ
300365BEIJING FOREVER TE
5.58 CNY+3.33%20.596M1.163.301B CNY−0.38 CNY−1298.43%0.00%Dịch vụ Công nghệ
300380SHANGHAI AMARSOFT
18.25 CNY+0.33%11.592M0.902.485B CNY−0.79 CNY−639.19%0.00%Dịch vụ Công nghệ
300399JIANGXI TIANLI TEC
11.64 CNY−6.81%19.814M1.662.3B CNY308.750.04 CNY−6.22%0.09%Dịch vụ Công nghệ
300418KUNLUN TECH CO LTD
42.38 CNY+4.98%111.049M1.1450.507B CNY73.850.57 CNY+672.41%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
300419BEIJING INTERACT T
4.92 CNY+1.65%29.991M0.791.809B CNY43.620.11 CNY0.00%Dịch vụ Công nghệ
300451B-SOFT CO LTD
4.85 CNY+1.46%47.694M1.107.42B CNY−0.02 CNY−110.33%0.21%Dịch vụ Công nghệ
Mua
300454SANGFOR TECHNOLOGI
65.45 CNY+3.23%4.396M1.1026.902B CNY77.000.85 CNY0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
300459ZHEJIANG JINKE TOM
4.66 CNY+2.42%204.49M0.8816.384B CNY68.230.07 CNY−52.77%0.00%Dịch vụ Công nghệ
300467SICHUAN XUN YOU NE
13.81 CNY+3.14%7.345M0.713.323B CNY408.580.03 CNY0.00%Dịch vụ Công nghệ
300496THUNDER SOFTWARE T
62.78 CNY+3.49%20.556M1.1528.879B CNY39.451.59 CNY−16.49%0.54%Dịch vụ Công nghệ
Mua
300518GUANGXI XINXUNDA T
12.04 CNY−0.50%4.918M0.742.3B CNY68.920.17 CNY+187.34%0.39%Dịch vụ Công nghệ
300520GUOCHUANG SOFTWARE
16.74 CNY+5.68%12.677M1.073.902B CNY−0.20 CNY−144.15%0.00%Dịch vụ Công nghệ
300523BEIJING GLOBAL SAF
21.22 CNY−0.05%5.292M0.604.937B CNY−0.01 CNY−105.35%0.00%Dịch vụ Công nghệ
300525FUJIAN BOSS SOFTWA
14.41 CNY+3.08%11.148M1.1810.789B CNY40.820.35 CNY−5.39%0.56%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
300532NEW TREND INTERNAT
14.65 CNY+1.17%12.856M0.734.545B CNY11.411.28 CNY+76.44%4.10%Dịch vụ Công nghệ
300533SHENZHEN BINGCHUAN
28.14 CNY+1.77%19.561M1.166.498B CNY5.65%Dịch vụ Công nghệ
300550HEREN HEALTH CO LT
11.21 CNY+1.45%2.776M0.762.924B CNY−0.36 CNY−498.13%0.00%Dịch vụ Công nghệ
300561SGSG SCIENCE&TECHN
10.43 CNY+2.05%17.488M1.773.419B CNY−0.01 CNY−116.82%0.36%Dịch vụ Công nghệ
300571HANGZHOU ANYSOFT I
28.58 CNY+6.72%5.963M1.033.983B CNY−0.31 CNY−122.97%0.00%Dịch vụ Công nghệ
300588XINJIANG SAILING I
9.66 CNY+7.33%16.124M1.451.806B CNY−0.24 CNY+62.14%0.00%Dịch vụ Công nghệ
300624WONDERSHARE TECH
105.12 CNY+4.00%19.824M0.9714.336B CNY171.910.61 CNY+168.56%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
300634RICHINFO TECHNOLOG
18.35 CNY+4.02%21.967M0.898.214B CNY22.030.83 CNY+80.46%0.56%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
300645ZHENGYUAN ZHIHUI G
14.38 CNY+1.70%6.668M0.682.043B CNY29.320.49 CNY−18.93%0.35%Dịch vụ Công nghệ
Mua
300663CLIENT SERVICE INT
11.66 CNY+3.19%21.675M0.915.339B CNY183.050.06 CNY−11.40%0.09%Dịch vụ Công nghệ
Mua
300674YUSYS TECHNOLOGIES
14.09 CNY+2.92%17.183M1.019.713B CNY29.990.47 CNY+28.96%0.99%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
300678CHENGDU INFORMATIO
38.00 CNY+9.51%52.046M1.4411.263B CNY316.140.12 CNY−29.13%0.06%Dịch vụ Công nghệ
300682LONGSHINE TECHNOLO
13.28 CNY+3.83%17.48M0.9614.224B CNY32.990.40 CNY−55.52%0.59%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
300730HUNAN CREATOR INFO
11.41 CNY+19.98%23.924M1.762.733B CNY121.510.09 CNY−44.01%0.13%Dịch vụ Công nghệ
300738GUANGDONG AOFEI DA
9.41 CNY+2.73%32.186M0.898.973B CNY46.790.20 CNY+26.88%0.22%Dịch vụ Công nghệ
Mua
300766MERIT INTERACTIVE
14.70 CNY+6.44%69.535M3.185.644B CNY980.000.02 CNY−87.19%0.34%Dịch vụ Công nghệ
300768HANGZHOU DPTECH TE
12.40 CNY+1.72%4.764M0.637.983B CNY53.130.23 CNY−13.17%0.65%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
300826NANJING RESEARCH I
12.48 CNY+1.63%5.457M0.641.97B CNY30.460.41 CNY−13.73%1.60%Dịch vụ Công nghệ
300830JINXIANDAI INFORMA
6.34 CNY+3.93%13.653M0.792.727B CNY93.100.07 CNY+10.02%0.82%Dịch vụ Công nghệ
300845ZHENGZHOU JIEAN HI
13.36 CNY+2.53%4.019M0.741.493B CNY36.220.37 CNY+13.61%1.50%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
300857SHARETRONIC DATA T
48.65 CNY+2.18%8.627M0.5911.861B CNY53.580.91 CNY+35.56%0.12%Dịch vụ Công nghệ
300872TANSUN TECHNOLOGY
12.49 CNY+5.13%7.573M1.185.051B CNY59.220.21 CNY+443.56%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
300899KEYSINO SEPARATION
21.83 CNY+0.18%5.126M0.561.392B CNY65.850.33 CNY−35.78%1.05%Dịch vụ Công nghệ
300925SHENZHEN FARBEN IN
10.22 CNY+4.39%19.712M1.014.381B CNY35.160.29 CNY−24.36%0.34%Dịch vụ Công nghệ
Mua
300930HANG ZHOU YITONG N
16.66 CNY+3.35%1.878M1.091.666B CNY25.880.64 CNY−33.73%0.60%Dịch vụ Công nghệ
300935BEIJING YJK BUILDI
18.83 CNY+1.67%2.435M0.671.496B CNY−0.40 CNY−234.80%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Bán Mạnh
300941CHASE SCIENCE CO L
20.48 CNY+1.24%16.897M1.274.193B CNY46.130.44 CNY−15.62%0.83%Dịch vụ Công nghệ