Phát triển Bất động sản (Công nghiệp)

133
Cổ phiếu
1859.520B
Giá trị vốn hóa thị trường
15.333M
Khối lượng
−0.54%
Thay đổi
+2.54%
Hiệu suất Tháng
+1.44%
Hiệu suất Năm
+6.79%
Hiệu suất YTD
          
000002 CHINA VANKE CO
19.02-2.86%-0.56Sức bán mạnh110.087M220.842B140565.00
000005 SHN FOUNTAIN CORP
2.28-0.44%-0.01Mua10.253M2.424B629.00
000006 SHN ZHENYE GROUP
4.59-1.92%-0.09Sức bán mạnh9.349M6.318B6.100.77397.00
000009 CHINA BAOAN GROUP
20.48-5.84%-1.27Bán101.250M56.098B46.480.4713345.00
000011 SHN PROPS &RES DEV
12.57-2.26%-0.29Mua7.736M7.152B6.072.128035.00
000014 SHAHE INDUSTRIAL C
7.581.07%0.08Mua3.825M1.513B-0.20153.00
000029 SHN SEZ REAL EST
7.35-1.34%-0.10Mua3.580M6.939B23.160.32
000031 GRANDJOY HOLDINGS
3.47-1.98%-0.07Bán7.976M15.174B-0.0810283.00
000046 OCEANWIDE HOLDINGS
2.12-2.75%-0.06Bán55.520M11.328B-0.919601.00
000056 SHENZHEN WONGTEE I
3.18-5.07%-0.17Sức bán mạnh21.071M3.355B-0.30960.00
000069 SHENZHEN OVERSEAS
6.65-2.78%-0.19Sức bán mạnh46.113M54.978B4.541.5123986.00
000402 FINANCIAL STREET H
6.230.65%0.04Bán20.165M18.501B6.490.953548.00
000421 NANJING PUBLIC UTI
5.12-0.78%-0.04Mua6.962M2.955B-0.283263.00
000502 LVJING HOLDING CO
6.081.00%0.06Mua2.173M1.113B-0.13119.00
000506 ZHONGRUN RESOURCES
3.86-1.03%-0.04Mua72.271M3.623B-0.561472.00
000514 CHONGQING YUKAIFA
3.26-1.51%-0.05Bán3.717M2.793B29.190.11820.00
000517 RONGAN PROPERTY CO
2.55-0.39%-0.01Bán12.326M8.151B4.650.55977.00
000526 XUEDA (XIAMEN) EDU
20.42-2.76%-0.58Bán2.684M2.473B22.220.9511442.00
000534 WEDGE INDUSTRIAL C
15.40-6.21%-1.02Bán5.037M8.075B88.660.19890.00
000540 ZHONGTIAN FINANCIA
2.973.48%0.10Mua128.714M20.014B-0.015950.00
000558 LANDER SPORTS DEVE
3.07-2.54%-0.08Mua48.054M4.061B-0.08136.00
000567 HAINAN HAIDE IND C
14.792.00%0.29Mua12.283M9.297B54.510.2758.00
000573 DONGGUAN WINNERWAY
3.32-2.92%-0.10Mua9.797M2.183B1179.310.00255.00
000615 AOYUAN BEAUTY VALL
13.360.07%0.01Bán20.668M10.183B96.670.143565.00
000616 HNA INVESTMENT GP
1.94-1.02%-0.02Bán14.736M2.803B8.630.23199.00
000620 MACROLINK CULTURAL
2.15-0.46%-0.01Bán10.396M4.097B-0.767469.00
000628 CHENGDU HI-TECH DE
8.43-2.20%-0.19Bán2.388M3.037B10.850.791097.00
000631 SHUNFA HENGYE CORP
3.69-3.40%-0.13Mua52.883M8.574B59.970.06615.00
000638 VANFUND URBAN INVE
5.00-1.19%-0.06Bán3.837M1.566B335.100.02670.00
000656 JINKE PROPERTY GRO
4.57-6.92%-0.34Sức bán mạnh63.774M25.278B3.721.3322910.00
000667 MYHOME REAL ESTATE
1.810.56%0.01Mua185.109M4.399B-0.101988.00
000668 RONGFENG HOLDING G
14.10-2.76%-0.40Sức bán mạnh876.962K2.129B-0.22167.00
000671 SUNSHINE CITY GRP
4.31-3.79%-0.17Sức bán mạnh27.337M18.440B3.571.3421319.00
000679 DALIAN FRIENDSHIP
4.06-3.33%-0.14Mua2.598M1.497B-0.08467.00
000691 HAINAN YATAI INDUS
4.981.84%0.09Mua16.271M1.581B95.510.05444.00
000718 SUNING UNIVERSAL
4.84-1.83%-0.09Bán39.603M13.542B13.390.37777.00
000732 TAHOE GROUP CO LTD
2.09-4.57%-0.10Bán31.055M5.451B-1.7210813.00
000736 CCCG REAL ESTATE C
5.98-2.13%-0.13Bán1.596M4.249B11.050.551369.00
000809 TIELING NEWCITY
2.39-2.05%-0.05Mua16.946M2.012B-0.08157.00
000838 CASIN REAL ESTATE
3.04-3.49%-0.11Bán8.580M3.466B36.630.09579.00
000861 GUANGDONG HIGHSUN
2.18-3.54%-0.08Mua31.477M5.229B579.490.001126.00
000863 SANXIANG IMPRESSIO
3.34-2.91%-0.10Theo dõi6.333M4.062B8.120.42500.00
000918 CHINA CALXON GROUP
3.63-2.94%-0.11Sức bán mạnh22.640M6.748B-0.602877.00
000975 YINTAI GOLD CO LTD
9.75-2.69%-0.27Mua46.621M27.823B21.430.471566.00
000981 YINYI CO LTD
2.87-3.04%-0.09Mua20.215M11.923B-0.3710973.00
001979 CHINA MERCHANTS SH
10.52-1.77%-0.19Mua30.357M82.886B5.322.0148465.00
002077 JIANGSU DAGANG CO
8.22-3.07%-0.26Bán26.009M4.921B30.350.28857.00
002146 RISESUN REAL EST D
4.77-2.65%-0.13Sức bán mạnh26.282M21.306B3.011.6324778.00
002208 HEFEI URBAN CONSTR
8.39-2.21%-0.19Bán21.586M6.892B5.961.44452.00
002244 HANGZHOU BINJIANG
4.57-3.18%-0.15Mua17.163M14.686B5.380.881555.00
002285 SHENZHEN WORLDUNI
4.47-9.70%-0.48Sức bán mạnh136.109M9.865B38.700.1321237.00
002305 LANGOLD REAL ESTAT
1.96-1.51%-0.03Theo dõi26.091M3.451B-0.06729.00
002314 SHENZHEN NEW NANSH
3.24-2.41%-0.08Bán10.027M8.990B4.650.713259.00
002344 HAINING CHINA LEAT
4.18-0.95%-0.04Mua8.006M5.413B21.890.191242.00
002968 CHONGQING NEW DAZH
35.000.63%0.22Bán288.083K5.661B37.020.9424629.00
200011 SHN PROPS &RES DEV
6.33-0.94%-0.06Mua351.400K7.152B2.522.098035.00
200029 SHN SEZ REAL EST
2.990.34%0.01Mua389.200K6.939B7.900.31
200056 SHENZHEN WONGTEE I
1.41-0.70%-0.01Mua240.700K3.355B-0.29960.00
300917 SHENZHEN SDG SERVI
24.77-2.02%-0.51Sức bán mạnh614.980K3.286B29.450.868758.00
300947 SHANGHAI DOBE CULT
32.12-1.89%-0.62Bán685.750K2.647B25.881.27461.00
600007 CHINA WORLD TRADE CENTER COMPANY LTD.
15.51-4.38%-0.71Sức bán mạnh8.818M16.338B17.580.922078.00
600048 POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP
12.28-2.69%-0.34Theo dõi100.226M151.063B5.192.4361201.00
600052 ZHEJIANG GUANGSHA CO.,LTD.
4.46-3.67%-0.17Mua14.108M3.909B200.430.0287.00
600064 NANJING GAOKE COMPANY LIMITED
9.02-1.96%-0.18Bán6.426M11.371B5.611.64826.00
600067 CITYCHAMP DARTONG CO.,LTD.
4.93-3.33%-0.17Mua63.718M7.098B14.120.361186.00
600077 SUNDY LAND INVESTMENT CO.,LTD.
2.49-0.80%-0.02Mua9.446M3.145B9.750.261036.00
600082 TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT
2.89-2.36%-0.07Mua7.848M1.913B117.930.0377.00
600094 GREATTOWN HOLDINGS LTD.
3.65-0.82%-0.03Mua11.595M8.813B23.700.161205.00
600095 HARBIN HIGH-TECH GROUP
9.80-2.20%-0.22Bán19.955M28.607B76.370.132379.00
600158 CHINA SPORTS INDUSTRY GROUP CO.,LTD.
12.40-2.13%-0.27Mua24.439M12.157B801.900.021790.00
600159 BEIJING DALONG WEIYE REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.,LTD
2.54-1.17%-0.03Mua5.902M2.133B12.420.21329.00
600173 WOLONG REAL ESTATE GROUP CO.,LTD.
5.54-2.81%-0.16Bán3.756M3.990B5.711.00228.00
600185 GREE REAL ESTATE CO.,LTD
7.87-6.53%-0.55Bán58.262M14.545B25.690.331686.00
600215 CHANGCHUNJINGKAI (GROUP)
8.142.52%0.20Mua10.556M3.482B32.040.2579.00
600223 LUSHANG HEALTH INDUSTRY DEVELOPMENT CO.,LTD.
12.49-6.93%-0.93Bán21.385M13.543B20.560.664288.00
600225 TIANJIN SONGJIANG CO.,LTD.
2.870.70%0.02Bán3.737M2.666B-4.19882.00
600239 YUNNAN METROPOLITAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.,LTD
2.10-0.47%-0.01Bán10.039M3.388B-0.893998.00
600246 VANTONE NEO DEVELOPMENT GROUP CO., LTD
11.42-0.17%-0.02Mua32.694M22.332B986.210.01278.00
600266 BEIJING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT& DEVELOPMENT CO.,LTD.
4.73-0.21%-0.01Mua15.576M9.839B6.330.751112.00
600322 TIANJIN REALTY DEVELOPMENT(GROUP)
1.930.00%0.00Mua17.641M2.134B-2.37562.00
600325 HUAFA INDUSTRIAL CO.,LTD.ZHUHAI
5.99-2.60%-0.16Sức bán mạnh39.020M13.001B4.161.488694.00
600340 CHINA FORTUNE LAND DEVELOPMENT CO.,LTD.
3.83-2.54%-0.10Sức bán mạnh49.765M15.381B-3.0521450.00
600376 BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT,CO.,LTD
5.270.38%0.02Theo dõi6.102M13.543B5.310.992024.00
600463 BEIJING AIRPORT HIGH-TECH PARK CO.,LTD.
6.74-3.30%-0.23Mua4.227M2.091B36.020.19653.00
600466 SICHUAN LANGUANG DEVELOPMENT
2.24-2.61%-0.06Sức bán mạnh47.056M6.948B-0.9419855.00
600503 DELUXE FAMILY
3.51-1.40%-0.05Bán33.851M5.704B34.800.10270.00
600533 NANJING CHIXIA DEVELOPMENT
3.22-1.53%-0.05Mua11.234M3.433B7.810.421968.00
600555 HNA INNOVATION
1.63-1.81%-0.03Bán6.249M1.884B-0.1950.00
600565 DIMA HOLDINGS CO. ,LTD.
2.53-1.94%-0.05Theo dõi16.903M6.306B3.550.737273.00
600603 GUANGHUI LOGISTICS
4.03-1.47%-0.06Bán5.573M5.037B5.530.74737.00
600604 SHANGHAI SHIBEI HI-TECH CO.,LTD.
5.56-0.71%-0.04Bán10.824M8.772B3111.110.00197.00
600606 GREENLAND HOLDINGS CORPORATION LIMITED
4.56-1.72%-0.08Bán36.869M59.283B3.901.1986251.00
600620 SHANGHAI TIANCHEN CO.,LTD.
9.74-2.40%-0.24Mua6.273M6.853B63.240.16260.00
600622 EVERBRIGHT JIABAO CO.,LTD
2.85-2.06%-0.06Theo dõi8.108M4.364B10.810.27925.00
600638 SHANGHAI NEW HUANG PU INDUSTRIAL GROUP
5.35-0.56%-0.03Mua2.128M3.623B13.380.40749.00
600639 SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING ZONE DEVELOPMENT CO.,LTD.
11.82-1.50%-0.18Bán2.908M11.795B13.400.90213.00
600641 SHANGHAI WANYE ENTERPRISES CO.,LTD.
26.95-1.28%-0.35Mua21.324M24.860B59.660.46423.00
600643 SHANGHAI AJ GROUP CO.,LTD.
7.41-2.24%-0.17Mua13.344M12.220B7.800.97818.00
600647 SHANGHAI TONGDA VENTURE CAPITAL
11.71-0.26%-0.03Mua1.008M1.634B101.560.1231.00
600648 SHANGHAI WAI GAOQIAO FREE TRADE ZONE DEVELOPMENT CO.,LTD.
13.30-0.52%-0.07Bán2.524M13.690B19.410.692815.00
600657 CINDA REAL ESTATE CO.,LTD.
3.51-0.28%-0.01Bán7.513M10.039B9.280.382857.00
600658 BEIJING ELECTRONIC ZONE HIGH-TECH GROUP
4.630.22%0.01Mua13.893M5.168B68.240.07853.00
600663 SHANGHAI LUJIAZUI FINANCE & TRADE ZONE DEVELOPMENT CO.,LTD.
11.710.26%0.03Bán7.007M40.724B10.731.095658.00
600665 TANDE CO.,LTD.
3.23-0.92%-0.03Mua5.573M2.817B5.280.622460.00
600675 CHINA ENTERPRISE COMPANY LIMITED
2.95-2.96%-0.09Theo dõi8.600M18.532B13.980.221565.00
600683 METRO LAND
7.338.59%0.58Sức mua mạnh91.205M5.000B9.160.74513.00
600684 GUANGZHOU PEARL RIVER INDUSRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD.
3.47-2.53%-0.09Bán12.471M3.038B-0.261057.00
600696 SHANGHAI GUIJIU
30.06-3.25%-1.01Bán3.868M10.392B267.380.1248.00
600724 NINGBO FUDA COMPANY LIMITED
3.750.54%0.02Mua8.445M5.391B12.660.291516.00
600732 SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY
13.28-7.39%-1.06Sức bán mạnh31.962M29.201B45.280.325778.00
600736 SUZHOU NEW DISTRICT HI-TECH INDUSTRIAL CO.,LTD
4.37-1.35%-0.06Bán6.499M5.100B12.560.351733.00
600743 HUAYUAN PROPERTY CO.,LTD.
1.99-0.50%-0.01Mua12.637M4.692B15.710.13847.00
600748 SHANGHAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD.
4.14-1.66%-0.07Bán12.227M7.766B10.600.407535.00
600766 YANTAI YUANCHENG GOLD CO.,LTD .
4.840.00%0.00Mua4.772M1.085B-0.0518.00
600767 WINSAN(CHENGDU) MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD
7.17-4.40%-0.33Mua11.000M2.558B206.040.0446.00
600773 TIBET URBAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO.,LTD
33.03-10.00%-3.67Mua74.381M30.082B264.790.14267.00
600791 BEH-PROPERTY CO., LTD
3.79-0.79%-0.03Mua5.877M1.730B-0.06271.00
600807 JINAN HIGH-TECH DEVELOPMENT
3.10-2.52%-0.08Mua9.921M2.751B-1.17974.00
600848 SHANGHAI LINGANG HOLDINGS CORPORATION LIMITED
14.97-1.32%-0.20Sức bán mạnh4.881M37.229B21.910.64604.00
600890 CRED HOLDING CO.,LTD
3.390.30%0.01Mua11.187M1.958B-0.0626.00
600895 SHANGHAI ZHANGJIANG HI-TECH PARK DEVELOPMENT CO.,LTD
17.21-0.98%-0.17Bán9.933M26.916B10.321.68174.00
601155 SEAZEN HOLDINGS CO.,LTD.
32.35-4.66%-1.58Sức bán mạnh11.232M76.477B4.687.2729405.00
601512 CHINA-SINGAPORE SUZHOU INDUSTRIAL P
9.341.08%0.10Mua2.468M13.850B9.740.951843.00
601588 BEIJING NORTH STAR COMPANY LIMITED
2.41-1.23%-0.03Mua19.006M7.303B20.680.125725.00
603506 NACITY PROPERTY SERVICE GROUP
14.33-2.25%-0.33Bán842.807K2.753B19.590.759086.00
603682 SHANGHAI GOLDEN UNION BUSINESS MANAGEMENT
5.94-0.67%-0.04Bán2.133M2.826B19.830.30464.00
900902 SHANGHAI SHIBEI HI-TECH CO.,LTD.
0.29-0.67%-0.00Theo dõi776.700K8.772B986.070.00197.00
900911 SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING ZONE DEVELOPMENT CO.,LTD.
0.910.00%0.00Bán117.320K11.795B6.670.88213.00
900912 SHANGHAI WAI GAOQIAO FREE TRADE ZONE DEVELOPMENT CO.,LTD.
0.920.11%0.00Bán135.100K13.690B8.760.682815.00
900928 SHANGHAI LINGANG HOLDINGS CORPORATION LIMITED
1.10-0.27%-0.00Bán297.900K37.229B10.500.63604.00
900932 SHANGHAI LUJIAZUI FINANCE & TRADE ZONE DEVELOPMENT CO.,LTD.
0.90-1.32%-0.01Bán1.832M40.724B5.501.075658.00
900940 GREATTOWN HOLDINGS LTD.
0.340.00%0.00Bán111.400K8.813B14.290.151205.00
900955 HNA INNOVATION
0.12-0.79%-0.00Mua243.800K1.884B-0.1850.00
Tải thêm