Phát triển Bất động sản (Công nghiệp)

154
Cổ phiếu
2390.902B
Giá trị vốn hóa thị trường
33.707M
Khối lượng
−2.03%
Thay đổi
−2.23%
Hiệu suất Tháng
+16.52%
Hiệu suất Năm
−3.57%
Hiệu suất YTD
          
000002 CHINA VANKE CO
29.21-2.21%-0.66Bán81.797M337.595B8.733.42104300.00
000005 SHN FOUNTAIN CORP
3.04-3.18%-0.10Sức bán mạnh10.031M3.324B17.460.18745.00
000006 SHN ZHENYE GROUP
5.24-2.42%-0.13Sức bán mạnh12.271M7.249B0.60
000009 CHINA BAOAN GROUP
6.41-0.16%-0.01Mua105.481M16.558B52.410.1213695.00
000011 SHN PROPS &RES DEV
9.09-1.09%-0.10Bán1.608M5.477B9.930.935504.00
000014 SHAHE INDUSTRIAL C
9.33-1.17%-0.11Bán1.095M1.904B14.370.66148.00
000031 GRANDJOY HOLDINGS
6.52-3.41%-0.23Sức bán mạnh21.140M28.933B7.620.894238.00
000036 CHINA UNION HOLD L
4.08-0.97%-0.04Bán6.797M6.114B7.290.57835.00
000040 TUNGHSU AZURE RENE
3.95-3.89%-0.16Bán39.092M6.111B-0.142292.00
000046 OCEANWIDE HOLDINGS
4.75-3.06%-0.15Mua34.147M25.461B15.840.3110248.00
000049 SHENZHEN DESAY BAT
46.48-1.78%-0.84Mua8.395M9.805B20.922.2610565.00
000056 SHENZHEN WONGTEE I
4.09-1.21%-0.05Bán5.033M4.729B81.820.05722.00
000069 SHENZHEN OVERSEAS
7.30-3.95%-0.30Bán62.082M62.339B5.421.4024934.00
000159 XINJIANG INTL IND
5.88-2.65%-0.16Bán9.348M2.903B133.040.05315.00
000402 FINANCIAL STREET H
7.67-1.29%-0.10Sức bán mạnh9.284M23.224B6.451.213557.00
000502 LVJING HOLDING CO
7.11-0.56%-0.04Bán1.125M1.321B39.260.18127.00
000506 ZHONGRUN RESOURCES
2.79-3.46%-0.10Sức bán mạnh11.935M2.685B158.790.021503.00
000514 CHONGQING YUKAIFA
4.350.00%0.00Mua7.182M3.670B148.970.03740.00
000517 RONGAN PROPERTY CO
2.70-1.82%-0.05Bán7.969M8.756B10.280.271432.00
000526 XIAMEN UNIGROUP XU
29.28-2.37%-0.71Bán781.008K2.885B333.960.0914392.00
000534 WEDGE INDUSTRIAL C
9.89-1.69%-0.17Mua1.136M4.947B39.110.26324.00
000537 TIANJIN GUANGYU DE
7.45-2.10%-0.16Bán8.525M14.174B5.341.431890.00
000540 ZHONGTIAN FINANCIA
3.15-3.37%-0.11Sức bán mạnh32.358M22.733B-0.258574.00
000558 LANDER SPORTS DEVE
3.24-0.61%-0.02Bán6.949M4.203B-0.11174.00
000567 HAINAN HAIDE IND C
9.29-2.11%-0.20Mua8.516M6.084B30.800.3163.00
000573 DONGGUAN WINNERWAY
3.080.00%0.00Mua6.001M1.917B8.150.38402.00
000608 YANG GUANG CO LT
4.85-2.81%-0.14Sức bán mạnh1.742M3.742B-0.04147.00
000609 BEIJING ZODI INVES
4.912.29%0.11Bán13.697M1.436B-0.45233.00
000615 KINGHAND INDUSTRIA
4.34-1.81%-0.08Sức bán mạnh4.182M3.443B31.710.143702.00
000616 HNA INVESTMENT GP
2.45-0.41%-0.01Bán6.639M3.518B225.690.01175.00
000620 MACROLINK CULTURAL
3.98-0.25%-0.01Bán8.106M7.568B7.250.557939.00
000628 CHENGDU HI-TECH DE
9.83-1.90%-0.19Bán2.353M3.121B36.540.27897.00
000631 SHUNFA HENGYE CORP
2.89-0.69%-0.02Mua2.568M7.079B10.070.29760.00
000638 VANFUND URBAN INVE
4.88-1.21%-0.06Bán2.378M1.528B-0.45390.00
000656 JINKE PROPERTY GRO
7.30-4.58%-0.35Bán41.381M40.849B7.331.0623941.00
000667 MYHOME REAL ESTATE
2.690.00%0.00Bán9.080M6.636B197.790.013732.00
000668 RONGFENG HOLDING G
14.43-0.69%-0.10Mua2.793M2.134B30.630.47160.00
000671 SUNSHINE CITY GRP
7.43-5.35%-0.42Bán37.933M31.602B8.590.919201.00
000679 DALIAN FRIENDSHIP
3.71-2.62%-0.10Bán3.847M1.358B-1.12526.00
000691 HAINAN YATAI INDUS
3.940.77%0.03Bán2.662M1.264B-0.0228.00
000718 SUNING UNIVERSAL
3.57-2.46%-0.09Bán15.633M10.069B8.410.44787.00
000732 TAHOE GROUP CO LTD
5.79-2.53%-0.15Sức bán mạnh23.596M14.784B4.581.3011207.00
000736 CCCG REAL ESTATE C
7.27-0.55%-0.04Mua2.602M3.910B5.771.27929.00
000797 CHINA WUYI
3.69-1.86%-0.07Theo dõi5.403M5.861B21.980.203819.00
000809 TIELING NEWCITY
2.300.00%0.00Bán3.761M1.897B55.020.04159.00
000838 CASIN REAL ESTATE
3.20-1.23%-0.04Bán2.868M3.565B29.560.11851.00
000861 GUANGDONG HIGHSUN
2.41-1.63%-0.04Sức bán mạnh9.440M5.474B48.900.061095.00
000863 SANXIANG IMPRESSIO
4.50-1.32%-0.06Bán1.586M6.158B-0.16658.00
000886 HAINAN EXPRESSWAY
4.760.21%0.01Mua29.627M4.697B72.630.07510.00
000897 TIANJIN JINBIN DEV
2.33-0.43%-0.01Mua7.059M3.784B-0.08623.00
000918 CHINA CALXON GROUP
5.76-1.54%-0.09Bán5.831M10.555B-0.812290.00
000926 HBFX S&TECHNOLOGY
6.27-1.57%-0.10Sức bán mạnh7.682M6.047B6.950.923681.00
000931 BEIJING CENTERGATE
9.711.36%0.13Mua19.546M7.215B74.610.132752.00
000981 YINYI CO LTD
1.62-4.71%-0.08Bán23.928M6.848B-0.5011601.00
001979 CHINA MERCHANTS SH
18.39-1.45%-0.27Bán16.589M144.241B12.241.5224791.00
002077 JIANGSU DAGANG CO
7.10-3.92%-0.29Mua30.869M4.289B-1.301031.00
002133 COSMOS GROUP CO LT
3.21-2.13%-0.07Bán4.087M2.539B11.340.29375.00
002146 RISESUN REAL EST D
9.17-2.34%-0.22Bán25.379M40.829B4.692.0024607.00
002208 HEFEI URBAN CONSTR
6.85-3.52%-0.25Mua6.540M3.636B22.840.31221.00
002244 HANGZHOU BINJIANG
4.55-2.57%-0.12Bán10.979M14.530B10.590.441248.00
002285 SHENZHEN WORLDUNI
3.38-2.59%-0.09Bán12.135M7.038B66.480.0527870.00
002305 LANGOLD REAL ESTAT
2.14-0.93%-0.02Bán5.693M3.746B44.260.05696.00
002314 SHENZHEN NEW NANSH
2.96-0.67%-0.02Bán4.486M8.069B22.890.134054.00
002344 HAINING CHINA LEAT
4.31-2.27%-0.10Bán9.701M5.656B18.210.241332.00
002968 CHONGQING NEW DAZH
62.62-3.07%-1.98Bán1.247M4.628B17673.00
200011 SHN PROPS &RES DEV
5.210.19%0.01Bán26.000K2.755B5.430.965504.00
200056 SHENZHEN WONGTEE I
2.17-1.81%-0.04Sức bán mạnh89.400K2.244B41.350.05722.00
600007 CHINA WORLD TRADE CENTER COMPANY LTD.
16.770.06%0.01Bán821.906K16.892B18.290.922220.00
600048 POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP
15.98-0.87%-0.14Mua58.489M190.685B8.591.8649127.00
600052 ZHEJIANG GUANGSHA CO.,LTD.
5.05-1.17%-0.06Mua17.697M4.403B3.631.39154.00
600064 NANJING GAOKE COMPANY LIMITED
9.910.71%0.07Mua6.394M12.248B7.431.33834.00
600067 CITYCHAMP DARTONG CO.,LTD.
3.980.25%0.01Bán2.694M5.539B8.330.481532.00
600077 SUNDY LAND INVESTMENT CO.,LTD.
3.074.78%0.14Mua10.748M4.114B23.980.13774.00
600082 TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT
4.010.00%0.00Bán2.893M2.591B84.600.0582.00
600094 GREATTOWN HOLDINGS LTD.
6.251.96%0.12Mua54.278M15.471B16.170.391097.00
600095 HARBIN HIGH-TECH GROUP
9.56-1.75%-0.17Bán18.249M3.454B171.020.06643.00
600158 CHINA SPORTS INDUSTRY GROUP CO.,LTD.
10.501.84%0.19Sức mua mạnh12.520M8.859B122.660.09
600159 BEIJING DALONG WEIYE REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.,LTD
2.530.40%0.01Bán1.391M2.100B15.690.16341.00
600173 WOLONG REAL ESTATE GROUP CO.,LTD.
4.99-0.40%-0.02Bán1.865M3.492B5.910.85557.00
600185 GREE REAL ESTATE CO.,LTD
4.790.21%0.01Bán3.353M8.998B15.980.321643.00
600208 XINHU ZHONGBAO CO.,LTD
3.80-2.31%-0.09Bán135.641M32.148B10.170.371427.00
600215 CHANGCHUNJINGKAI (GROUP)
8.739.95%0.79Mua4.600M4.060B45.450.1983.00
600223 LUSHANG PROPERTY CO.,LTD.
10.48-1.41%-0.15Mua64.338M10.490B42.050.253601.00
600225 TIANJIN SONGJIANG CO.,LTD.
2.910.34%0.01Bán5.735M2.722B-0.42690.00
600234 GUANGHE LANDSCAPE CULTURE COMMUNICATION CO.,LTD, SHANXI
9.542.58%0.24Mua539.051K1.931B-0.03119.00
600239 YUNNAN METROPOLITAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.,LTD
3.04-1.62%-0.05Mua18.504M4.881B-0.504087.00
600240 BEIJING HOMYEAR CAPITAL HOLDINGS CO.,LTD
0.395.41%0.02Bán54.044M555.458M-7.97100.00
600246 BEIJING VANTONE REAL ESTATE CO.,LTD.
5.53-0.72%-0.04Mua7.812M11.359B49.860.11352.00
600247 JILIN CHENGCHENG GROUP CO.,LTD
3.980.00%0.00Mua1.464M1.339B-0.12128.00
600266 BEIJING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT& DEVELOPMENT CO.,LTD.
7.990.76%0.06Bán7.375M15.025B6.381.252524.00
600322 TIANJIN REALTY DEVELOPMENT(GROUP)
2.970.34%0.01Bán7.930M3.284B16.040.19570.00
600325 HUAFA INDUSTRIAL CO.,LTD.ZHUHAI
7.560.53%0.04Bán24.957M15.952B6.671.134972.00
600340 CHINA FORTUNE LAND DEVELOPMENT CO.,LTD.
27.27-0.62%-0.17Sức bán mạnh10.824M80.891B6.154.6126779.00
600376 BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT,CO.,LTD
7.77-1.27%-0.10Bán6.861M20.043B5.811.341866.00
600383 GEMDALE CORPORATION
13.85-1.35%-0.19Bán34.407M62.527B7.551.837564.00
600393 GUANGZHOU YUETAI GROUP CO.,LTD.
2.87-0.35%-0.01Mua18.973M7.279B153.480.021257.00
600415 ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY GROUP CO.,LTD.
4.050.00%0.00Mua10.191M22.045B29.560.144691.00
600463 BEIJING AIRPORT HIGH-TECH PARK CO.,LTD.
7.341.52%0.11Bán1.677M2.202B-0.04668.00
600503 DELUXE FAMILY
3.201.27%0.04Bán14.038M5.127B-0.03436.00
600533 NANJING CHIXIA DEVELOPMENT
3.35-0.30%-0.01Mua7.581M3.518B5.870.571587.00
600555 HNA INNOVATION
2.353.52%0.08Mua20.129M3.063B-0.18121.00
600565 DIMA HOLDINGS CO. ,LTD.
3.380.30%0.01Bán9.377M8.000B6.740.515048.00
600568 ZHONGZHU HEALTHCARE HOLDING CO.,LTD
1.63-7.91%-0.14Sức bán mạnh99.482M3.248B-0.981341.00
600603 GUANGHUI LOGISTICS
5.204.21%0.21Sức mua mạnh11.536M6.393B11.200.46716.00
600604 SHANGHAI SHIBEI HI-TECH CO.,LTD.
8.48-0.12%-0.01Bán16.357M15.886B78.810.11185.00
600606 GREENLAND HOLDINGS CORPORATION LIMITED
6.80-0.44%-0.03Bán24.766M82.744B5.791.1739091.00
600615 SHANGHAI FENGHWA GROUP CO.,LTD
10.82-1.10%-0.12Bán3.177M2.034B83.490.13163.00
600620 SHANGHAI TIANCHEN CO.,LTD.
6.510.15%0.01Bán1.736M4.470B49.850.13418.00
600622 EVERBRIGHT JIABAO CO.,LTD
3.98-0.50%-0.02Bán8.290M5.969B7.960.50344.00
600634 SHANGHAI FUKONG INTERACTIVE ENTERTAINMENT C0.,LTD
1.45-3.97%-0.06Sức bán mạnh8.250M834.811M-9.54504.00
600638 SHANGHAI NEW HUANG PU INDUSTRIAL GROUP
7.18-0.28%-0.02Mua2.769M4.835B9.950.72516.00
600639 SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING ZONE DEVELOPMENT CO.,LTD.
13.840.22%0.03Mua2.179M15.534B15.510.89376.00
600641 SHANGHAI WANYE ENTERPRISES CO.,LTD.
21.6710.00%1.97Mua26.229M16.509B27.140.80457.00
600643 SHANGHAI AJ GROUP CO.,LTD.
9.753.17%0.30Mua18.167M15.814B11.610.84620.00
600647 SHANGHAI TONGDA VENTURE CAPITAL
14.280.07%0.01Mua1.243M1.987B-0.0236.00
600648 SHANGHAI WAI GAOQIAO FREE TRADE ZONE DEVELOPMENT CO.,LTD.
17.46-0.23%-0.04Bán3.250M19.823B21.840.803306.00
600649 SHANGHAI SMI HOLDING
5.660.00%0.00Bán4.502M14.317B22.220.25253.00
600657 CINDA REAL ESTATE CO.,LTD.
3.901.04%0.04Bán4.757M11.122B5.920.663169.00
600658 BEIJING ELECTRONIC ZONE INVESTMENT AND DEVELOPMENT CO., LTD
5.04-1.37%-0.07Mua2.625M5.638B23.030.22499.00
600663 SHANGHAI LUJIAZUI FINANCE & TRADE ZONE DEVELOPMENT CO.,LTD.
13.400.53%0.07Bán1.900M54.058B14.630.925431.00
600665 TANDE CO.,LTD.
3.60-0.55%-0.02Mua1.535M3.111B9.930.361970.00
600675 CHINA ENTERPRISE COMPANY LIMITED
4.82-0.82%-0.04Mua6.337M29.383B7.770.621921.00
600683 METRO LAND
4.281.66%0.07Bán2.087M3.171B12.560.34680.00
600684 GUANGZHOU PEARL RIVER INDUSRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD.
3.700.00%0.00Bán3.088M3.158B-0.011097.00
600687 GANSU GANGTAI HOLDING(GROUP)
1.680.60%0.01Bán6.528M2.501B-1.04949.00
600692 SHANG HAI YA TONG CO.,LTD.
6.410.47%0.03Bán1.848M2.255B86.270.07846.00
600701 HARBIN GONG DA HIGH-TECH ENTERPRISE DEVELOPMENT CO.,LTD.
1.97-3.43%-0.07Bán8.186M2.038B-4.311783.00
600724 NINGBO FUDA COMPANY LIMITED
3.620.28%0.01Bán1.878M5.232B6.300.571628.00
600732 SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY
9.140.22%0.02Mua3.570M16.725B124.180.0727.00
600736 SUZHOU NEW DISTRICT HI-TECH INDUSTRIAL CO.,LTD
5.780.35%0.02Bán6.900M6.654B14.130.411731.00
600743 HUAYUAN PROPERTY CO.,LTD.
2.430.41%0.01Bán2.206M5.701B7.530.32796.00
600748 SHANGHAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD.
5.73-0.35%-0.02Bán9.695M10.569B13.140.448097.00
600766 YANTAI YUANCHENG GOLD CO.,LTD .
7.91-0.88%-0.07Bán7.450M1.774B-0.0125.00
600773 TIBET URBAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO.,LTD
6.090.83%0.05Mua5.790M4.992B47.430.13258.00
600790 ZHEJIANG CHINA LIGHT&TEXTILE INDUSTRIAL CITY GROUP CO.,LTD.
3.49-0.57%-0.02Mua10.526M5.116B11.040.321040.00
600791 BEH-PROPERTY CO., LTD
3.71-0.54%-0.02Bán1.740M1.680B-0.08163.00
600807 SHANDONG TYAN HOME CO.,LTD
3.64-0.82%-0.03Bán2.860M3.149B3.001.21450.00
600823 SHANGHAI SHIMAO CO.,LTD
4.271.18%0.05Bán7.483M16.017B6.480.662097.00
600848 SHANGHAI LINGANG HOLDINGS CORPORATION LIMITED
24.670.00%0.00Bán3.619M46.954B33.010.75322.00
600883 YUNNAN BOWIN TECHNOLOGY&INDUSTRY CO.,LTD.
10.021.21%0.12Mua4.665M2.366B326.380.0398.00
600890 CRED HOLDING CO.,LTD
7.61-2.06%-0.16Mua9.032M4.408B-0.0520.00
600895 SHANGHAI ZHANGJIANG HI-TECH PARK DEVELOPMENT CO.,LTD
15.511.17%0.18Mua9.734M24.020B43.050.36170.00
601155 SEAZEN HOLDINGS CO.,LTD.
37.10-1.07%-0.40Bán9.324M82.893B7.524.9620653.00
601512 CHINA-SINGAPORE SUZHOU INDUSTRIAL P
13.310.38%0.05Bán7.431M19.950B1890.00
601588 BEIJING NORTH STAR COMPANY LIMITED
3.220.00%0.00Bán6.990M10.842B8.280.395167.00
601828 RED STAR MACALLINE GROUP CORPORATION LTD.
12.323.36%0.40Mua15.402M43.736B10.671.1624339.00
603506 NACITY PROPERTY SERVICE GROUP
21.47-2.94%-0.65Mua2.303M2.880B25.600.847515.00
900902 SHANGHAI SHIBEI HI-TECH CO.,LTD.
0.38-1.05%-0.00Bán403.304K4.879B3.390.11185.00
900911 SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING ZONE DEVELOPMENT CO.,LTD.
0.97-0.10%-0.00Mua114.922K7.505B1.040.93376.00
900912 SHANGHAI WAI GAOQIAO FREE TRADE ZONE DEVELOPMENT CO.,LTD.
1.22-0.25%-0.00Bán61.128K9.568B1.450.843306.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất