Phát triển Bất động sản (Công nghiệp)

159
Cổ phiếu
2261.751B
Giá trị vốn hóa thị trường
43.937M
Khối lượng
−2.05%
Thay đổi
−0.21%
Hiệu suất Tháng
−6.76%
Hiệu suất Năm
−0.44%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
          
000002 CHINA VANKE CO
29.26-2.79%-0.84Bán105.809M349.694B8.443.57131505.00
000005 SHN FOUNTAIN CORP
2.26-2.59%-0.06Bán5.118M2.456B24.790.09680.00
000006 SHN ZHENYE GROUP
5.17-3.00%-0.16Bán9.125M7.195B0.64
000009 CHINA BAOAN GROUP
7.710.13%0.01Sức mua mạnh102.967M19.860B31.920.2413239.00
000011 SHN PROPS &RES DEV
10.97-3.94%-0.45Bán8.261M6.806B7.501.527769.00
000014 SHAHE INDUSTRIAL C
8.05-2.90%-0.24Bán4.646M1.672B36.230.23154.00
000029 SHN SEZ REAL EST
7.16-4.91%-0.37Bán16.447M7.618B24.430.311925.00
000031 GRANDJOY HOLDINGS
4.13-2.59%-0.11Bán9.511M18.174B26.030.169462.00
000036 CHINA UNION HOLD L
3.89-1.52%-0.06Bán7.785M5.862B7.910.50793.00
000040 TUNGHSU AZURE RENE
3.04-2.25%-0.07Bán23.736M4.624B-0.83842.00
000046 OCEANWIDE HOLDINGS
3.12-2.19%-0.07Bán9.916M16.576B-0.3910217.00
000049 SHENZHEN DESAY BAT
78.9310.01%7.18Mua10.767M14.726B27.702.599744.00
000056 SHENZHEN WONGTEE I
2.75-1.79%-0.05Bán3.396M3.194B-0.05618.00
000069 SHENZHEN OVERSEAS
6.87-2.14%-0.15Bán37.058M56.568B4.931.4225003.00
000402 FINANCIAL STREET H
6.20-1.27%-0.08Bán4.976M18.770B6.311.003867.00
000502 LVJING HOLDING CO
7.76-0.39%-0.03Bán2.083M1.440B-0.08132.00
000505 HAINAN JINGLIANG
8.08-1.94%-0.16Sức bán mạnh7.240M5.990B35.830.232969.00
000506 ZHONGRUN RESOURCES
2.19-1.79%-0.04Bán7.319M2.072B-0.081500.00
000514 CHONGQING YUKAIFA
3.62-1.36%-0.05Bán1.891M3.097B11.120.33766.00
000517 RONGAN PROPERTY CO
2.87-4.97%-0.15Bán29.273M9.615B4.890.621595.00
000526 XIAMEN UNIGROUP XU
49.790.20%0.10Bán658.456K4.780B-0.2014098.00
000534 WEDGE INDUSTRIAL C
15.190.40%0.06Sức mua mạnh3.890M7.441B126.290.12861.00
000537 TIANJIN GUANGYU DE
5.82-2.35%-0.14Bán4.714M11.101B4.281.392251.00
000540 ZHONGTIAN FINANCIA
2.85-2.40%-0.07Bán29.894M20.363B50.000.065707.00
000558 LANDER SPORTS DEVE
3.22-9.04%-0.32Mua146.926M4.564B70.940.05275.00
000567 HAINAN HAIDE IND C
8.38-4.01%-0.35Bán3.377M5.597B76.850.1158.00
000573 DONGGUAN WINNERWAY
2.70-1.10%-0.03Bán4.003M1.743B-0.13267.00
000608 YANG GUANG CO LT
3.07-4.95%-0.16Bán14.236M2.422B-0.16109.00
000609 BEIJING ZODI INVES
4.17-0.95%-0.04Bán3.137M1.260B16.010.26195.00
000615 AOYUAN BEAUTY VALL
10.86-5.15%-0.59Mua72.053M8.905B-0.053728.00
000616 HNA INVESTMENT GP
2.25-4.26%-0.10Bán14.320M3.361B1678.570.00179.00
000620 MACROLINK CULTURAL
2.23-2.62%-0.06Bán11.997M4.343B-0.028398.00
000628 CHENGDU HI-TECH DE
8.51-0.70%-0.06Mua2.021M3.019B16.880.511137.00
000631 SHUNFA HENGYE CORP
3.071.66%0.05Sức mua mạnh7.941M7.232B27.480.11685.00
000638 VANFUND URBAN INVE
5.05-1.17%-0.06Bán4.799M1.581B466.00
000656 JINKE PROPERTY GRO
7.20-2.96%-0.22Bán32.985M39.621B6.441.1622812.00
000667 MYHOME REAL ESTATE
2.02-9.82%-0.22Bán422.618M5.526B-0.063591.00
000668 RONGFENG HOLDING G
14.153.21%0.44Mua1.608M2.013B-0.34166.00
000671 SUNSHINE CITY GRP
6.480.15%0.01Bán25.275M26.502B1.22
000679 DALIAN FRIENDSHIP
2.980.68%0.02Mua475.500K1.055B520.00
000691 HAINAN YATAI INDUS
4.92-10.05%-0.55Mua22.295M1.768B103.600.0530.00
000718 SUNING UNIVERSAL
3.71-3.64%-0.14Theo dõi55.697M10.575B8.300.46994.00
000732 TAHOE GROUP CO LTD
3.14-3.09%-0.10Bán31.648M8.064B-1.468899.00
000736 CCCG REAL ESTATE C
6.50-0.15%-0.01Bán2.412M4.527B6.810.961092.00
000797 CHINA WUYI
3.02-1.31%-0.04Sức bán mạnh5.881M4.770B95.330.064516.00
000809 TIELING NEWCITY
1.84-3.66%-0.07Bán4.150M1.575B-0.13158.00
000838 CASIN REAL ESTATE
2.59-2.26%-0.06Bán4.177M2.916B22.080.12607.00
000861 GUANGDONG HIGHSUN
2.22-5.13%-0.12Bán38.346M5.414B32.770.071223.00
000863 SANXIANG IMPRESSIO
5.090.39%0.02Sức mua mạnh9.373M5.986B29.530.17650.00
000886 HAINAN EXPRESSWAY
4.87-1.62%-0.08Bán6.465M4.895B53.050.09501.00
000897 TIANJIN JINBIN DEV
2.31-2.94%-0.07Bán10.262M3.849B9.880.24646.00
000918 CHINA CALXON GROUP
4.54-0.66%-0.03Mua17.167M8.245B-0.252331.00
000926 HBFX S&TECHNOLOGY
4.69-2.29%-0.11Bán4.450M4.453B11.240.433458.00
000975 YINTAI GOLD CO LTD
7.98-2.33%-0.19Bán23.970M22.686B19.530.421528.00
000981 YINYI CO LTD
2.33-0.43%-0.01Mua19.280M9.425B-1.6110750.00
001979 CHINA MERCHANTS SH
12.81-2.59%-0.34Bán14.968M101.757B7.741.7049014.00
002077 JIANGSU DAGANG CO
5.87-1.34%-0.08Bán9.051M3.453B-0.14836.00
002133 COSMOS GROUP CO LT
2.87-1.71%-0.05Bán3.987M2.260B13.690.21409.00
002146 RISESUN REAL EST D
6.36-2.15%-0.14Bán18.251M28.263B3.271.9924054.00
002208 HEFEI URBAN CONSTR
8.53-3.83%-0.34Bán8.251M7.125B7.901.12229.00
002244 HANGZHOU BINJIANG
4.45-3.68%-0.17Bán17.340M14.375B8.670.531520.00
002285 SHENZHEN WORLDUNI
4.63-3.14%-0.15Bán18.231M9.701B-0.0326598.00
002305 LANGOLD REAL ESTAT
2.54-9.93%-0.28Mua157.130M4.891B-0.46815.00
002314 SHENZHEN NEW NANSH
3.53-3.81%-0.14Bán12.956M9.938B57.520.063712.00
002344 HAINING CHINA LEAT
3.77-1.57%-0.06Bán4.226M4.912B24.010.161194.00
002968 CHONGQING NEW DAZH
54.61-2.03%-1.13Mua440.550K5.990B20179.00
200011 SHN PROPS &RES DEV
5.12-2.85%-0.15Bán84.400K2.619B2.961.487769.00
200029 SHN SEZ REAL EST
3.05-2.24%-0.07Bán370.000K2.632B8.650.301925.00
200056 SHENZHEN WONGTEE I
1.35-0.74%-0.01Bán56.922K1.294B-0.05618.00
200505 HAINAN JINGLIANG
2.96-1.00%-0.03Bán331.352K1.813B11.130.222969.00
300917 SHENZHEN SDG SERVI
37.93-0.97%-0.37Bán2.669M3.830B7068.00
600007 CHINA WORLD TRADE CENTER COMPANY LTD.
12.23-2.00%-0.25Bán1.414M12.571B14.860.842197.00
600048 POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP
14.83-3.20%-0.49Bán120.564M183.344B2.42
600052 ZHEJIANG GUANGSHA CO.,LTD.
2.83-3.08%-0.09Bán3.331M2.465B69.360.0494.00
600064 NANJING GAOKE COMPANY LIMITED
9.96-2.16%-0.22Bán8.185M12.582B5.811.75811.00
600067 CITYCHAMP DARTONG CO.,LTD.
3.47-2.25%-0.08Bán5.527M4.940B8.850.401518.00
600077 SUNDY LAND INVESTMENT CO.,LTD.
2.70-2.88%-0.08Bán10.597M3.697B4.490.621112.00
600082 TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT
2.72-2.16%-0.06Bán2.147M1.796B-0.0676.00
600094 GREATTOWN HOLDINGS LTD.
3.85-2.53%-0.10Bán15.498M9.778B16.080.251111.00
600095 HARBIN HIGH-TECH GROUP
13.67-3.26%-0.46Bán25.845M37.897B103.060.14627.00
600158 CHINA SPORTS INDUSTRY GROUP CO.,LTD.
12.470.97%0.12Mua22.637M11.850B134.090.09878.00
600159 BEIJING DALONG WEIYE REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.,LTD
2.39-2.45%-0.06Bán3.724M2.034B15.750.16345.00
600173 WOLONG REAL ESTATE GROUP CO.,LTD.
4.76-2.86%-0.14Bán1.993M3.429B8.830.56166.00
600185 GREE REAL ESTATE CO.,LTD
6.33-5.10%-0.34Bán88.529M12.405B19.940.331462.00
600208 XINHU ZHONGBAO CO.,LTD
3.08-2.22%-0.07Bán41.380M26.567B10.930.291406.00
600215 CHANGCHUNJINGKAI (GROUP)
5.06-0.78%-0.04Bán1.897M2.372B24.960.2079.00
600223 LUSHANG HEALTH INDUSTRY DEVELOPMENT CO.,LTD.
10.513.14%0.32Mua41.657M10.283B17.820.573600.00
600225 TIANJIN SONGJIANG CO.,LTD.
1.385.34%0.07Mua6.239M1.226B-1.181003.00
600234 GUANGHE LANDSCAPE CULTURE COMMUNICATION CO.,LTD, SHANXI
8.94-0.89%-0.08Sức bán mạnh133.300K1.822B48.920.18139.00
600239 YUNNAN METROPOLITAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.,LTD
2.52-2.33%-0.06Bán42.260M4.143B-1.724672.00
600246 VANTONE NEO DEVELOPMENT GROUP CO., LTD
6.850.44%0.03Bán12.678M13.582B34.050.20310.00
600247 JILIN CHENGCHENG GROUP CO.,LTD
0.981.03%0.01Bán2.886M326.349M-0.26121.00
600266 BEIJING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT& DEVELOPMENT CO.,LTD.
4.84-1.83%-0.09Bán6.796M10.827B9.660.512757.00
600322 TIANJIN REALTY DEVELOPMENT(GROUP)
2.14-3.17%-0.07Bán11.512M2.444B-0.04591.00
600325 HUAFA INDUSTRIAL CO.,LTD.ZHUHAI
6.10-1.45%-0.09Bán15.175M13.066B4.651.337566.00
600340 CHINA FORTUNE LAND DEVELOPMENT CO.,LTD.
11.03-2.90%-0.33Sức bán mạnh28.536M43.990B3.743.1424340.00
600358 CHINA UNITED TRAVEL COMPANY LIMITED
2.921.04%0.03Bán1.440M1.459B-0.32159.00
600376 BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT,CO.,LTD
5.81-1.36%-0.08Bán4.242M15.194B9.650.612059.00
600383 GEMDALE CORPORATION
11.95-4.17%-0.52Bán51.469M56.297B5.842.149114.00
600393 GUANGZHOU YUETAI GROUP CO.,LTD.
1.91-7.28%-0.15Bán101.880M5.225B-0.00956.00
600415 ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY GROUP CO.,LTD.
5.18-4.78%-0.26Sức bán mạnh72.754M29.865B22.050.254604.00
600463 BEIJING AIRPORT HIGH-TECH PARK CO.,LTD.
5.57-2.79%-0.16Bán591.107K1.719B-0.07693.00
600503 DELUXE FAMILY
3.62-3.21%-0.12Bán38.726M5.993B13.280.28289.00
600533 NANJING CHIXIA DEVELOPMENT
3.03-2.57%-0.08Bán6.257M3.265B37.380.081741.00
600555 HNA INNOVATION
1.50-1.96%-0.03Mua5.227M1.994B-0.1769.00
600565 DIMA HOLDINGS CO. ,LTD.
2.56-1.92%-0.05Bán11.600M6.507B5.390.49
600568 ZHONGZHU HEALTHCARE HOLDING CO.,LTD
1.570.00%0.00Mua10.925M3.129B-0.191464.00
600603 GUANGHUI LOGISTICS
4.45-1.98%-0.09Bán4.235M5.592B6.390.71876.00
600604 SHANGHAI SHIBEI HI-TECH CO.,LTD.
6.29-2.63%-0.17Bán9.171M12.101B49.160.13192.00
600606 GREENLAND HOLDINGS CORPORATION LIMITED
5.83-2.83%-0.17Bán38.711M73.009B4.881.2352576.00
600615 SHANGHAI FENGHWA GROUP CO.,LTD
5.56-2.46%-0.14Bán2.955M1.072B-0.02158.00
600620 SHANGHAI TIANCHEN CO.,LTD.
6.02-2.11%-0.13Bán2.509M4.223B46.280.13385.00
600622 EVERBRIGHT JIABAO CO.,LTD
3.20-3.03%-0.10Bán9.118M4.949B11.090.30931.00
600638 SHANGHAI NEW HUANG PU INDUSTRIAL GROUP
7.20-6.86%-0.53Mua37.456M5.205B-0.75740.00
600639 SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING ZONE DEVELOPMENT CO.,LTD.
11.86-1.74%-0.21Sức bán mạnh2.371M13.547B11.491.05218.00
600641 SHANGHAI WANYE ENTERPRISES CO.,LTD.
16.33-2.97%-0.50Bán10.258M15.167B342.070.05449.00
600643 SHANGHAI AJ GROUP CO.,LTD.
6.71-1.90%-0.13Bán10.377M11.094B8.390.82823.00
600647 SHANGHAI TONGDA VENTURE CAPITAL
10.40-2.16%-0.23Bán708.300K1.479B713.420.0133.00
600648 SHANGHAI WAI GAOQIAO FREE TRADE ZONE DEVELOPMENT CO.,LTD.
13.66-1.94%-0.27Bán2.264M15.815B27.200.512940.00
600649 SHANGHAI CHENGTOU HOLDING
5.15-2.09%-0.11Bán6.895M13.306B32.830.16286.00
600657 CINDA REAL ESTATE CO.,LTD.
3.81-2.06%-0.08Bán6.813M11.094B3.960.982775.00
600658 BEIJING ELECTRONIC ZONE HIGH-TECH GROUP
4.93-2.38%-0.12Bán5.172M5.649B8.760.58574.00
600663 SHANGHAI LUJIAZUI FINANCE & TRADE ZONE DEVELOPMENT CO.,LTD.
10.51-1.41%-0.15Bán2.373M43.005B12.380.865766.00
600665 TANDE CO.,LTD.
2.99-1.97%-0.06Bán2.271M2.636B8.480.362049.00
600675 CHINA ENTERPRISE COMPANY LIMITED
3.34-1.18%-0.04Bán6.117M20.605B18.710.181699.00
600683 METRO LAND
3.94-1.50%-0.06Bán1.950M2.963B14.960.27666.00
600684 GUANGZHOU PEARL RIVER INDUSRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD.
2.82-4.41%-0.13Bán12.735M2.518B15.750.191070.00
600687 GANSU GANGTAI HOLDING(GROUP)
0.2911.54%0.03Bán24.689M387.067M-2.46571.00
600692 SHANG HAI YA TONG CO.,LTD.
5.95-2.62%-0.16Bán3.072M2.149B256.720.02798.00
600696 SHANGHAI GUIJIU
13.031.16%0.15Mua2.728M4.308B723.600.0229.00
600724 NINGBO FUDA COMPANY LIMITED
3.42-2.29%-0.08Bán2.295M5.058B14.200.251554.00
600732 SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY
19.093.58%0.66Mua32.654M37.530B77.110.243370.00
600736 SUZHOU NEW DISTRICT HI-TECH INDUSTRIAL CO.,LTD
4.53-1.74%-0.08Bán4.524M5.307B24.050.191665.00
600743 HUAYUAN PROPERTY CO.,LTD.
2.07-1.90%-0.04Bán7.881M4.950B6.620.32880.00
600748 SHANGHAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD.
4.71-2.28%-0.11Bán6.951M8.891B11.170.437644.00
600766 YANTAI YUANCHENG GOLD CO.,LTD .
4.46-1.55%-0.07Bán6.066M1.016B130.170.0320.00
600767 WINSAN(CHENGDU) MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD
2.99-3.86%-0.12Mua4.681M1.061B-0.1260.00
600773 TIBET URBAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO.,LTD
8.75-3.85%-0.35Sức mua mạnh48.306M7.459B70.320.13283.00
600790 ZHEJIANG CHINA LIGHT&TEXTILE INDUSTRIAL CITY GROUP CO.,LTD.
3.17-0.94%-0.03Bán6.135M4.691B12.620.251082.00
600791 BEH-PROPERTY CO., LTD
4.41-3.29%-0.15Bán4.774M2.065B-0.16114.00
600807 JINAN HIGH-TECH DEVELOPMENT
3.65-2.14%-0.08Bán6.125M3.227B-0.01805.00
600823 SHANGHAI SHIMAO CO.,LTD
4.45-5.32%-0.25Bán29.953M17.631B8.970.522318.00
600848 SHANGHAI LINGANG HOLDINGS CORPORATION LIMITED
19.66-2.53%-0.51Bán3.237M42.399B31.180.65503.00
600883 YUNNAN BOWIN TECHNOLOGY&INDUSTRY CO.,LTD.
6.78-2.59%-0.18Bán1.871M1.643B122.540.0691.00
600890 CRED HOLDING CO.,LTD
3.72-2.87%-0.11Bán15.958M2.218B78.000.0520.00
600895 SHANGHAI ZHANGJIANG HI-TECH PARK DEVELOPMENT CO.,LTD
17.08-2.51%-0.44Bán12.900M27.133B24.260.72165.00
601155 SEAZEN HOLDINGS CO.,LTD.
44.453.37%1.45Mua17.409M96.495B7.066.1028058.00
601512 CHINA-SINGAPORE SUZHOU INDUSTRIAL P
9.40-0.32%-0.03Bán1.670M14.134B14.380.661867.00
601588 BEIJING NORTH STAR COMPANY LIMITED
2.34-0.43%-0.01Mua29.743M7.912B16.540.145440.00
601828 RED STAR MACALLINE GROUP CORPORATION LTD.
9.94-0.30%-0.03Mua6.734M38.933B16.140.6227113.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất