Các công ty của Các công ty Trung Quốc hoạt động trong một ngành: sản phẩm giải trí

Danh sách sau có Các công ty Trung Quốc hoạt động trong cùng ngành, sản phẩm giải trí. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành như COMEFLY OUTDOOR CO.,LTD hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như IMPULSE (QINGDAO), do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
0002292ALPHA GROUP
9.183 B CNY6.21 CNY−2.05%31.366 M0.69−0.05 CNY+78.00%0.00%Khách hàng Lâu năm
Mua
6603398MUBANG HIGH-TECH
7.498 B CNY17.29 CNY+0.52%3.449 M1.22−0.65 CNY−39.69%0.00%Khách hàng Lâu năm
600818ZHONGLU CO,.LTD.
5.94 B CNY23.46 CNY−0.38%14.199 M0.67312.800.08 CNY0.00%Khách hàng Lâu năm
900915ZHONGLU CO,.LTD.
5.94 B CNY0.591 USD−1.83%276.119 K0.2556.290.07 CNY0.00%Khách hàng Lâu năm
0002678GUANGZHOU PEARL.R.
5.418 B CNY3.98 CNY−1.49%3.325 M0.66925.580.00 CNY−95.25%0.70%Khách hàng Lâu năm
6605299SHUHUA SPORTS
4.071 B CNY9.89 CNY−7.66%12.841 M2.6831.460.31 CNY+18.06%2.53%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
0002575GUANGDONG QUNXING
3.45 B CNY5.63 CNY−3.26%11.477 M0.75191.500.03 CNY+60.66%0.00%Khách hàng Lâu năm
0001300SPORTSOUL CO LTD
2.769 B CNY11.36 CNY−3.24%5.254 M0.58−0.07 CNY0.53%Khách hàng Lâu năm
0002348GOLDLOK HOLDINGS
2.633 B CNY2.78 CNY−2.11%8.553 M0.40−0.05 CNY+58.71%0.00%Khách hàng Lâu năm
6605080ZHEJIANG NATURAL OUTDOOR GOODS INC.,LTD
2.388 B CNY16.87 CNY−3.05%2.669 M0.5618.280.92 CNY−42.80%0.67%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
6603908COMEFLY OUTDOOR CO.,LTD
2.221 B CNY33.30 CNY−4.17%1.606 M0.5918.381.81 CNY−12.11%3.60%Khách hàng Lâu năm
0002899IMPULSE (QINGDAO)
1.94 B CNY16.17 CNY+4.32%4.749 M0.8617.850.91 CNY+475.30%0.39%Khách hàng Lâu năm
3301287JIANGSU KANGLIYUAN
1.831 B CNY27.47 CNY+1.97%894.32 K1.310.00%Khách hàng Lâu năm
3300651JIANGSU JINLING SP
1.612 B CNY12.52 CNY−2.26%2.493 M0.7131.110.40 CNY+106.73%0.96%Khách hàng Lâu năm
0002105HL CORP.(SHENZHEN)
1.584 B CNY4.35 CNY−1.14%4.397 M0.7068.080.06 CNY−90.97%2.30%Khách hàng Lâu năm
0002862SHIFENG CULTURAL D
1.406 B CNY11.81 CNY−4.37%8.758 M1.36−0.49 CNY−8718.18%0.00%Khách hàng Lâu năm
3300329HAILUN PIANO CO LT
1.022 B CNY4.04 CNY−1.46%6.256 M1.04161.600.03 CNY0.00%Khách hàng Lâu năm
0002699MEISHENG CULTURAL
445.691 M CNY0.49 CNY−5.77%706.1 K0.05−0.92 CNY−421.88%0.00%Khách hàng Lâu năm