Các công ty của Các công ty Trung Quốc hoạt động trong một ngành: Regional Banks

Danh sách sau có Các công ty Trung Quốc hoạt động trong cùng ngành, Regional Banks. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
000617CNPC CAPITAL COMPA
6.11 CNY+0.49%126.625M0.8675.094B CNY14.820.41 CNY−1.69%1.97%Tài chính
Mua
001227BANK OF LANZHOU CO
2.67 CNY0.00%54.081M0.7515.094B CNY4.53%Tài chính
002142BANK OF NINGBO CO.
22.07 CNY−0.36%17.208M0.30147.986B CNY5.783.82 CNY2.23%Tài chính
Sức mua mạnh
002316JILIN ASIA LINK TE
4.63 CNY−5.89%79.904M1.651.757B CNY−0.18 CNY+67.67%0.00%Tài chính
002807JIANGSU JIANGYIN R
3.74 CNY+0.54%14.15M0.439.266B CNY4.79%Tài chính
Mua
002839JIANGSU ZHANGJIAGA
4.04 CNY+0.50%17.915M0.538.852B CNY4.90%Tài chính
Sức mua mạnh
002936BANK OF ZHENGZHOU
2.08 CNY0.00%36.553M0.4015.512B CNY0.00%Tài chính
002948BANK OF QINGDAO CO
3.23 CNY0.00%17.483M0.4815.901B CNY4.89%Tài chính
Sức mua mạnh
002958QINGDAO RURAL COMM
2.73 CNY+0.37%26.231M0.3515.222B CNY7.520.36 CNY0.00%Tài chính
002966BANK OF SUZHOU CO
7.02 CNY0.00%22.172M0.3925.851B CNY6.621.06 CNY4.68%Tài chính
Mua
600000SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK
7.12 CNY+0.28%17.391M0.37209.575B CNY6.721.06 CNY4.48%Tài chính
Bán
600016CHINA MINSHENG BANK
4.05 CNY0.00%48.926M0.40164.532B CNY5.060.80 CNY5.30%Tài chính
Theo dõi
600036CHINA MERCHANTS BANK
31.97 CNY−0.16%28.762M0.35796.81B CNY5.565.75 CNY5.40%Tài chính
Sức mua mạnh
600908WUXI RURAL COMMERCIAL BANK
5.19 CNY+0.58%10.257M0.3911.456B CNY6.020.86 CNY3.83%Tài chính
Sức mua mạnh
600919BANK OF JIANGSU
7.65 CNY+0.26%67.151M0.38140.938B CNY4.481.71 CNY6.39%Tài chính
Sức mua mạnh
601009BANK OF NANJING CO., LTD
8.69 CNY+0.23%11.1M0.3089.163B CNY5.581.56 CNY6.19%Tài chính
Mua
601077CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK
4.47 CNY+1.59%52.746M0.5146.572B CNY4.620.97 CNY6.13%Tài chính
Mua
601128JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK
7.02 CNY+0.14%14.742M0.4019.351B CNY3.54%Tài chính
Mua
601166INDUSTRIAL BANK CO.,LTD.
16.62 CNY+0.54%30.045M0.37343.815B CNY4.503.69 CNY7.18%Tài chính
Mua
601229BANK OF SHANGHAI CO.,LTD.
6.51 CNY0.00%17.46M0.3892.627B CNY4.911.33 CNY6.13%Tài chính
Theo dõi
601328BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD.
6.25 CNY−0.16%73.361M0.44413.696B CNY4.971.26 CNY5.93%Tài chính
Theo dõi
601528ZHEJIANG SHAOXING RUIFENG RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD
5.16 CNY+0.19%17.886M0.6110.125B CNY5.920.87 CNY2.24%Tài chính
Mua
601577BANK OF CHANGSHA CO.,TD.
7.74 CNY+0.91%11.499M0.3830.966B CNY4.261.82 CNY4.55%Tài chính
Sức mua mạnh
601838BANK OF CHENGDU
13.17 CNY+0.46%12.171M0.4050.527B CNY4.602.86 CNY5.81%Tài chính
Mua
601860JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK
2.64 CNY+0.38%33.934M0.499.702B CNY6.600.40 CNY3.77%Tài chính
601939CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION
6.95 CNY0.00%43.377M0.331.16T CNY5.231.33 CNY5.57%Tài chính
Mua
601997BANK OF GUIYANG CO.LTD.
5.49 CNY+0.55%25.141M0.4020.025B CNY3.361.64 CNY5.46%Tài chính
Theo dõi
603323JIANGSU SUZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD
4.47 CNY+1.13%12.864M0.418.06B CNY5.210.86 CNY3.80%Tài chính
Sức mua mạnh