Truyền thông (Khu vực)

2
Cổ phiếu
7498.389B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.069K
Khối lượng
0%
Thay đổi
+0.57%
Hiệu suất Tháng
−2.03%
Hiệu suất Năm
−0.03%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
COLTELCOLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.
2075COP0.00%0COP
Theo dõi
007.076TCOP37.6755.08COP
ETBEMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.
119.0COP0.00%0.0COP
Mua
36.716K4.369M422.516BCOP6.0019.83COP