Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Colombia

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
2567.996B-0.68%5.262K14
7785.629B0.00%2.496K22
9915.661B-0.19%222.442K21
1485.100B0.00%012
1387.898B3.59%7.216K11
9434731.342B-2.26%15011
109297.855B-1.84%32.275M22
3829127.582B-0.00%19.924K719
68.759B0.00%011
2624852.476B0.00%012
921.168B0.00%6.435K12
%11
7952.391B0.54%1.102M34
8181.222B9.79%35.244K511
426705.701B0.00%011
6837163.714B-0.00%9244
116166.141B0.16%1.322M27
Tải thêm