Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Colombia

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
1914.784B0.382.00%627.705K13
7636.505B-0.00%13.427K22
18383.264B2.62-0.17%1.321K12
1485.100B9.440.00%012
1431.439B14.46-1.38%99.482K11
9474350.215B0.652.52%24011
89339.301B11.316.58%11.571M22
3063449.063B3.311.06%50.811K820
68.759B8.810.00%011
3178282.446B2.714.31%10012
624.563B0.00-3.37%156.638K12
%11
6520.341B7.092.90%294.637K34
2925.744B1.82-0.19%101.444K411
305093.441B0.486.51%211
4939939.157B0.123.31%57144
77803.422B1.94%16.801K11
94042.786B5.171.21%150.403K27
Tải thêm