Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Colombia

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

Khu vực
Vốn hóa
Tỷ lệ cổ tức FWD %
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Công nghiệp
Cổ phiếu
Dịch vụ Thương mại172.954B COP1.89%0.00%012
Truyền thông7.378T COP0.00%0.00%2022
Khách hàng Lâu năm198.198T COP4.83%3.42%44711
Hàng tiêu dùng không lâu bền22.091T COP2.80%0.00%3722
Dịch vụ Khách hàng1.15T COP8.84%0.00%012
Dịch vụ Phân phối1.208T COP13.80%0.60%12.388K11
Công nghệ Điện tử10887.28T COP0.55%−2.17%2411
Năng lượng Mỏ96.932T COP25.26%1.45%8.921M22
Tài chính6138.447T COP1.77%−1.45%6231022
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe64.161B COP11.65%0.00%011
Công nghệ Sức khỏe2391.683T COP3.45%−1.27%723
Dịch vụ Công nghiệp919.436B COP1.63%−0.62%65.88K13
Hỗn hợp125
Khoáng sản phi năng lượng12.759T COP5.43%1.68%102.234K35
Công nghiệp Chế biến2.8T COP2.93%0.00%0310
Sản xuất Chế tạo482.399T COP0.29%−3.17%111
Bán Lẻ5325.79T COP0.08%−1.29%32244
Dịch vụ Công nghệ128.109T COP2.55%16.607K11
Vận chuyển361.565T COP0.49%011
Công ty dịch vụ công cộng88.646T COP5.08%0.22%117.183K26