Hàng tiêu dùng không lâu bền (Khu vực)

1
Cổ phiếu
22579.201B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.711K
Khối lượng
+3.96%
Thay đổi
+1.49%
Hiệu suất Tháng
+15.90%
Hiệu suất Năm
+20.56%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức chuyển tiếp
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Cổ phiếu
Thực phẩm: Thịt/Cá/ Sữa15.307B COP−0.00%01
Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo22.579T COP2.74%1.42%4.513K1