Dịch vụ Khách hàng (Khu vực)

2
Cổ phiếu
1485.100B
Giá trị vốn hóa thị trường
0
Khối lượng
0%
Thay đổi
0%
Hiệu suất Tháng
0%
Hiệu suất Năm
0%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
CARACOLTVCARACOL TELEVISION S.A.
804.0COP0.00%0.0COP
Theo dõi
00704.728BCOP
RCNTELEVIR.C.N. TELEVISION S.A.
49100COP0.00%0COP
Theo dõi
00780.371BCOP174.70281.05COP