Tài chính (Khu vực)

21
Cổ phiếu
6383537.613B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.011K
Khối lượng
+0.03%
Thay đổi
+6.31%
Hiệu suất Tháng
−5.86%
Hiệu suất Năm
−3.61%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BACBANK OF AMERICA
123560 COP0.00%180.16976.132T COP8.4814563.67 COP2.97%Tài chính
Mua
BBVACOLBANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.
238 COP0.00%00.003.478T COP11.2121.22 COP20.14%Tài chính
BCOLOMBIABANCOLOMBIA S.A.
31980 COP+4.78%121.516K1.0928.915T COP9.113509.33 COP10.73%Tài chính
Theo dõi
BHIBAC HOLDING INTERN
209 COP+0.48%307.02K0.239.033T COP5.7336.47 COP−99.36%17.15%Tài chính
BMCBMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
1660 COP0.00%098.27B COP19.70%Tài chính
BOGOTABANCO DE BOGOTA S.A.
24000 COP0.00%3300.118.526T COP23.711012.08 COP7.61%Tài chính
BRKBBERKSHIRE HATHAWAY INC B
1422260 COP0.00%10.233070.545T COPTài chính
BVCBOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.
11400 COP0.00%7.876K0.85689.854B COP20.07567.96 COP−21.49%10.23%Tài chính
CCITIGROUP INC
190000 COP0.00%00.00372.788T COP7.3925720.41 COP4.25%Tài chính
Mua
CHILECOBANCO DE CHILE
452 COP0.00%1800.3845.403T COP8.3154.42 COP8.70%Tài chính
Mua
CORFICOLCFCORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.
11700 COP+3.54%21.192K1.274.25T COP5.822010.08 COP11.69%Tài chính
Theo dõi
CREDIFAMICREDIFAMILIA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO SA
2500 COP0.00%090.153B COP3.33750.71 COP13.84%Tài chính
GRUBOLIVARGRUPO BOLIVAR S.A.
49700 COP+2.22%0.995K0.673.932T COP24.002071.10 COP4.65%Tài chính
GRUPOAVALGRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
500 COP0.00%610.0011.41T COP36.4513.72 COP6.48%Tài chính
Bán
GRUPOSURAGRUPO INVERSIONES SURAMERICANA
30500 COP+1.67%2.297K0.2115.632T COP13.092329.19 COP+75.72%3.79%Tài chính
Bán
JPMJP MORGAN CHASE & CO
624720 COP0.00%00.001825.827T COP9.1468375.51 COP2.55%Tài chính
Mua
OCCIDENTEBANCO DE OCCIDENTE S.A.
12000 COP0.00%00.001.871T COP3.683261.90 COP12.08%Tài chính
POPULARBANCO POPULAR S.A.
220 COP0.00%00.001.7T COP8.22%Tài chính
PROTECCIONADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CES PROTECCION
80000 COP0.00%00.002.033T COP4.5217714.93 COP+48.45%0.00%Tài chính
VALINDUSTRVALORES INDUSTRIALES S.A.
9710 COP0.00%0539.321B COP12.02807.54 COP+849.46%4.65%Tài chính
VILLASBANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
2900 COP0.00%00.00646.627B COP−931.01 COP13.45%Tài chính