Tài chính (Khu vực)

22
Cổ phiếu
3776254.720B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.274K
Khối lượng
−0.01%
Thay đổi
+2.39%
Hiệu suất Tháng
−0.36%
Hiệu suất Năm
+2.28%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
BACBANK OF AMERICA
156780COP0.00%0COP
Bán
152.352M1298.608TCOP10.7715566.02COP
BBVACOLBANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.
305.0COP0.00%0.0COP
Bán
004.41TCOP3.4887.61COP119
BCOLOMBIABANCOLOMBIA S.A.
42100COP0.43%180COP
Theo dõi
123.73K5.209B37.188TCOP11.453660.20COP29.955K
BHIBAC HOLDING INTERN
209.0COP0.24%0.5COP
Bán
251.659K52.597M9.033TCOP0.045744.98COP
BMCBMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A
1610COP0.00%0COP
Theo dõi
0095.31BCOP156
BOGOTABANCO DE BOGOTA S.A.
37000COP3.18%1140COP
Theo dõi
5.749K212.713M13.144TCOP2.8912392.22COP36.449K
BVCBOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.
7250COP0.00%0COP
Theo dõi
5.264K38.164M438.723BCOP10.02723.45COP472
CCITIGROUP INC
236630COP0.00%0COP
Mua
4410.412M458.654TCOP7.4134136.41COP
CHILECOBANCO DE CHILE
471.8COP0.00%0.0COP
Theo dõi
0049.463TCOP6.2463.21COP
CORFICOLCFCORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.
16390COP0.00%0COP
Bán
43.628K715.063M5.941TCOP3.065350.38COP15.242K
CREDIFAMICREDIFAMILIA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO SA
2499COP0.00%0COP
Theo dõi
0090.117BCOP227
GRUBOLIVARGRUPO BOLIVAR S.A.
61000COP1.14%690COP
Theo dõi
16.093K981.673M4.824TCOP3.7016310.69COP23.988K
GRUPOARGOSGRUPO ARGOS S.A
9440COP1.40%130COP
Bán
83.205K785.455M7.377TCOP11.98777.33COP
GRUPOAVALGRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
535.0COP−3.60%−20.0COP
Bán Mạnh
39.247K20.997M12.959TCOP
GRUPOSURAGRUPO INVERSIONES SURAMERICANA
39850COP−0.13%−50COP
Bán
5.94K236.709M20.003TCOP
JPMJP MORGAN CHASE & CO
625640COP0.00%0COP
Bán
53.128M1879.394TCOP11.3458757.28COP
OCCIDENTEBANCO DE OCCIDENTE S.A.
19000COP−20.83%−5000COP
Bán Mạnh
2.5K47.5M2.962TCOP6.923466.65COP7.151K
POPULARBANCO POPULAR S.A.
220.0COP0.00%0.0COP
Bán
001.7TCOP6.2635.12COP6.86K
PROTECCIONADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CES PROTECCION
83090COP0.00%0COP
Bán
002.111TCOP
VALINDUSTRVALORES INDUSTRIALES S.A.
7540COP0.00%0COP
Theo dõi
00419.01BCOP88.6585.05COP
VALSIMESAVALORES SIMESA S.A.
3310COP0.00%0COP
Bán
0084.884BCOP83.9739.42COP
VILLASBANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
3200COP0.00%0COP
Bán
00713.519BCOP3.95809.82COP4.177K