Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe (Khu vực)

1
Cổ phiếu
64.161B
Giá trị vốn hóa thị trường
0
Khối lượng
0%
Thay đổi
0%
Hiệu suất Tháng
+32.81%
Hiệu suất Năm
0%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
MARLYCLINICA DE MARLY S.A.
8500COP0.00%0COP
Mua
0064.161BCOP1.774808.30COP831