Công nghệ Sức khỏe (Khu vực)

3
Cổ phiếu
2252705.122B
Giá trị vốn hóa thị trường
2
Khối lượng
0%
Thay đổi
+0.61%
Hiệu suất Tháng
−33.44%
Hiệu suất Năm
−33.01%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
GEHCGE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
271300 COP0.00%00.00124.276T COPCông nghệ Sức khỏe
JNJJOHNSON & JOHNSON
630860 COP0.00%00.001481.004T COP29.5021385.71 COP−35.40%3.04%Công nghệ Sức khỏe
Mua
PFEPFIZER
116080 COP0.00%70.02647.425T COP15.627431.02 COP−68.95%5.70%Công nghệ Sức khỏe
Mua