Dịch vụ Công nghiệp (Khu vực)

2
Cổ phiếu
894.966B
Giá trị vốn hóa thị trường
54.550K
Khối lượng
−0.01%
Thay đổi
−20.89%
Hiệu suất Tháng
+17.02%
Hiệu suất Năm
−21.33%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
CONCONCRETCONSTRUCTORA CONCRETO S.A
222.9COP−0.04%−0.1COP
Bán
193.101K43.042M252.825BCOP4.9644.99COP
ELCONDORCONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A
1118COP0.00%0COP
Bán
00642.141BCOP−111.90COP