Khoáng sản phi năng lượng (Khu vực)

3
Cổ phiếu
4678.483B
Giá trị vốn hóa thị trường
230.554K
Khối lượng
+0.61%
Thay đổi
−3.86%
Hiệu suất Tháng
−46.59%
Hiệu suất Năm
−5.85%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
CEMARGOSCEMENTOS ARGOS S.A.
3260COP0.31%10COP
Bán
103.556K337.593M3.804TCOP
MINEROSMINEROS S.A.
2225COP−3.05%−70COP
Mua
42.279K94.071M687.897BCOP4.80478.19COP
PAZRIOACERIAS PAZ DEL RIO S.A.
7.50COP0.00%0.00COP
Bán
00186.53BCOP3.961.89COP3.277K