Khoáng sản phi năng lượng

Các công ty Colombia tham gia một lĩnh vực: khoáng sản phi năng lượng

Những Các công ty Colombia sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, khoáng sản phi năng lượng. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như GRUPO ARGOS S.A, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như CEMENTOS ARGOS S.A. và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
GRUPOARGOSGRUPO ARGOS S.A
13.319 T COP16340 COP−0.37%2.422 M3.7415.501054.27 COP+4.00%4.28%
Mua
CEMARGOSCEMENTOS ARGOS S.A.
10.242 T COP8750 COP+1.16%428.935 K0.3732.05273.00 COP+124.57%3.69%
Mua
MINEROSMINEROS S.A.
977.144 B COP3260 COP−1.81%213.032 K0.734.85672.39 COP+956.19%8.95%
Theo dõi
PAZRIOACERIAS PAZ DEL RIO S.A.
174.095 B COP7.00 COP0.00%00.00−0.60 COP−170.40%23.00%
TITANMANUFACTURAS DE CEMENTO S.A.
27.969 B COP20000 COP0.00%01.7511442.09 COP+738.05%0.00%