Các công ty Colombia tham gia một lĩnh vực: Retail Trade

Những Các công ty Colombia sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, Retail Trade. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn đến các lựa chọn rẻ hơn. Lọc danh sách theo bất kỳ số liệu nào bạn cần và kiểm tra hiệu suất của công ty một cách thuận tiện.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
AMZNAMAZON
700000 COP+1.45%2122.487259.761T COP62.5011200.00 COP0.00%
Sức mua mạnh
CENCOSUDCOCENCOSUD S.A.
6800 COP0.00%00.0019.519T COP15.06451.44 COP−24.73%3.63%
Theo dõi
EXITOALMACENES EXITO S.A.
2480 COP−0.80%180.808K0.923.219T COP25.5597.08 COP+31.36%6.75%
Mua
FALABELLCOS.A.C.I. FALABELLA
9700 COP0.00%3032.9925.633T COP101.6295.36 COP−53.45%3.44%
Theo dõi