Bán Lẻ (Khu vực)

4
Cổ phiếu
4634648.555B
Giá trị vốn hóa thị trường
908
Khối lượng
+3.69%
Thay đổi
+14.06%
Hiệu suất Tháng
−17.28%
Hiệu suất Năm
+11.56%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
AMZNAMAZON
470040COP5.30%23660COP
Mua
1.265K594.601M4580.127TCOP90.595136.87COP1.608M
CENCOSUDCOCENCOSUD S.A.
8270COP0.00%0COP
Sức mua mạnh
757.89K22.744TCOP9.77680.28COP116.214K
EXITOALMACENES EXITO S.A.
3800COP0.00%0COP
Mua
361.6K1.374B4.932TCOP13.01292.12COP
FALABELLCOS.A.C.I. FALABELLA
10860COP0.00%0COP
Mua
1001.086M26.845TCOP15.69584.09COP98.43K