Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

6
Cổ phiếu
109459.641B
Giá trị vốn hóa thị trường
126.511K
Khối lượng
−0.36%
Thay đổi
−1.70%
Hiệu suất Tháng
+7.33%
Hiệu suất Năm
−1.70%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
CELSIACELSIA S.A E.S.P
2535COP−2.50%−65COP
Bán Mạnh
58.87K149.235M2.712TCOP6.92375.89COP
ENELAMCOENEL AMERICAS S.A.
610.5COP0.00%0.0COP
Bán
1.21K738.705K65.075TCOP−2.54COP16.461K
GASORIENTEGAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P.
1330COP0.00%0COP
Bán
00163.106BCOP3.67361.98COP
GEBGRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP
1570COP0.00%0COP
Bán
224.107K351.848M14.414TCOP5.25298.88COP
ISAINTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.
18900COP−0.74%−140COP
Bán
487.316K9.21B20.935TCOP9.502004.34COP4.452K
PROMIGASPROMIGAS S.A. E.S.P.
4402COP−3.25%−148COP
Bán Mạnh
18.68K82.229M4.996TCOP4.241074.21COP70