Công ty dịch vụ công cộng

Các công ty Colombia tham gia một lĩnh vực: công ty dịch vụ công cộng

Những Các công ty Colombia sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, công ty dịch vụ công cộng. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như ENEL AMERICAS S.A., các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P. và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
ENELAMCOENEL AMERICAS S.A.
38.976 T COP366 COP−2.66%160.357 K3.9812.4329.43 COP1.10%
Theo dõi
GEBGRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP
23.504 T COP2560 COP−1.92%2.475 M1.209.06282.41 COP−9.11%6.99%
Sức mua mạnh
ISAINTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.
21.046 T COP19000 COP−3.55%242.744 K0.408.532226.69 COP+11.98%4.69%
Mua
PROMIGASPROMIGAS S.A. E.S.P.
6.582 T COP5800 COP0.00%20.907 K0.436.52889.33 COP+1.10%7.14%
CELSIACELSIA S.A E.S.P
4.579 T COP4280 COP−0.47%225.625 K0.2923.67180.83 COP−30.01%6.61%
Theo dõi
ELECTULUACOMPANIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P.
165.997 B COP500000 COP0.00%05.5390351.03 COP+8.08%18.00%
GASORIENTEGAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P.
163.106 B COP1330 COP0.00%02.48536.93 COP+22.48%25.22%