Các Ngân hàng lớn (Công nghiệp)

7
Cổ phiếu
415.645B
Giá trị vốn hóa thị trường
398.856K
Khối lượng
+1.15%
Thay đổi
−5.51%
Hiệu suất Tháng
+12.47%
Hiệu suất Năm
+7.61%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
DANSKEDANSKE BANK A/S
146.65 DKK0.93%1.35 DKK
Theo dõi
465.7K68.295M123.956B DKK−6.07 DKK21.022K
FYNBKFYNSKE BANK A/S
145.5 DKK2.11%3.0 DKK
Mua
8011.64K1.08B DKK35.864.02 DKK169
HVIDHVIDBJERG BANK A/S
101 DKK−2.88%−3 DKK
Bán Mạnh
131.313K174.736M DKK7.0114.40 DKK
KREKREDITBANKEN A/S
4160 DKK1.46%60 DKK
Bán
87361.92K699.712M DKK15.86258.47 DKK
LASPLAN OG SPAR BANK A/S
660 DKK0.00%0 DKK
Bán
42.64K2.28B DKK13.3649.42 DKK
NDA_DKNORDEA BANK ABP
80.80 DKK1.01%0.81 DKK
Theo dõi
287.104K23.198M286.207B DKK11.746.85 DKK28.268K
SKJESKJERN BANK A/S
127.5 DKK−1.54%−2.0 DKK
Bán
48061.2K1.248B DKK8.6115.04 DKK195