Các công ty của Các công ty Đan Mạch hoạt động trong một ngành: các ngân hàng lớn

Danh sách sau có Các công ty Đan Mạch hoạt động trong cùng ngành, các ngân hàng lớn. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành như KREDITBANKEN A/S hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như NORDEA BANK ABP, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
NDA_DKNORDEA BANK ABP
278.668 B DKK80.68 DKK+0.98%572.695 K0.627.6710.52 DKK8.40%Tài chính
Mua
DANSKEDANSKE BANK A/S
173.01 B DKK202.8 DKK0.00%319.96 K0.278.2024.74 DKK7.15%Tài chính
Mua
LASPLAN OG SPAR BANK A/S
2.453 B DKK710 DKK0.00%1000.635.19136.85 DKK2.82%Tài chính
SKJESKJERN BANK A/S
1.725 B DKK176.5 DKK−1.40%3.588 K0.536.7326.23 DKK2.79%Tài chính
FYNBKFYNSKE BANK A/S
1.258 B DKK165 DKK−0.60%7621.067.9620.74 DKK4.16%Tài chính
KREKREDITBANKEN A/S
841 M DKK5000 DKK0.00%341.575.73873.25 DKK2.00%Tài chính
HVIDHVIDBJERG BANK A/S
193.218 M DKK116 DKK+0.87%4100.596.0019.33 DKK0.00%Tài chính