NOVO NORDISK B A/SNOVO_B
Hôm nay
DSV A/SDSV
Hôm nay
VESTAS WIND SYSTEMS A/SVWS
Hôm nay
COLOPLAST B A/SCOLO_B
Hôm nay
A.P. MOLLER - MAERSK A A/SMAERSK_A
Hôm nay
DANSKE BANK A/SDANSKE
Hôm nay
GENMAB A/SGMAB
Hôm nay
ORSTED A/SORSTED
Hôm nay
CARLSBERG A A/SCARL_A
Hôm nay
NOVOZYMES B A/SNZYM_B
Hôm nay
TRYG A/STRYG
Hôm nay

Xem tất cả các công ty 

Xu hướng của cộng đồng

TRMD_A
TORM PLC A
TRMD_A
HLUN_A
H. LUNDBECK A/S A
HLUN_A
VWS
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
VWS
BIOPOR
BIOPORTO A/S
BIOPOR
CARL_A
CARLSBERG A A/S
CARL_A
CBRAIN
CBRAIN A/S
CBRAIN
CHEMM
CHEMOMETEC A/S
CHEMM
CHR
CHR. HANSEN HOLDING A/S
CHR
DANSKE
DANSKE BANK A/S
DANSKE
GMAB
GENMAB A/S
GMAB
Giao dịch thẳng trên các siêu biểu đồ thông qua các nhà môi giới được chúng tôi hỗ trợ, xác minh đầy đủ và được người dùng đánh giá.
Interactive Brokers
Cổ phiếu, Hợp đồng Tương lai, Trái phiếu
4.4Rất tốt

Xem tất cả các nhà môi giới