Ngân hàng khu vực (Công nghiệp)

14
Cổ phiếu
102.196B
Giá trị vốn hóa thị trường
108.520K
Khối lượng
−0.18%
Thay đổi
−14.39%
Hiệu suất Tháng
+20.47%
Hiệu suất Năm
+2.36%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
Hệ số giá/lợi nhuận
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
BNORDIK_CSEBANKNORDIK P/F
173.0 DKK−0.86%−1.5 DKK
Mua
6.252K1.082M DKK1.666B DKK10.6116.45 DKK200
DABDANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S
9.95 DKK−2.55%−0.25 DKK
Bán Mạnh
43.558K432.967K DKK2.261B DKK14.580.70 DKK
DJURDJURSLANDS BANK A/S
374 DKK0.54%2 DKK
Bán
15056.1K DKK1.001B DKK8.3544.54 DKK208
GRLAGRONLANDSBANKEN A/S
610 DKK−3.17%−20 DKK
Bán
10.058K6.135M DKK1.134B DKK11.0457.09 DKK
JYSKJYSKE BANK A/S
478.9 DKK1.16%5.5 DKK
Bán
151.305K72.46M DKK30.423B DKK8.5655.29 DKK3.854K
LOLBLOLLANDS BANK A/S
580 DKK1.05%6 DKK
Theo dõi
7845.24K DKK619.92M DKK11.5249.83 DKK
MNBAMONS BANK A/S
200 DKK−0.99%−2 DKK
Bán Mạnh
548109.6K DKK401.909M DKK10.1819.84 DKK
NRDFNORDFYNS BANK A/S
245 DKK1.24%3 DKK
Theo dõi
37692.12K DKK397.572M DKK18.6013.01 DKK113
RILBARINGKJOBING LANDBOBANK A/S
965 DKK1.05%10 DKK
Bán
59.047K56.98M DKK26.718B DKK17.7953.69 DKK646
SPKSJFSPAREKASSEN SJAELLAND-FYN A/S
178.5 DKK2.00%3.5 DKK
Bán
8.25K1.473M DKK3.011B DKK8.7719.96 DKK
SPNOSPAR NORD BANK A/S
108.0 DKK1.69%1.8 DKK
Bán
121.081K13.077M DKK12.827B DKK9.4611.23 DKK1.644K
SYDBSYDBANK A/S
303.2 DKK0.93%2.8 DKK
Bán
127.986K38.805M DKK16.998B DKK9.3132.26 DKK2.034K
TOTATOTALBANKEN A/S
156 DKK0.00%0 DKK
Mua
50078K DKK509.6M DKK
VJBAVESTJYSK BANK A/S
3.250 DKK−0.91%−0.030 DKK
Bán
295.767K961.243K DKK4.046B DKK7.740.42 DKK