Ngân hàng khu vực (Công nghiệp)

17
Cổ phiếu
78.070B
Giá trị vốn hóa thị trường
114.042K
Khối lượng
+1.39%
Thay đổi
−1.76%
Hiệu suất Tháng
+58.24%
Hiệu suất Năm
+28.66%
Hiệu suất YTD
          
BNORDIK_CSE BANKNORDIK P/F
161.000.00%0.00Bán2.597K1.537B352.00
DAB DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S
10.75-1.38%-0.15Bán16.384K2.010B10.091.07
DJUR DJURSLANDS BANK A/S
352.00-0.56%-2.00Bán400951.306M11.5430.84200.00
GRLA GRA¸NLANDSBANKEN A/S
602.000.33%2.00Bán1731.080B8.8467.87
JYSK JYSKE BANK A/S
276.901.02%2.80Mua221.537K19.887B6.3742.09
KRE KREDITBANKEN A/S
4100.00-2.84%-120.00Bán4709.804M9.32433.47
LASP LA¥N OG SPAR BANK A/S
600.000.84%5.00Mua552.073B11.8750.12
LOLB LOLLANDS BANK A/S
510.00-4.49%-24.00Bán206576.720M
MNBA MA¸NS BANK A/S
217.001.88%4.00Bán1.054K423.796M15.0414.29
NRDF NORDFYNS BANK A/S
272.00-1.45%-4.00Bán40453.429M6.6940.82112.80
RILBA RINGKJA¸BING LANDBOBANK A/S
740.00-1.33%-10.00Bán8.422K21.575B19.4338.28612.00
SKJE SKJERN BANK A/S
95.000.00%0.00Bán1.083K915.355M6.1115.52172.00
SPKSJF SPAREKASSEN SJA¦LLAND-FYN A/S
131.00-0.76%-1.00Bán1.984K2.276B6.0421.59
SPNO SPAR NORD BANK A/S
75.600.67%0.50Sức mua mạnh53.001K9.232B8.129.101545.00
SYDB SYDBANK A/S
189.502.21%4.10Mua144.976K10.992B10.0618.112286.00
TOTA TOTALBANKEN A/S
120.000.84%1.00Bán2.434K388.733M11.8910.35
VJBA VESTJYSK BANK A/S
3.27-0.76%-0.03Bán60.981K4.070B4.330.75
Tải thêm