Các công ty của Các công ty Đan Mạch hoạt động trong một ngành: ngân hàng khu vực

Danh sách sau có Các công ty Đan Mạch hoạt động trong cùng ngành, ngân hàng khu vực. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như RINGKJOBING LANDBOBANK A/S hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
RILBARINGKJOBING LANDBOBANK A/S
31.907 B DKK1211 DKK−0.16%27.803 K0.9514.0186.46 DKK0.82%Tài chính
Sức mua mạnh
SPNOSPAR NORD BANK A/S
14.435 B DKK124.0 DKK−0.80%49.957 K0.415.9320.92 DKK8.00%Tài chính
Theo dõi
VJBAVESTJYSK BANK A/S
5.723 B DKK4.58 DKK−1.29%293.692 K0.565.120.89 DKK9.04%Tài chính
SPKSJFSPAREKASSEN SJAELLAND-FYN A/S
3.623 B DKK214.0 DKK−0.70%4.673 K0.726.6832.04 DKK3.71%Tài chính
DABDANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S
2.682 B DKK12.50 DKK+3.31%7.707 K0.449.991.25 DKK3.06%Tài chính
BNORDIK_CSEBANKNORDIK P/F
1.441 B DKK151.5 DKK+0.33%1.48 K0.114.9330.74 DKK5.52%Tài chính
DJURDJURSLANDS BANK A/S
1.399 B DKK515 DKK−0.96%880.235.5992.20 DKK5.77%Tài chính
GRLAGRONLANDSBANKEN A/S
1.197 B DKK660 DKK−0.75%1360.665.46120.78 DKK8.27%Tài chính
LOLBLOLLANDS BANK A/S
621 M DKK580 DKK+0.87%1380.185.72101.44 DKK2.61%Tài chính
NRDFNORDFYNS BANK A/S
578.287 M DKK354 DKK+0.57%2510.285.3765.97 DKK4.83%Tài chính
MNBAMONS BANK A/S
469.558 M DKK236 DKK0.00%6100.405.3644.05 DKK1.69%Tài chính