Nhà phân phối bán buôn (Công nghiệp)

5
Cổ phiếu
2.698B
Giá trị vốn hóa thị trường
39.522K
Khối lượng
−0.34%
Thay đổi
−14.86%
Hiệu suất Tháng
−28.83%
Hiệu suất Năm
−7.40%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
AOJ_BBRDR. A & O JOHANSEN A/S B
77.5 DKK1.04%0.8 DKK
Bán
22.493K1.743M2.141B DKK6.3912.00 DKK926
DANTDANTAX A/S
244 DKK−3.94%−10 DKK
Bán Mạnh
36087.84K75.138M DKK−23.26 DKK
KLEE_BBRD. KLEE B A/S
4120 DKK−11.97%−560 DKK
Bán
416.48K236.579M DKK14.45323.77 DKK97
RIAS_BRIAS B A/S
635 DKK4.96%30 DKK
Bán
1635146.45M DKK8.2373.53 DKK106
WMAWINDOWMASTER INTERNATIONAL A/S
5.98 DKK−1.97%−0.12 DKK
Bán
5002.99K88.529M DKK