Các công ty của Các công ty Đan Mạch hoạt động trong một ngành: Wholesale Distributors

Danh sách sau có Các công ty Đan Mạch hoạt động trong cùng ngành, Wholesale Distributors. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AOJ_BBRDR. A & O JOHANSEN A/S B
74.3 DKK+0.41%55.015K0.652.066B DKK9.787.59 DKK−36.74%7.09%Dịch vụ Phân phối
DANTDANTAX A/S
422 DKK+2.43%4963.11121.878M DKK15.0628.02 DKK5.10%Dịch vụ Phân phối
KLEE_BBRD. KLEE B A/S
3980 DKK−0.50%92.31202.204M DKK14.33277.79 DKK−7.07%2.13%Dịch vụ Phân phối
RIAS_BRIAS B A/S
655 DKK−2.96%37810.59155.675M DKK12.0854.23 DKK−0.84%5.48%Dịch vụ Phân phối
WMAWINDOWMASTER INTERNATIONAL A/S
4.38 DKK−0.45%1.704K0.1163.857M DKK−0.36 DKK−224.40%0.00%Dịch vụ Phân phối