Dịch vụ Thương mại (Khu vực)

3
Cổ phiếu
28.386B
Giá trị vốn hóa thị trường
383.303K
Khối lượng
−0.63%
Thay đổi
+0.04%
Hiệu suất Tháng
+16.09%
Hiệu suất Năm
+0.04%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
COLUMCOLUMBUS A/S
6.40DKK0.79%0.05DKK
Bán
25.555K163.552K820.904MDKK36.750.17DKK1.75K
IMAILINTERMAIL A/S
12.3DKK−0.81%−0.1DKK
Bán
8129.988K44.609MDKK7.321.91DKK83
ISSISS A/S
148.00DKK−0.67%−1.00DKK
Bán
394.594K58.4M27.52BDKK22.046.78DKK354.636K