Khách hàng Lâu năm (Khu vực)

6
Cổ phiếu
55.329B
Giá trị vốn hóa thị trường
28.632K
Khối lượng
+2.28%
Thay đổi
+16.49%
Hiệu suất Tháng
−23.29%
Hiệu suất Năm
+19.75%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
AGF_BAGF A/S B
0.542DKK1.88%0.010DKK
Bán
1.044K566200.935MDKK25.830.02DKK
BOBANG & OLUFSEN A/S
12.03DKK2.21%0.26DKK
Mua
146.495K1.762M1.407BDKK−1.15DKK1.073K
HUSCOHUSCOMPAGNIET A/S
44.60DKK−0.56%−0.25DKK
Theo dõi
3.312K147.715K810.585MDKK
MTHHMT HOJGAARD HOLDING A/S
149.5DKK2.05%3.0DKK
Sức mua mạnh
53579.983K1.139BDKK13.1511.14DKK
PNDORAPANDORA A/S
574.0DKK1.41%8.0DKK
Mua
236.56K135.785M51.155BDKK12.0148.42DKK22.441K
TCMTCM GROUP A/S
73.0DKK0.00%0.0DKK
Bán
5.042K368.066K616.845MDKK8.928.19DKK