Dịch vụ Khách hàng (Khu vực)

10
Cổ phiếu
9.646B
Giá trị vốn hóa thị trường
6.733K
Khối lượng
−0.99%
Thay đổi
+3.74%
Hiệu suất Tháng
−15.17%
Hiệu suất Năm
+5.53%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
AABAALBORG BOLDSPILKLUB A/S
45.6DKK−2.56%−1.2DKK
Bán
1838.345K45.101MDKK
ASTRLSASTRALIS A/S
1.750DKK0.00%0.000DKK
Theo dõi
99.382K173.919K100.686MDKK−0.50DKK80
BIFBRONDBYERNES IF FODBOLD A/S
0.523DKK0.19%0.001DKK
Bán
103.551K54.157K297.714MDKK
DONKEYDONKEYREPUBLIC HOLDING A/S
7.90DKK−5.28%−0.44DKK
Bán Mạnh
18.815K148.639K128.979MDKK
GYLD_AGYLDENDAL A A/S
2060DKK−9.65%−220DKK
Bán
12.06K1.257BDKK157.9014.44DKK
GYLD_BGYLDENDAL B A/S
408DKK0.99%4DKK
Theo dõi
7430.192K1.257BDKK27.9814.44DKK
NORTHMNORTH MEDIA A/S
68.1DKK3.97%2.6DKK
Mua
12.565K855.676K1.189BDKK−0.32DKK
PARKENPARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S
79.8DKK−0.99%−0.8DKK
Mua
6.523K520.535K787.423MDKK
SIFSILKEBORG IF INVEST A/S
18.9DKK2.16%0.4DKK
Theo dõi
3.027K57.21K182.637MDKK
TIVTIVOLI A/S
766DKK−0.52%−4DKK
Bán
219167.754K4.402BDKK75.8910.15DKK