Công nghệ Điện tử (Khu vực)

5
Cổ phiếu
23.660B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.050M
Khối lượng
+5.77%
Thay đổi
+9.62%
Hiệu suất Tháng
−51.12%
Hiệu suất Năm
+16.37%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
BACTIQBACTIQUANT A/S
7.28DKK−1.62%−0.12DKK
Bán
8.61K62.681K144.901MDKK
DACDANISH AEROSPACE COMPANY A/S
4.28DKK4.14%0.17DKK
Mua
3.774K16.153K44.833MDKK35.400.12DKK
GNGN STORE NORD A/S
186.85DKK6.16%10.85DKK
Mua
1.113M208.024M22.316BDKK33.705.24DKK7.228K
QINTERQ-INTERLINE A/S
7.96DKK7.57%0.56DKK
Mua
10.72K85.331K
RTXRTX A/S
143.8DKK−0.83%−1.2DKK
Mua
6.584K946.779K1.155BDKK21.716.68DKK294