Năng lượng Mỏ (Khu vực)

1
Cổ phiếu
24.776M
Giá trị vốn hóa thị trường
3.917K
Khối lượng
−2.39%
Thay đổi
0%
Hiệu suất Tháng
+50.00%
Hiệu suất Năm
0%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ATLA_DKKATLANTIC PETROLEUM P/F
6.50DKK−0.61%−0.04DKK
Bán Mạnh
6.564K42.666K24.184MDKK4.041.62DKK