Hỗn hợp (Khu vực)

3
Cổ phiếu
1.322B
Giá trị vốn hóa thị trường
7.402K
Khối lượng
−0.42%
Thay đổi
+5.49%
Hiệu suất Tháng
+122.20%
Hiệu suất Năm
+5.49%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ESGENNOGIE SOLAR GROUP A/S
33.4DKK2.14%0.7DKK
Sức mua mạnh
35.727K1.193M908.206MDKK
STRINVSTRATEGIC INVESTMENTS A/S
1.21DKK0.00%0.00DKK
Theo dõi
1.046K1.266K408.347MDKK19.640.06DKK
XACTC25XACT OMXC25
Quỹ ETF
173.80DKK0.91%1.56DKK
Mua
10.649K1.851M