Các công ty Đan Mạch tham gia một lĩnh vực: Technology Services

Những Các công ty Đan Mạch sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, Technology Services. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn đến các lựa chọn rẻ hơn. Lọc danh sách theo bất kỳ số liệu nào bạn cần và kiểm tra hiệu suất của công ty một cách thuận tiện.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
ACTDECIDEACT A/S
3.92 DKK−8.41%6.15K0.4887.921M DKK−1.38 DKK0.00%
AGILCAGILLIC A/S
13.0 DKK−2.99%1.342K0.13148.231M DKK−2.49 DKK−140.25%0.00%
BRAINPBRAIN+ A/S
0.1695 DKK0.00%2.011K0.016.861M DKK0.00%
CBRAINCBRAIN A/S
337.0 DKK+2.12%35.149K0.516.415B DKK106.633.16 DKK+99.39%0.06%
Bán
CONFRZCONFERIZE A/S
0.0165 DKK0.00%5K0.013.331M DKK−0.04 DKK+79.22%0.00%
DATADATAPROCES GROUP A/S
2.09 DKK+1.46%1.36K0.0470.815M DKK0.00%
FASTPCFASTPASSCORP A/S
11.0 DKK−4.35%360.1210.006M DKK−3.11 DKK+14.15%0.00%
HYPEHYPEFACTORS A/S
2.40 DKK−3.23%2.5K0.0225.634M DKK−0.33 DKK+71.41%0.00%
IMPEROIMPERO A/S
7.10 DKK+0.71%1.267K0.43161.056M DKK−0.65 DKK+42.26%0.00%
KONSOLKONSOLIDATOR A/S
3.94 DKK+5.91%6.5K0.6876.168M DKK−0.70 DKK+55.99%0.00%
MAPSMAPSPEOPLE A/S
1.47 DKK−3.29%33.071K3.84101.193M DKK−1.10 DKK−1.45%0.00%
MDUNDOMDUNDO.COM A/S
6.95 DKK+3.73%1.356K0.3868.318M DKK−0.98 DKK+0.30%0.00%
MONSOMONSENSO A/S
0.311 DKK0.00%1.144K0.0615.169M DKK−0.22 DKK+39.04%0.00%
NETCNETCOMPANY GROUP A/S
297.7 DKK+0.57%59.298K0.2114.152B DKK48.826.10 DKK−49.81%0.00%
Mua
NEXCOMNEXCOM A/S
2.62 DKK−2.24%24.908K1.3950.398M DKK−1.24 DKK−27.65%0.00%
NNITNNIT A/S
102.6 DKK−1.16%4.944K0.082.524B DKK0.00%
Sức mua mạnh
PENNEOPENNEO A/S
8.20 DKK+1.74%2.577K0.06289.094M DKK−0.76 DKK−14.47%0.00%
RELERELESYS A/S
3.56 DKK−20.54%8.523K1.29228.659M DKK−0.49 DKK0.00%
RISMARISMA SYSTEMS A/S
8.75 DKK−9.33%3100.04209.469M DKK−0.65 DKK0.00%
ROVROVSING A/S
37.0 DKK0.00%320.0221.062M DKK−2.21 DKK+60.07%0.00%
SCAPESCAPE TECHNOLOGIES A/S
0.712 DKK−1.39%10.484K0.2027.985M DKK−0.68 DKK+46.19%0.00%
SLXITSELUXIT A/S
4.52 DKK−3.42%1.813K0.1845.66M DKK−0.57 DKK−217.39%0.00%
SPENNSPENN TECHNOLOGY A/S
3.52 DKK+0.86%2.25K0.0783.457M DKK0.00%
TGAMESTROPHY GAMES DEVELOPMENT A/S
4.80 DKK+2.35%3.281K0.10130.209M DKK0.00%
TRIFORTRIFORK HOLDING AG
139.0 DKK+0.29%17.241K1.132.72B DKK51.172.72 DKK−78.10%14.74%
Sức mua mạnh
WIRTEKWIRTEK A/S
9.30 DKK0.00%3160.0472.494M DKK4.48%