Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

34
Cổ phiếu
46.250B
Giá trị vốn hóa thị trường
66.311K
Khối lượng
−1.84%
Thay đổi
+0.92%
Hiệu suất Tháng
−27.58%
Hiệu suất Năm
+1.93%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ACTDECIDEACT A/S
6.00 DKK−3.23%−0.20 DKK
Mua
14.299K85.794K57.543M DKK−2.34 DKK
AGILCAGILLIC A/S
26.1 DKK−0.38%−0.1 DKK
Mua
2005.22K271.915M DKK−1.48 DKK44
BRAINPBRAIN+ A/S
2.10 DKK−0.94%−0.02 DKK
Bán
5.475K11.498K
CBRAINCBRAIN A/S
157.5 DKK−1.01%−1.6 DKK
Bán
7.334K1.155M3.165B DKK84.281.89 DKK
CONFRZCONFERIZE A/S
0.0470 DKK−5.62%−0.0028 DKK
Bán
850409.445M DKK−0.07 DKK
COPYCOPYRIGHT AGENT A/S
1.830 DKK1.67%0.030 DKK
Mua
468434.25M DKK
DATADATAPROCES GROUP A/S
2.000 DKK0.00%0.000 DKK
Theo dõi
40080061.695M DKK
DIGIZDIGIZUITE A/S
5.94 DKK2.77%0.16 DKK
Sức mua mạnh
1059168.862M DKK−1.16 DKK65
ENALYZENALYZER A/S
3.56 DKK−8.25%−0.32 DKK
Bán Mạnh
5001.78K14.848M DKK10.300.38 DKK
FASTPCFASTPASSCORP A/S
44.8 DKK0.00%0.0 DKK
Mua
251.12K38.982M DKK−5.62 DKK
HAPPYHAPPY HELPER A/S
0.330 DKK−2.94%−0.010 DKK
Bán
4.865K1.605K10.697M DKK−0.43 DKK
HYPEHYPEFACTORS A/S
3.49 DKK0.00%0.00 DKK
Bán
1K3.49K37.871M DKK−0.60 DKK
IMPEROIMPERO A/S
8.08 DKK−3.81%−0.32 DKK
Mua
1.576K12.734K220.189M DKK−1.13 DKK35
JOBNDXJOBINDEX A/S
1590 DKK0.00%0 DKK
Theo dõi
3352.47K1.458B DKK
KONSOLKONSOLIDATOR A/S
6.28 DKK−3.38%−0.22 DKK
Bán
0.995K6.249K104.758M DKK−1.70 DKK36
MAPSMAPSPEOPLE A/S
3.80 DKK−0.26%−0.01 DKK
Bán
2.396K9.105K211.528M DKK−1.10 DKK
MDUNDOMDUNDO.COM A/S
7.00 DKK3.24%0.22 DKK
Mua
5013.507K68.929M DKK−0.95 DKK
MONSOMONSENSO A/S
0.460 DKK4.55%0.020 DKK
Theo dõi
713311.288M DKK−0.38 DKK18
NETCNETCOMPANY GROUP A/S
271.6 DKK−1.45%−4.0 DKK
Bán
57.326K15.57M13.794B DKK22.6812.27 DKK
NEXCOMNEXCOM A/S
2.26 DKK2.73%0.06 DKK
Mua
5011330.946M DKK−0.75 DKK21
NNITNNIT A/S
70.8 DKK3.66%2.5 DKK
Mua
6.024K426.499K1.743B DKK−4.04 DKK3.162K
PENNEOPENNEO A/S
10.56 DKK1.73%0.18 DKK
Mua
25.077K264.813K332.396M DKK−0.75 DKK
RELERELESYS A/S
4.540 DKK−2.58%−0.120 DKK
Bán
97440231.722M DKK
RISMARISMA SYSTEMS A/S
6.40 DKK9.97%0.58 DKK
Sức mua mạnh
2.5K16K126.333M DKK
ROVROVSING A/S
56.4 DKK−2.42%−1.4 DKK
Bán
1.165K65.706K26.693M DKK−3.30 DKK23
SAMESAMESYSTEM A/S
1.250 DKK0.00%0.000 DKK
Mua
169.685K212.106K87.79M DKK−0.51 DKK125
SCAPESCAPE TECHNOLOGIES A/S
0.930 DKK−11.43%−0.120 DKK
Theo dõi
2.769K2.575K32.777M DKK−0.59 DKK
SIMSIMCORP A/S
499.8 DKK0.81%4.0 DKK
Mua
11.334K5.665M19.871B DKK29.8916.87 DKK1.998K
SLXITSELUXIT A/S
3.30 DKK−12.70%−0.48 DKK
Theo dõi
3.681K12.147K36.413M DKK−0.52 DKK
SPENNSPENN TECHNOLOGY A/S
0.1256 DKK−1.57%−0.0020 DKK
Bán
300.732K37.772K307.251M DKK−0.01 DKK
TGAMESTROPHY GAMES DEVELOPMENT A/S
3.90 DKK3.72%0.14 DKK
Mua
2.428K9.469K102.12M DKK122.080.03 DKK
TRIFORTRIFORK HOLDING AG
168.8 DKK0.96%1.6 DKK
Mua
3.16K533.408K3.426B DKK13.4812.42 DKK950
VALUERVALUER HOLDING A/S
0.750 DKK4.75%0.034 DKK
Mua
19K14.25K21.976M DKK−1.15 DKK51
WIRTEKWIRTEK A/S
17.20 DKK−0.00%−0.00 DKK
Mua
3035.212K128.35M DKK0.82 DKK