Vận chuyển (Khu vực)

11
Cổ phiếu
794.277B
Giá trị vốn hóa thị trường
181.521K
Khối lượng
+1.07%
Thay đổi
+0.00%
Hiệu suất Tháng
−13.73%
Hiệu suất Năm
−4.10%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
DFDSDFDS A/S
259.0 DKK0.54%1.4 DKK
Bán
36.979K9.578M DKK14.78B DKK7.3235.38 DKK11.5K
DNORDD/S NORDEN
362.8 DKK0.55%2.0 DKK
Bán
56.045K20.333M DKK11.717B DKK425
DSVDSV A/S
1347.5 DKK0.37%5.0 DKK
Sức mua mạnh
338.949K456.734M DKK282.289B DKK18.5173.60 DKK76.283K
ERRIAERRIA A/S
4.60 DKK0.22%0.01 DKK
Bán
8.18K37.628K DKK52.097M DKK
KBHLKOBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
6100 DKK1.67%100 DKK
Mua
38231.8K DKK47.088B DKK170.9835.68 DKK
MAERSK_AA.P. MOLLER - MAERSK A A/S
11840 DKK1.28%150 DKK
Mua
10.285K121.774M DKK206.14B DKK1.219799.61 DKK
MAERSK_BA.P. MOLLER - MAERSK B A/S
11935 DKK1.88%220 DKK
Theo dõi
34.504K411.805M DKK206.14B DKK1.229799.61 DKK
NORDICNORDIC SHIPHOLDING A/S
0.0538 DKK−1.82%−0.0010 DKK
Mua
29.55K1.59K DKK22.256M DKK0.630.09 DKK
NTGNTG NORDIC TRANSPORT GROUP A/S
438.0 DKK1.15%5.0 DKK
Mua
34.761K15.225M DKK9.655B DKK20.0122.16 DKK2.002K
SAS_DKKSAS AB
0.2238 DKK−9.54%−0.0236 DKK
Theo dõi
19.589M4.384M DKK1.815B DKK−0.66 DKK
TRMD_ATORM PLC A
176.2 DKK0.23%0.4 DKK
Bán
156.968K27.658M DKK14.584B DKK2.8962.25 DKK