Các công ty của Các công ty Ai Cập hoạt động trong một ngành: tài chính/cho thuê

Danh sách sau có Các công ty Ai Cập hoạt động trong cùng ngành, tài chính/cho thuê. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như INTERNATIONAL COMPANY FOR LEASING (INCOLEASE) hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như ARAB MOLTAKA INVESTMENTS CO, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
CNFNCONTACT FINANCIAL HOLDING
4,788 B EGP4,150 EGP−0,72%5,3 K0,068,220,51 EGP+22,34%6,31%Tài chính
CICHCI CAPITAL HOLDING FOR FINANCIAL INVESTMENTS
4,75 B EGP4,740 EGP−0,21%289,746 K0,464,57%Tài chính
AMIAARAB MOLTAKA INVESTMENTS CO
922,09 M EGP1,849 EGP+2,38%1,095 M1,876,980,26 EGP+164,27%2,49%Tài chính
ICLEINTERNATIONAL COMPANY FOR LEASING (INCOLEASE)
821,8 M EGP41,090 EGP0,00%00,000,00%Tài chính