Giới thiệu

Sở giao dịch Chứng khoán Ai Cập (EGX) là sàn giao dịch chứng khoán duy nhất của Ai Cập và là một trong những thị trường chứng khoán lâu đời nhất ở khu vực Trung Đông. Nó bao gồm 2 sàn, sàn giao dịch chứng khoán Alexandria và sàn giao dịch chứng khoán Cairo, cùng một ban giám đốc. EGX có trụ sở tại Cairo, thủ đô và thành phố lớn nhất của Ai Cập và do Cơ quan Giám sát Tài chính Ai Cập quản lý. Giao dịch điện tử được thực hiện thông qua hệ thống X-Stream. EGX niêm yết 254 công ty cổ phần và có mức vốn hóa thị trường là 32,118 triệu đô la. Nó cũng có các trái phiếu, quỹ tương hỗ và quỹ đầu tư ETFs.

Trong số những công ty được niêm yết phải kể đến những mã nổi tiếng và được giao dịch nhiều như Sidi Kerir Petrochemicals, Telecom Egypt, Oriental Weavers, Medinet Nasr Housing và Ngân hàng Thương mại Quốc tế. Sở giao dịch Chứng khoán Ai Cập quản lý một số chỉ số nhưng chỉ số hàng đầu là EGX 30, trước đây gọi là CASE 30. Nó cho thấy hiệu suất của 30 công ty hàng đầu về tính thanh khoản và hoạt động và thường được coi là chỉ số chuẩn cho Thị trường chứng khoán Ai Cập. Các chỉ số quan trọng khác là EGX 70 và EGX 100, bao gồm các mã thành phần của 2 chỉ số nói trên.