Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Ai Cập

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

Khu vực
Vốn hóa
Tỷ lệ cổ tức FWD %
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Công nghiệp
Cổ phiếu
Dịch vụ Thương mại6.424B EGP7.64%0.08%5.76M14
Truyền thông53.298B EGP4.00%4.39%2.938M22
Khách hàng Lâu năm26.823B EGP2.59%0.00%3.389M25
Hàng tiêu dùng không lâu bền95.47B EGP5.07%0.55%1.394M512
Dịch vụ Khách hàng31.487B EGP2.85%2.14%633.725K412
Dịch vụ Phân phối14.641B EGP0.00%0.44%5.302M410
Công nghệ Điện tử235.664M EGP−0.75%4.564M11
Năng lượng Mỏ12.385B EGP5.74%2.57%7.856M11
Tài chính572.451B EGP2.94%1.56%3.3M980
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe17.27B EGP−0.02%595.466K26
Công nghệ Sức khỏe17.963B EGP3.66%1.53%2.149M212
Dịch vụ Công nghiệp32.455B EGP3.67%3.09%953.966K311
Hỗn hợp180.757M EGP011
Khoáng sản phi năng lượng95.247B EGP2.05%0.03%225.922K315
Công nghiệp Chế biến214.413B EGP2.52%1.73%704.077K739
Sản xuất Chế tạo56.865B EGP1.61%0.48%1.181M411
Bán Lẻ5.171B EGP5.40%0.97%39.56K34
Dịch vụ Công nghệ57.985B EGP1.24%1.43%5.3M25
Vận chuyển53.642B EGP3.42%−2.22%501.254K24
Công ty dịch vụ công cộng7.976B EGP1.51%2.72%1.89M23