Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Ai Cập

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
5.730B0.42%374.222K15
25.290B1.94%1.884M22
16.219B-0.85%369.664K39
49.098B1.24%185.208K513
23.142B-0.82%303.351K513
8.570B0.91%6.962M37
4.443B-1.16%855.218K11
313.654B-0.65%1.305M967
22.920B-1.05%1.026M26
13.100B-0.31%101.919K211
22.911B-0.56%701.313K212
1.503B1.22%1.100M24
36.828B-0.51%507.194K315
71.113B0.47%4.470M739
28.121B-2.14%2.639M511
1.302B0.00%6.591K23
29.296B-2.56%1.282M24
17.044B-0.72%287.572K24
2.275B-0.38%30.935K11
Tải thêm