Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Ai Cập

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
4.647B9.78-3.55%802.702K14
28.940B5.900.41%165.374K22
12.407B6.44-0.38%304.450K25
45.342B9.840.05%308.623K512
18.924B2.952.03%11.904K412
9.443B5.25-0.75%381.637K410
5.321B3.640.49%879.168K11
308.359B3.38-1.75%548.331K978
17.665B6.842.44%468.456K26
15.177B4.15-0.61%8.121K112
19.833B9.76-0.92%101.814K312
811.666M1.85-5.37%54.637K12
43.052B4.200.00%161.584K415
77.832B5.350.75%371.563K739
21.728B0.14-0.04%151.737K411
2.936B5.33-3.60%6.731K34
44.946B0.41-0.15%1.426M25
17.821B8.00-2.59%30.779K24
6.568B2.28-39.74%2.309M12
Tải thêm