Bán lẻ Thực phẩm (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
590.000M
Giá trị vốn hóa thị trường
22.601K
Khối lượng
+4.03%
Thay đổi
+10.77%
Hiệu suất Tháng
+38.49%
Hiệu suất Năm
+20.35%
Hiệu suất YTD
          
GSSC GENERAL SILOS & STORAGE
60.00-2.25%-1.38Mua4.245K613.800M
Tải thêm