Cửa hàng Đặc sản (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
699.412M
Giá trị vốn hóa thị trường
32.263K
Khối lượng
0%
Thay đổi
−21.05%
Hiệu suất Tháng
+28.43%
Hiệu suất Năm
+16.75%
Hiệu suất YTD
          
IBCT INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION FOR TRADING AND AGENCIES
6.000.00%0.00Mua026.287M17.760.34
MFSC MISR DUTY FREE SHOPS
7.180.00%0.00Bán12.463K673.125M
Tải thêm