Truyền thông (Khu vực)

2
Cổ phiếu
45.684B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.768M
Khối lượng
−1.87%
Thay đổi
+4.71%
Hiệu suất Tháng
+52.65%
Hiệu suất Năm
+3.24%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ETELTELECOM EGYPT
26.030EGP−1.77%−0.470EGP
Mua
1.274M33.156M44.435BEGP5.334.97EGP
OIHORASCOM INVESTMENT HOLDING
0.238EGP−5.18%−0.013EGP
Bán
19.372M4.611M1.248BEGP