Hàng tiêu dùng không lâu bền (Khu vực)

12
Cổ phiếu
73.130B
Giá trị vốn hóa thị trường
5.182M
Khối lượng
+2.83%
Thay đổi
+22.78%
Hiệu suất Tháng
+69.38%
Hiệu suất Năm
+21.29%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ADPCTHE ARAB DAIRY PRODUCTS CO. ARAB DAIRY - PANDA
1.663EGP−0.12%−0.002EGP
Bán
1.502M2.497M482.27MEGP−0.14EGP
AJWAAJWA FOR FOOD INDUSTRIES COMPANY EGYPT
16.810EGP−2.27%−0.390EGP
Bán
83.279K1.4M338.606MEGP
COSGCAIRO OILS & SOAP
0.151EGP0.67%0.001EGP
Bán
2.673M403.616K353.34MEGP
DOMTARABIAN FOOD INDUSTRIES DOMTY
5.470EGP4.19%0.220EGP
Sức mua mạnh
206.746K1.131M1.506BEGP8.500.62EGP
DSCWDICE SPORT & CASUAL WEAR
0.465EGP−2.72%−0.013EGP
Bán
27.077M12.591M830.79MEGP
EASTEASTERN COMPANY
17.990EGP−0.06%−0.010EGP
Mua
7.701M138.541M41.377BEGP
EDFMEAST DELTA FLOUR MILLS
136.100EGP1.55%2.080EGP
Mua
1.143K155.562K723.9MEGP
EFIDEDITA FOOD INDUSTRIES S.A.E
16.760EGP10.99%1.660EGP
Sức mua mạnh
442.21K7.411M12.118BEGP
INFIISMAILIA NATIONAL FOOD INDUSTRIES
68.270EGP0.00%0.000EGP
Mua
00785.105MEGP
JUFOJUHAYNA FOOD INDUSTRIES
10.500EGP2.74%0.280EGP
Mua
2.288M24.026M9.885BEGP18.200.56EGP
KABOEL NASR CLOTHES & TEXTILES (KABO)
1.830EGP0.27%0.005EGP
Mua
1.569M2.871M848.996MEGP
OLFIOBOUR LAND FOR FOOD INDUSTRIES
9.700EGP7.78%0.700EGP
Sức mua mạnh
1.623M15.747M3.88BEGP10.750.84EGP