Các công ty của Các công ty Phần Lan hoạt động trong một ngành: hàng nông sản/chế biến

Danh sách sau có Các công ty Phần Lan hoạt động trong cùng ngành, hàng nông sản/chế biến. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như RAISIO PLC K hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như FIFAX ABP, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
RAIKVRAISIO PLC K
302.133 M EUR2.07 EUR+0.49%1.688 K0.3818.780.11 EUR+14.91%5.31%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
RAIVVRAISIO PLC VAIHTO-OSAKE
302.133 M EUR1.960 EUR+0.72%95.289 K0.6817.790.11 EUR+14.91%5.61%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
FFIFAXFIFAX ABP
0.2140 EUR+5.42%61.699 K2.53Công nghiệp Chế biến
Bán