Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Phần Lan

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
1.680B3.310.49%13.981K412
18.481B5.830.52%740.327K23
3.468B4.591.52%217.644K67
1.717B4.370.66%18.838K46
3.262B4.36-0.05%37.308K49
1.411B3.800.27%33.849K37
51.038B2.471.95%5.377M516
35.311B1.78-0.52%706.045K11
73.497B5.671.20%2.493M1032
995.320M4.230.13%52.219K12
15.779B2.730.52%143.042K310
2.071B1.89-0.27%54.019K28
%11
13.867B7.560.36%453.166K410
55.119B3.742.58%876.674K615
45.868B3.961.80%684.069K617
18.612B5.211.93%282.642K69
8.056B2.621.15%121.115K329
3.617B1.931.85%400.041K34
13.706B7.461.54%1.375M11
Tải thêm