Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Phần Lan

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

Khu vực
Vốn hóa
Tỷ lệ cổ tức FWD %
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Công nghiệp
Cổ phiếu
Dịch vụ Thương mại1.411B EUR4.09%−0.26%2.883K312
Truyền thông14.293B EUR7.01%−0.29%151.898K33
Khách hàng Lâu năm3.136B EUR4.29%−0.63%35.305K67
Hàng tiêu dùng không lâu bền1.531B EUR3.72%−0.61%3.236K46
Dịch vụ Khách hàng2.531B EUR5.20%−0.51%5.205K49
Dịch vụ Phân phối1.086B EUR4.51%0.37%13.705K37
Công nghệ Điện tử40.079B EUR3.71%−0.29%340.105K515
Năng lượng Mỏ25.136B EUR3.12%−1.80%78.867K11
Tài chính64.979B EUR7.06%0.14%172.806K1031
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.136B EUR3.11%−0.38%4.908K12
Công nghệ Sức khỏe11.243B EUR4.08%−0.17%21.247K310
Dịch vụ Công nghiệp2.423B EUR2.53%−0.57%10.57K28
Hỗn hợp11
Khoáng sản phi năng lượng2.142B EUR5.87%−0.17%101.136K47
Công nghiệp Chế biến47.2B EUR5.02%0.36%31.063K615
Sản xuất Chế tạo54.901B EUR5.91%−0.59%76.663K721
Bán Lẻ16.368B EUR5.49%−0.96%22.245K510
Dịch vụ Công nghệ7.024B EUR3.30%0.03%9.626K328
Vận chuyển3.759B EUR2.32%−0.45%11.491K34
Công ty dịch vụ công cộng10.09B EUR8.09%0.40%431.94K11