Giới thiệu

Sở giao dịch Chứng khoán Helsinki, có tên chính thức là Nasdaq Helsinki, là sàn giao dịch chứng khoán chính của Phần Lan. Trước kia sàn này có tên là OMX Helsinki và Nasdaq OMX Helsinki, sau khi sáp nhập với OMX và mua lại Nasdaq của OMX. Đây là một trong tám sàn chứng khoán trực thuộc Nasdaq Nordic, công ty con của Nasdaq, điều hành thị trường chứng khoán ở một số nước Bắc Âu và Baltic và tiếp cận 80% thị trường chứng khoán Bắc Âu và Baltic. Sàn giao dịch Chứng khoán Helsinki có trụ sở tại Helsinki, thủ đô và thành phố đông dân nhất của Phần Lan. Sàn này niêm yết 141 công ty với mức vốn hóa thị trường là 232,6 tỷ EUR. Sàn giao dịch cũng có trái phiếu và các sản phẩm phái sinh.

Trong số những công ty được niêm yết phải kể đến những mã nổi tiếng và được giao dịch nhiều như Nokia, Fortum, Kone, Sampo Group và Neste Oil. Sàn giao dịch quản lý chỉ số OMX Helsinki 25, chỉ số theo trọng số giá trị thị trường bao gồm 25 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất. Có giới hạn trọng số cho mỗi công ty là 10%. Chỉ số này trước đây được gọi là HEX25 và được xem là giá trị chuẩn cho thị trường chứng khoán Phần Lan. Sàn giao dịch cũng vận hành OMX Helsinki 15, cũng như chỉ số với 40 công ty hàng đầu về tính bền vững và một vài chỉ số phản ánh hiệu suất của các ngành và lĩnh vực khác nhau.