Truyền thông (Khu vực)

3
Cổ phiếu
17.858B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.724M
Khối lượng
−1.71%
Thay đổi
−0.46%
Hiệu suất Tháng
−19.46%
Hiệu suất Năm
−0.16%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ELISAELISA CORPORATION
51.90EUR−1.26%−0.66EUR
Mua
445.635K23.128M8.419BEUR22.532.33EUR
TELIA1TELIA COMPANY AB
2.307EUR−2.12%−0.050EUR
Bán Mạnh
2.889M6.664M9.36BEUR−0.33EUR
TLT1VTELESTE CORPORATION
4.30EUR−0.69%−0.03EUR
Mua
2.67K11.481K78.881MEUR−0.26EUR