Truyền thông

Các công ty Phần Lan tham gia một lĩnh vực: truyền thông

Những Các công ty Phần Lan sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, truyền thông. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như TELIA COMPANY AB, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như ELISA CORPORATION và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
TELIA1TELIA COMPANY AB
8.548 B EUR2.268 EUR+1.20%311.007 K0.40328.960.01 EUR7.65%
Mua
ELISAELISA CORPORATION
6.558 B EUR42.16 EUR+2.98%338.66 K0.8418.032.34 EUR+0.21%5.25%
Theo dõi
TLT1VTELESTE CORPORATION
50.462 M EUR2.77 EUR0.00%650.01−0.00 EUR+98.55%0.00%
Bán