Hàng tiêu dùng không lâu bền

Các công ty Phần Lan tham gia một lĩnh vực: hàng tiêu dùng không lâu bền

Những Các công ty Phần Lan sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, hàng tiêu dùng không lâu bền. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như OLVI PLC A, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như APETIT PLC và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
OLVASOLVI PLC A
613.1 M EUR29.80 EUR+0.68%16.575 K3.3416.121.85 EUR+379.85%4.05%
Sức mua mạnh
MEKKOMARIMEKKO CORPORATION
515.99 M EUR12.60 EUR−0.79%20.003 K1.1421.660.58 EUR+4.06%2.68%
Theo dõi
ANORAANORA GROUP PLC
358.034 M EUR5.25 EUR−0.94%32.325 K0.63−0.58 EUR−317.85%4.15%
Mua
APETITAPETIT PLC
85.126 M EUR14.00 EUR+2.56%4.468 K1.048.961.56 EUR+306.69%3.66%
Bán
HKSAVHKSCAN OYJ A
69.713 M EUR0.718 EUR0.00%20.692 K0.48−0.27 EUR+62.03%0.00%
Bán
FFODELIAFODELIA OYJ
41.089 M EUR5.00 EUR−1.57%4.101 K1.4233.530.15 EUR+68.86%2.17%
Mua