Hàng tiêu dùng không lâu bền (Khu vực)

6
Cổ phiếu
1.773B
Giá trị vốn hóa thị trường
23.624K
Khối lượng
−0.71%
Thay đổi
+0.96%
Hiệu suất Tháng
−31.12%
Hiệu suất Năm
+1.81%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ANORAANORA GROUP PLC
7.46EUR−0.40%−0.03EUR
Theo dõi
55.855K416.678K503.95MEUR16.060.47EUR1.055K
APETITAPETIT PLC
10.75EUR−0.46%−0.05EUR
Mua
5435.837K67.041MEUR0.66EUR337
FODELIAFODELIA OYJ
4.40EUR0.00%0.00EUR
Theo dõi
1.268K5.579K35.364MEUR
HKSAVHKSCAN OYJ A
0.947EUR0.21%0.002EUR
Mua
24.425K23.13K91.948MEUR−0.31EUR7.061K
MEKKOMARIMEKKO CORPORATION
9.78EUR−0.51%−0.05EUR
Mua
43.731K427.689K397.353MEUR19.470.50EUR409
OLVASOLVI PLC A
32.70EUR−0.30%−0.10EUR
Theo dõi
5.621K183.807K677.309MEUR13.322.46EUR2.111K