Dịch vụ Phân phối

Các công ty Phần Lan tham gia một lĩnh vực: dịch vụ phân phối

Những Các công ty Phần Lan sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, dịch vụ phân phối. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như ATRIA PLC A, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như DUELL OYJ và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
ATRAVATRIA PLC A
295.843 M EUR9.92 EUR−5.52%7.09 K1.02−0.70 EUR−274.27%6.67%
Bán
RELAISRELAIS GROUP OYJ
210.334 M EUR11.55 EUR−0.43%1.245 K0.6915.770.73 EUR+170.32%3.45%
Sức mua mạnh
OKDBVORIOLA CORPORATION B
197.329 M EUR1.052 EUR−0.75%7.254 K0.07−0.11 EUR−726.81%6.60%
Theo dõi
OKDAVORIOLA CORPORATION A
197.329 M EUR1.160 EUR+0.43%2.438 K0.39−0.11 EUR−726.81%6.06%
Theo dõi
ASPOASPO PLC
178.797 M EUR5.72 EUR0.00%6.654 K0.68112.160.05 EUR−92.24%8.04%
Theo dõi
DDUELLDUELL OYJ
33.753 M EUR0.0328 EUR+0.92%33.305 K0.05−0.02 EUR−436.96%0.00%
Mua
WUF1VWULFF GROUP PLC
18.619 M EUR2.75 EUR0.00%9100.358.950.31 EUR−31.08%5.09%
Bán