Dịch vụ Phân phối (Khu vực)

7
Cổ phiếu
1.450B
Giá trị vốn hóa thị trường
20.166K
Khối lượng
+0.67%
Thay đổi
+2.00%
Hiệu suất Tháng
−22.63%
Hiệu suất Năm
+2.76%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ASPOASPO PLC
8.43EUR1.20%0.10EUR
Mua
13.837K116.646K260.38MEUR8.231.01EUR950
ATRAVATRIA PLC A
10.60EUR1.34%0.14EUR
Mua
3.918K41.531K294.716MEUR6.981.50EUR
DUELLDUELL OYJ
1.800EUR−0.66%−0.012EUR
Bán
52.347K94.225K46.124MEUR23.910.08EUR232
OKDAVORIOLA CORPORATION A
1.820EUR0.55%0.010EUR
Bán
1.764K3.21K318.027MEUR8.070.22EUR2.645K
OKDBVORIOLA CORPORATION B
1.718EUR−0.69%−0.012EUR
Bán
66.184K113.704K318.027MEUR7.710.22EUR2.645K
RELAISRELAIS GROUP OYJ
10.55EUR1.44%0.15EUR
Mua
2.202K23.231K188.575MEUR44.030.25EUR950
WUF1VWULFF GROUP PLC
3.66EUR2.52%0.09EUR
Sức mua mạnh
1.832K6.705K24.17MEUR9.500.38EUR278