Tài chính (Khu vực)

32
Cổ phiếu
77.073B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.477M
Khối lượng
−0.67%
Thay đổi
+2.32%
Hiệu suất Tháng
+1.79%
Hiệu suất Năm
+4.87%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
AALLONAALLON GROUP OYJ
11.15EUR0.45%0.05EUR
Mua
3253.624K43.569MEUR0.30EUR335
AKTIAAKTIA BANK PLC
10.96EUR−0.90%−0.10EUR
Mua
32.864K360.189K789.975MEUR13.850.80EUR957
ALBAVALANDSBANKEN ABP (BANK OF ALAND)
38.9EUR−0.26%−0.1EUR
Mua
79130.77K591.593MEUR16.562.36EUR
ALBBVBANK OF ALAND PLC B
38.6EUR−0.52%−0.2EUR
Mua
89034.354K591.593MEUR16.482.36EUR
ALEXALEXANDRIA PANKKIIRILIIKE OYJ
7.28EUR−1.62%−0.12EUR
Mua
6224.528K75.86MEUR10.520.70EUR112
ASUNTOASUNTOSALKKU OYJ
105EUR0.00%0EUR
Bán
14014.7K124.311MEUR3.3531.34EUR
CAPMANCAPMAN PLC
2.925EUR1.21%0.035EUR
Sức mua mạnh
138.65K405.551K462.234MEUR11.630.25EUR
CTY1SCITYCON OYJ
7.010EUR0.36%0.025EUR
Mua
374.144K2.623M1.178BEUR10.610.67EUR251
EAGLEEAGLE FILTERS GROUP PLC
0.1086EUR16.92%0.0158EUR
Sức mua mạnh
380.597K41.295K13.36MEUR−0.01EUR
EQV1VEQ OYJ
23.55EUR0.00%0.00EUR
Bán
82519.429K952.119MEUR23.791.04EUR96
EVLIEVLI OYJ
18.35EUR0.55%0.10EUR
Mua
8.246K151.314K482.152MEUR21.580.86EUR344
FELLOWFELLOW PANKKI OYJ
0.3800EUR0.26%0.0010EUR
Mua
90.554K34.411K38.978MEUR290
INDERESINDERES OYJ
26.25EUR−2.60%−0.70EUR
Mua
2336.116K
INVESTINVESTORS HOUSE OYJ
5.84EUR0.34%0.02EUR
Sức mua mạnh
2.76K16.118K36.586MEUR−0.02EUR
KOJAMOKOJAMO PLC
14.99EUR−0.60%−0.09EUR
Mua
318.086K4.768M3.705BEUR5.112.95EUR325
LL1SPACLIFELINE SPAC I PLC A
9.92EUR−0.40%−0.04EUR
Bán Mạnh
6.916K68.607K124MEUR
NDA_FINORDEA BANK ABP
11.012EUR−0.11%−0.012EUR
Mua
5.937M65.378M40.037BEUR12.250.92EUR
NYABNYAB OYJ
0.840EUR−0.71%−0.006EUR
Bán
76.688K64.418K593.593MEUR178
OMASPOMA SAASTOPANKKI OYJ
19.36EUR0.73%0.14EUR
Mua
46.594K902.06K582.011MEUR10.641.82EUR344
OVAROOVARO KIINTEISTOSIJOITUS OYJ
REIT
2.92EUR1.04%0.03EUR
Mua
1.076K3.142K25.485MEUR−0.39EUR6
PARTNE1PARTNERA OYJ
0.816EUR2.51%0.020EUR
Mua
2.634K2.149K29.508MEUR−0.16EUR309
PNA1VPANOSTAJA OYJ
0.688EUR−1.71%−0.012EUR
Mua
30.097K20.707K36.163MEUR27.670.03EUR1.246K
REKAREKA INDUSTRIAL OYJ
5.78EUR−0.34%−0.02EUR
Mua
4.343K25.103K34.542MEUR23.080.25EUR603
SAMPOSAMPO PLC A
48.64EUR0.37%0.18EUR
Mua
518.627K25.226M25.175BEUR4.06EUR13.34K
SIEVISIEVI CAPITAL PLC
1.188EUR−0.17%−0.002EUR
Theo dõi
46.479K55.217K68.998MEUR22.280.05EUR
SPRINGSPRINGVEST OYJ
4.63EUR1.09%0.05EUR
Theo dõi
1.634K7.565K25.46MEUR0.07EUR27
SRV1VSRV GROUP PLC
4.16EUR−0.95%−0.04EUR
Bán
6.865K28.558K67.058MEUR−10.18EUR874
TAALATAALERI OYJ
12.88EUR0.47%0.06EUR
Sức mua mạnh
5.044K64.967K364.576MEUR14.390.90EUR104
TITANTITANIUM OYJ
17.10EUR0.88%0.15EUR
Mua
96316.467K175.806MEUR1.09EUR66
TOIVOTOIVO GROUP OYJ
1.320EUR−3.30%−0.045EUR
Bán Mạnh
2.612K3.448K72.582MEUR28
UNITEDUNITED BANKERS OYJ
14.30EUR−0.69%−0.10EUR
Mua
3.654K52.252K153.389MEUR13.361.10EUR137
YITYIT CORPORATION
2.782EUR0.22%0.006EUR
Mua
168.969K470.072K581.67MEUR−2.00EUR6.803K