Tài chính

Các công ty Phần Lan tham gia một lĩnh vực: tài chính

Những Các công ty Phần Lan sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, tài chính. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như NORDEA BANK ABP, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như PANOSTAJA OYJ và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
NDA_FINORDEA BANK ABP
37.782 B EUR10.780 EUR+0.79%5.601 M0.867.641.41 EUR8.40%
Mua
SAMPOSAMPO PLC A
19.776 B EUR39.41 EUR−0.15%548.73 K0.764.57%
Mua
KOJAMOKOJAMO PLC
2.442 B EUR9.88 EUR−0.35%299.902 K0.86−0.36 EUR+77.74%3.95%
Theo dõi
MANTAMANDATUM OYJ
2.203 B EUR4.391 EUR+0.69%1.418 M0.770.00%
Theo dõi
OMASPOMA SAASTOPANKKI OYJ
710.215 M EUR21.40 EUR+0.47%17.933 K1.176.333.38 EUR3.13%
Sức mua mạnh
CTY1SCITYCON OYJ
698.798 M EUR3.800 EUR−0.37%289.525 K0.84−0.70 EUR−983.80%11.84%
Bán Mạnh
AKTIAAKTIA BANK PLC
658.207 M EUR9.08 EUR0.00%48.273 K0.447.791.16 EUR4.74%
Mua
EQV1VEQ OYJ
564.778 M EUR13.70 EUR+0.37%7170.1918.510.74 EUR−14.19%2.92%
Bán
ALBBVBANK OF ALAND PLC B
536.492 M EUR34.5 EUR+2.68%1.947 K0.6010.863.18 EUR6.96%
ALBAVALANDSBANKEN ABP (BANK OF ALAND)
536.492 M EUR35.6 EUR−1.39%7081.2611.203.18 EUR6.74%
EEVLIEVLI OYJ
497.916 M EUR18.80 EUR−0.53%1.032 K0.4117.901.05 EUR+24.17%6.17%
Bán
YITYIT CORPORATION
415.689 M EUR1.807 EUR−4.09%236.276 K0.71126.360.01 EUR9.96%
Bán
CAPMANCAPMAN PLC
345.932 M EUR1.960 EUR−1.71%62.259 K0.68230.590.01 EUR−96.58%7.14%
Mua
TAALATAALERI OYJ
255.883 M EUR9.04 EUR−0.55%79.49 K0.5611.370.80 EUR+12.52%4.98%
Bán
UNITEDUNITED BANKERS OYJ
181.815 M EUR16.95 EUR+0.30%880.0713.761.23 EUR+25.21%3.83%
Mua
TITANTITANIUM OYJ
132.557 M EUR12.80 EUR+0.39%3.542 K0.707.27%
Bán
LL1SPACLIFELINE SPAC I PLC A
123.75 M EUR9.90 EUR0.00%1.318 K0.9487.220.11 EUR0.00%
AALEXALEXANDRIA GROUP OYJ
77.632 M EUR7.45 EUR−1.97%7550.269.520.78 EUR−10.58%10.47%
Bán
SRV1VSRV GROUP PLC
74.312 M EUR4.61 EUR0.00%10.788 K1.66−0.89 EUR+90.98%0.00%
Theo dõi
AASUNTOASUNTOSALKKU OYJ
72.021 M EUR73.0 EUR0.00%140.13−10.91 EUR2.88%
Theo dõi
TOIVOTOIVO GROUP OYJ
58.54 M EUR1.000 EUR+0.20%4.007 K0.60−0.08 EUR0.00%
Mua
KHGKH GROUP PLC
48.089 M EUR0.828 EUR0.00%41.862 K1.73−0.18 EUR−156.71%0.00%
Mua
AARVOSKPOHJANMAAN ARVO SIJOITUSOSUUSKUNTA
40.405 M EUR51.02 EUR−1.87%1090.4429.191.75 EUR0.00%
Mua
INVESTINVESTORS HOUSE OYJ
36.711 M EUR5.86 EUR+1.03%1.325 K0.5410.600.55 EUR+9.60%5.29%
Mua
AAALLONAALLON GROUP OYJ
32.266 M EUR8.24 EUR+0.24%1.157 K0.4318.140.45 EUR2.67%
Mua
OVAROOVARO KIINTEISTOSIJOITUS OYJ
30.56 M EUR3.76 EUR−2.84%2.395 K0.4512.220.31 EUR0.80%
Mua
SPRINGSPRINGVEST OYJ
26.725 M EUR4.86 EUR−2.41%1.35 K0.8074.200.07 EUR+21.75%6.17%
Bán
PARTNE1PARTNERA OYJ
22.058 M EUR0.610 EUR0.00%4.09 K1.04−0.02 EUR0.00%
Mua
PNA1VPANOSTAJA OYJ
20.499 M EUR0.390 EUR+4.00%60.797 K3.41−0.05 EUR−65.15%7.69%
Mua
AALISAALISA PANKKI OYJ
17.528 M EUR0.199 EUR−0.25%258.328 K0.8956.860.00 EUR0.00%
Bán
EAGLEEAGLE FILTERS GROUP PLC
7.709 M EUR0.0480 EUR0.00%143.789 K0.66−0.03 EUR−2.76%0.00%
IINDERESINDERES OYJ
18.60 EUR−3.13%3880.41