Công nghệ Sức khỏe (Khu vực)

10
Cổ phiếu
15.534B
Giá trị vốn hóa thị trường
202.532K
Khối lượng
+0.74%
Thay đổi
−3.46%
Hiệu suất Tháng
+34.28%
Hiệu suất Năm
−2.16%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
BIOBVBIOHIT OYJ B
2.01EUR−0.50%−0.01EUR
Mua
10.676K21.459K30.392MEUR60.840.03EUR41
BONEHBBS-BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES
1.325EUR4.33%0.055EUR
Sức mua mạnh
49.565K65.674K12.926MEUR−0.44EUR20
BRETECBIORETEC OY
2.32EUR−0.85%−0.02EUR
Sức mua mạnh
26.65K61.828K33.022MEUR24
FARONFARON PHARMACEUTICALS OY
3.425EUR−1.15%−0.040EUR
Bán
9.032K30.935K220.019MEUR−0.45EUR
HRTISHERANTIS PHARMA OYJ
2.64EUR−0.75%−0.02EUR
Mua
2.433K6.423K44.987MEUR−0.90EUR13
NANOFHNANOFORM FINLAND OYJ
2.890EUR−3.34%−0.100EUR
Bán
66.831K193.142K234.395MEUR−0.29EUR125
NXTMHNEXSTIM OYJ
4.005EUR−1.11%−0.045EUR
Bán Mạnh
10.305K41.272K27.196MEUR8.890.50EUR35
ORNAVORION CORPORATION A
49.95EUR1.01%0.50EUR
Theo dõi
4.172K208.391K6.932BEUR19.812.50EUR3.355K
ORNBVORION CORPORATION B
49.75EUR0.97%0.48EUR
Theo dõi
445.674K22.172M6.932BEUR19.742.50EUR3.355K
REG1VREVENIO GROUP CORPORATION
39.78EUR−1.04%−0.42EUR
Mua
7.576K301.373K1.068BEUR49.450.81EUR184