Công nghệ Sức khỏe

Các công ty Phần Lan tham gia một lĩnh vực: công nghệ sức khỏe

Những Các công ty Phần Lan sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, công nghệ sức khỏe. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như ORION CORPORATION A, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như BBS-BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
ORNAVORION CORPORATION A
5.252 B EUR37.45 EUR−1.19%3.236 K0.6624.261.54 EUR−35.50%6.44%
Mua
ORNBVORION CORPORATION B
5.252 B EUR37.34 EUR−0.69%132.385 K0.7424.191.54 EUR−35.50%6.45%
Mua
REG1VREVENIO GROUP CORPORATION
758.649 M EUR28.56 EUR+0.49%9.185 K0.5641.050.70 EUR−13.19%1.33%
Mua
NANOFHNANOFORM FINLAND OYJ
176.444 M EUR2.066 EUR+3.25%213.721 K3.71−0.26 EUR+6.86%0.00%
Sức mua mạnh
FARONFARON PHARMACEUTICALS OY
162.737 M EUR2.260 EUR+2.03%192.898 K0.63−0.47 EUR−13.49%0.00%
Theo dõi
BBRETECBIORETEC OY
54.096 M EUR2.66 EUR−0.37%7.759 K0.27−0.21 EUR0.00%
Mua
BIOBVBIOHIT OYJ B
29.925 M EUR1.980 EUR−1.00%6.544 K0.8315.730.13 EUR0.00%
HHRTISHERANTIS PHARMA OYJ
28.628 M EUR1.420 EUR0.00%76.714 K3.02112.700.01 EUR0.00%
NXTMHNEXSTIM OYJ
18.876 M EUR2.79 EUR0.00%5.275 K0.62−0.20 EUR−29.46%0.00%
Mua
BONEHBBS-BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES
8.246 M EUR0.389 EUR+4.01%22.696 K0.78−0.29 EUR+11.26%0.00%
Bán