Chứng khoán Phần Lan bao gồm lĩnh vực bán lẻ

Xem những ngành nào tạo nên lĩnh vực bán lẻ. Chúng tôi đã tập hợp các ngành vào một danh sách và trang bị số liệu thống kê cơ bản để giúp bạn tìm thấy các ngành có nhiều cổ phiếu nhất hoặc những ngành có hiệu quả hoạt động tốt nhất — tất cả để khám phá điểm khởi đầu tốt hơn cho nghiên cứu của bạn.
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Cổ phiếu
Bán lẻ Thực phẩm13,348 B EUR6,04%−2,57%641,131 K2
Cửa hàng Đặc sản1,981 B EUR3,73%+0,23%30,928 K5
Cửa hàng điện tử / Gia dụng879,137 M EUR3,66%+2,07%80,188 K1
Bán lẻ Trang phục/ Giày dép542,245 M EUR−1,03%93,561 K1
Bán lẻ qua Internet92,755 M EUR−2,14%8,388 K1