Dịch vụ Công nghệ

Các công ty Phần Lan tham gia một lĩnh vực: dịch vụ công nghệ

Những Các công ty Phần Lan sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, dịch vụ công nghệ. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như TIETOEVRY CORPORATION, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như DIGITAL WORKFORCE SERVICES OYJ và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
TIETOTIETOEVRY CORPORATION
2.211 B EUR18.76 EUR+0.48%396.727 K1.6212.931.45 EUR−8.64%7.82%
Mua
QTCOMQT GROUP OYJ
1.778 B EUR69.35 EUR−1.84%46.311 K0.8049.861.39 EUR+2.91%0.00%
Theo dõi
GOFOREGOFORE PLC
344.523 M EUR22.00 EUR0.00%15.223 K1.2619.101.15 EUR+42.23%1.55%
Mua
FSECUREF-SECURE OYJ
324.543 M EUR1.868 EUR+0.54%38.876 K0.2514.590.13 EUR−25.88%1.88%
Mua
REMEDYREMEDY ENTERTAINMENT OYJ
224.102 M EUR16.78 EUR+1.21%1.788 K0.25−1.68 EUR−321.25%0.60%
Mua
ADMCMADMICOM OYJ
214.667 M EUR41.75 EUR−3.02%4.336 K0.511.63%
Mua
BITTIBITTIUM CORPORATION
214.214 M EUR5.88 EUR−2.00%17.15 K0.47−0.15 EUR−263.69%0.83%
Mua
WITHWITHSECURE CORPORATION
182.975 M EUR1.040 EUR−0.95%91.266 K1.06−0.23 EUR−59.54%0.00%
Mua
DIGIADIGIA PLC
138.57 M EUR5.20 EUR0.00%3.071 K0.9913.950.37 EUR−15.18%3.27%
Mua
TEM1VTECNOTREE CORPORATION
120.713 M EUR0.3830 EUR−3.53%260.485 K0.2510.790.04 EUR−6.58%0.00%
Bán
LEMONLEMONSOFT OYJ
106.917 M EUR5.74 EUR−0.35%2340.0220.050.29 EUR+62.76%2.43%
Bán
SITOWSSITOWISE GROUP PLC
100.109 M EUR2.79 EUR−0.36%1.168 K0.1317.690.16 EUR3.57%
Sức mua mạnh
AAIFORIAAIFORIA TECHNOLOGIES OYJ
97.315 M EUR3.75 EUR0.00%1.234 K0.13−0.49 EUR−67.03%0.00%
Mua
EEFECTEEFECTE PLC
95.379 M EUR14.80 EUR0.00%6771.50−0.21 EUR−408.79%0.00%
Bán
LOIHDELOIHDE OYJ
83.679 M EUR14.45 EUR0.00%5400.32−0.11 EUR−207.87%1.04%
Theo dõi
SIILISIILI SOLUTIONS OYJ
75.704 M EUR9.20 EUR−1.08%2.777 K0.5714.950.62 EUR−16.00%2.15%
Mua
SSH1VSSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ
52.649 M EUR1.285 EUR−0.39%12.032 K0.53−0.07 EUR+36.61%0.00%
IFA1VINNOFACTOR PLC
45.793 M EUR1.285 EUR+1.98%10.296 K0.4813.530.10 EUR+4.28%5.56%
Sức mua mạnh
VINCITVINCIT OYJ
45.13 M EUR2.68 EUR−0.74%1.939 K0.45−0.19 EUR3.70%
Mua
LLEADDLEADDESK OYJ
41.531 M EUR7.70 EUR+1.58%7800.54−0.31 EUR−26.65%0.00%
Mua
DDWFDIGITAL WORKFORCE SERVICES OYJ
34.469 M EUR3.16 EUR+3.27%6990.160.00%
Mua
NETUMNETUM GROUP OYJ
33.245 M EUR2.60 EUR0.00%1.993 K0.44−0.09 EUR−289.13%4.23%
Mua
WITTEDWITTED MEGACORP OYJ
30.16 M EUR1.960 EUR+0.51%8450.370.00%
Mua
HHEEROSHEEROS OYJ
18.211 M EUR3.32 EUR−2.35%2.638 K0.82101.530.03 EUR−68.28%0.00%
QPR1VQPR SOFTWARE PLC
11.694 M EUR0.662 EUR+0.30%11.166 K0.37−0.05 EUR+72.19%0.00%
Bán
DIGIGRDIGITALIST GROUP PLC
5.623 M EUR0.0082 EUR0.00%43.351 K0.05−0.00 EUR+45.56%0.00%