Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

28
Cổ phiếu
8.880B
Giá trị vốn hóa thị trường
164.847K
Khối lượng
+0.04%
Thay đổi
+11.30%
Hiệu suất Tháng
−9.02%
Hiệu suất Năm
+13.01%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ADMCMADMICOM OYJ
41.70EUR−2.34%−1.00EUR
Bán Mạnh
16.603K692.345K212.922MEUR26.701.60EUR241
AIFORIAAIFORIA TECHNOLOGIES OYJ
3.665EUR−0.54%−0.020EUR
Mua
1.01K3.702K95.015MEUR−0.37EUR65
BITTIBITTIUM CORPORATION
4.170EUR−1.53%−0.065EUR
Bán
13.034K54.352K151.199MEUR40.600.10EUR653
DIGIADIGIA PLC
6.39EUR0.47%0.03EUR
Mua
2.815K17.988K169.482MEUR14.920.43EUR1.339K
DIGIGRDIGITALIST GROUP PLC
0.0262EUR0.00%0.0000EUR
Mua
29.388K77017.679MEUR−0.01EUR165
DWFDIGITAL WORKFORCE SERVICES OYJ
4.285EUR1.54%0.065EUR
Mua
2.138K9.161K47.191MEUR
EFECTEEFECTE PLC
10.80EUR2.86%0.30EUR
Mua
93510.098K66.866MEUR97.400.11EUR125
FSECUREF-SECURE OYJ
3.190EUR1.27%0.040EUR
Sức mua mạnh
56.756K181.052K549.76MEUR
GOFOREGOFORE PLC
25.55EUR0.99%0.25EUR
Sức mua mạnh
1.138K29.076K392.305MEUR1.297K
HEEROSHEEROS OYJ
6.00EUR3.09%0.18EUR
Mua
3118630.444MEUR−0.08EUR
IFA1VINNOFACTOR PLC
1.178EUR0.34%0.004EUR
Mua
21.802K25.683K43.894MEUR18.840.06EUR500
LEADDLEADDESK OYJ
9.48EUR2.38%0.22EUR
Mua
1.291K12.239K50.397MEUR186
LEMONLEMONSOFT OYJ
7.27EUR−0.55%−0.04EUR
Bán Mạnh
8786.383K134.456MEUR71.390.10EUR153
LOIHDELOIHDE OYJ
13.15EUR−1.87%−0.25EUR
Mua
6077.982K76.778MEUR−0.38EUR
NETUMNETUM GROUP OYJ
3.58EUR0.00%0.00EUR
Bán
1.282K4.59K42.675MEUR43.980.08EUR217
NIXUNIXU OYJ
7.38EUR1.10%0.08EUR
Mua
1.293K9.542K54.354MEUR−0.17EUR389
QPR1VQPR SOFTWARE PLC
0.636EUR−0.63%−0.004EUR
Mua
2.143K1.363K10.239MEUR−0.23EUR80
QTCOMQT GROUP OYJ
59.50EUR−2.43%−1.48EUR
Mua
89.742K5.34M1.534BEUR57.871.08EUR496
REMEDYREMEDY ENTERTAINMENT OYJ
21.90EUR−0.90%−0.20EUR
Theo dõi
7.38K161.622K297.667MEUR36.940.64EUR294
ROVIOROVIO ENTERTAINMENT CORPORATION
8.740EUR14.55%1.110EUR
Sức mua mạnh
1.196M10.453M574.143MEUR19.890.39EUR496
SIILISIILI SOLUTIONS OYJ
16.10EUR−2.42%−0.40EUR
Theo dõi
4.349K70.019K134.169MEUR18.610.89EUR885
SITOWSSITOWISE GROUP PLC
4.800EUR0.00%0.000EUR
Bán
3141.507K170.752MEUR1.697K
SSH1VSSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ
2.05EUR−2.84%−0.06EUR
Bán
21.995K45.09K83.689MEUR123
TEM1VTECNOTREE CORPORATION
0.5920EUR−0.25%−0.0015EUR
Theo dõi
519.031K307.266K180.461MEUR13.250.04EUR750
TIETOTIETOEVRY CORPORATION
28.56EUR−1.11%−0.32EUR
Mua
130.627K3.731M3.42BEUR16.911.71EUR24.389K
VINCITVINCIT OYJ
4.610EUR1.21%0.055EUR
Mua
8.354K38.512K75.93MEUR0.21EUR579
WITHWITHSECURE CORPORATION
1.487EUR−1.72%−0.026EUR
Theo dõi
205.109K304.997K263.546MEUR−0.09EUR1.656K
WITTEDWITTED MEGACORP OYJ
4.135EUR−1.90%−0.080EUR
Mua
35.859K148.277K