Vận chuyển (Khu vực)

4
Cổ phiếu
4.238B
Giá trị vốn hóa thị trường
298.272K
Khối lượng
−1.45%
Thay đổi
+11.93%
Hiệu suất Tháng
+6.10%
Hiệu suất Năm
+16.57%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
CGCBVCARGOTEC OYJ
46.76EUR−2.22%−1.06EUR
Mua
115.95K5.422M3.084BEUR128.270.37EUR11.526K
FIA1SFINNAIR OYJ
0.5395EUR0.94%0.0050EUR
Mua
1.204M649.354K751.488MEUR−0.44EUR5.325K
TALLINKAS TALLINK GRUPP FDR
Chứng chỉ lưu ký
0.550EUR0.00%0.000EUR
Mua
5.097K2.803K403.014MEUR−0.01EUR4.785K
TAMTRONTAMTRON GROUP OYJ
6.22EUR6.51%0.38EUR
Sức mua mạnh
5.791K36.02K