Đồ uống: Có cồn (Công nghiệp)

9
Cổ phiếu
47.758B
Giá trị vốn hóa thị trường
565.992K
Khối lượng
−0.66%
Thay đổi
−8.10%
Hiệu suất Tháng
−16.65%
Hiệu suất Năm
−15.63%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ALAVIADVINI
16.7 EUR0.00%1300.5364.048M EUR−0.63 EUR−214.03%2.10%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
ALLANLANSON-BCC
41.3 EUR+1.47%5420.03274.463M EUR7.085.84 EUR+203.14%2.46%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
LPELAURENT-PERRIER
121.0 EUR+1.26%1870.44707.811M EUR11.9210.15 EUR+47.10%1.67%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
MALTMALTERIES FCO-BEL.
610 EUR−3.17%432.21312.47M EUR11.1254.86 EUR+56.29%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
MBWSMARIE BRIZARD WINE AND SPIRITS
2.65 EUR−1.12%16.835K1.12299.794M EUR180.270.01 EUR0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
MLCACLOMBARD ET MEDOT
13.9 EUR0.00%4752.246.798M EURHàng tiêu dùng không lâu bền
RCOREMY COINTREAU
106.25 EUR−1.62%112.308K1.155.418B EUR29.583.59 EUR−12.48%1.85%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
RIPERNOD RICARD
158.30 EUR−0.57%651.682K1.3040.537B EUR17.988.81 EUR+76.46%2.95%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
VRAPVRANKEN-POMMERY
15.80 EUR+1.28%1.164K0.83138.522M EUR14.201.11 EUR+130.29%5.13%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi