Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Pháp

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

Khu vực
Vốn hóa
Tỷ lệ cổ tức FWD %
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Công nghiệp
Cổ phiếu
Dịch vụ Thương mại64.349B EUR2.94%−0.41%113.833K450
Truyền thông41.078B EUR5.55%0.51%811.749K38
Khách hàng Lâu năm97.918B EUR5.62%−0.31%640.898K724
Hàng tiêu dùng không lâu bền1.001T EUR1.75%0.72%98.131K735
Dịch vụ Khách hàng62.339B EUR2.53%0.11%127.086K936
Dịch vụ Phân phối11.054B EUR6.04%−0.49%257.105K421
Công nghệ Điện tử299.626B EUR1.44%0.06%283.954K965
Năng lượng Mỏ150.695B EUR4.64%1.20%2.673M36
Tài chính306.77B EUR6.22%0.01%563.317K11113
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe3.64B EUR0.88%−0.05%30.299K27
Công nghệ Sức khỏe253.064B EUR2.49%−0.01%203.347K573
Dịch vụ Công nghiệp184.001B EUR2.85%0.03%95.567K325
Hỗn hợp2555
Khoáng sản phi năng lượng7.522B EUR2.96%−0.03%98.844K615
Công nghiệp Chế biến100.49B EUR2.10%1.03%153.401K830
Sản xuất Chế tạo396.477B EUR1.60%−0.46%70.622K955
Bán Lẻ19.925B EUR4.06%−0.09%204.244K826
Dịch vụ Công nghệ95.571B EUR1.09%−0.83%201.496K470
Vận chuyển31.93B EUR2.26%−0.21%202.866K511
Công ty dịch vụ công cộng65.922B EUR6.59%−0.25%606.307K418