Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Pháp

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.
Khu vực
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Công nghiệp
Cổ phiếu
Hàng tiêu dùng không lâu bền1.076 T EUR1.72%+0.06%675.292 K841
Sản xuất Chế tạo360.593 B EUR1.35%−0.92%1.06 M953
Công nghệ Điện tử344.192 B EUR1.43%−0.38%1.565 M966
Tài chính307.822 B EUR6.17%−1.00%5.143 M11113
Công nghệ Sức khỏe250.783 B EUR2.73%−0.36%2.609 M570
Dịch vụ Công nghiệp154.899 B EUR3.52%+0.06%1.369 M424
Năng lượng Mỏ147.976 B EUR4.87%−0.96%7.455 M25
Công nghiệp Chế biến110.866 B EUR2.09%−1.04%1.373 M829
Khách hàng Lâu năm108.76 B EUR6.01%−0.84%2.728 M723
Dịch vụ Công nghệ101.286 B EUR1.06%−1.22%1.909 M468
Dịch vụ Khách hàng81.962 B EUR2.31%−0.87%1.722 M838
Dịch vụ Thương mại80.191 B EUR2.36%−0.97%812.219 K451
Công ty dịch vụ công cộng66.618 B EUR4.64%+0.22%12.34 M419
Truyền thông36.648 B EUR6.67%−0.39%9.895 M39
Vận chuyển33.211 B EUR2.38%−1.13%697.473 K511
Bán Lẻ19.032 B EUR3.87%−1.33%2.118 M826
Dịch vụ Phân phối12.469 B EUR5.11%−2.32%1.121 M419
Khoáng sản phi năng lượng9.49 B EUR2.39%−2.27%295.295 K614
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe4.902 B EUR0.13%−0.41%292.636 K28
Hỗn hợp2580