Giới thiệu

Euronext Paris (EURONEXTPAR) là sở giao dịch chứng khoán duy nhất tại Pháp. Sở được thành lập vào năm 1802, dưới cái tên Paris Bourse, theo nghị định của Napoléon. Sàn giao dịch có trụ sở tại Paris, thủ đô của đất nước và là thành phố đông dân nhất, cũng là một trung tâm tài chính nổi bật ở Châu Âu. Sở sáp nhập với Sở giao dịch Chứng khoán Amsterdam và Sở giao dịch Chứng khoán Brussels vào năm 2000 để hình thành Sở giao dịch Châu Âu Euronext, hiện là sở giao dịch lớn nhất ở Châu Âu lục địa. EURONEXTPAR được giám sát bởi Autorité des Marchés Financiers (AMF) và chịu sự điều chỉnh của cả quy định của E.U. và của Pháp. Giao dịch điện tử được thực hiện thông qua nền tảng giao dịch toàn cầu (UTP), sẽ được thay thế bằng một nền tảng giao dịch đa thị trường mới có tên là Optiq. Sàn niêm yết 1.078 công ty với tổng giá trị thị trường là 2,341 tỷ euro và cũng có trái phiếu và ETF.

Trong số các mã chứng khoán được niêm yết, có nhiều công ty nổi tiếng và được giao dịch thường xuyên như Total, L'Oréal, Sanofi, Airbus và BNP Paribas. Chỉ số chứng khoán chính là CAC 40, một chỉ số có giá trị vốn hóa thị trường thả nổi miễn phí theo dõi hiệu suất của 40 công ty niêm yết lớn nhất. Nó được xem là chỉ số đại diện nhất của thị trường chứng khoán Pháp. Các chỉ số liên quan là CAC MID 60, theo dõi hiệu suất của 60 công ty lớn thứ hai và CAC 40 GR, tổng chỉ số lợi nhuận gộp theo dõi lợi nhuận vốn của các công ty CAC 40 theo thời gian. Tất cả các mã thành phần được kiểm tra để đảm bảo đủ điều kiện và được xem xét hàng quý. EURONEXTPAR vận hành một số chỉ số phản ánh hiệu suất của các ngành và ngành công nghiệp quốc gia. Cổ phiếu của Pháp cũng được bao gồm trong các chỉ số Châu Âu khác nhau như chỉ số Euronext 100, theo dõi hiệu suất của các cổ phiếu châu Âu lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất.