Sản phẩm Xây dựng (Công nghiệp)

6
Cổ phiếu
31.487B
Giá trị vốn hóa thị trường
951.809K
Khối lượng
+1.02%
Thay đổi
+16.26%
Hiệu suất Tháng
+35.00%
Hiệu suất Năm
+33.71%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ALOBROBER
11.72 EUR0.00%3.52K0.2716.896M EUR−0.27 EUR−105.85%2.56%Sản xuất Chế tạo
ALPJTPOUJOULAT
18.95 EUR−2.82%2.316K3.14148.124M EUR5.953.18 EUR+279.91%1.69%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
PIGHAULOTTE GROUP
2.49 EUR−1.97%13.829K2.1173.527M EUR−0.53 EUR−32.62%8.84%Sản xuất Chế tạo
Mua
SEFERSERGEFERRARI GROUP
8.15 EUR+0.37%5.254K1.5294.869M EUR9.330.87 EUR+51.49%4.91%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
SFPIGROUPE SFPI
1.556 EUR−0.89%18.831K0.97147.314M EUR8.170.19 EUR−51.99%3.21%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
SGOSAINT GOBAIN
61.86 EUR+1.06%966.415K1.1231.006B EUR11.675.30 EUR+29.74%3.23%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh